Nakon "slučaja Jamnjak" Održan sastanak predstavnika Grada Šibenika i Policijske uprave na temu prevencije vandalizma: škole i vrtići bit će dodatno osvijetljeni, postavit će se video kamere i pojačati policijske ophodnje

Održan sastanak predstavnika Grada Šibenika i Policijske uprave na temu prevencije vandalizma: škole i vrtići bit će dodatno osvijetljeni, postavit će se video kamere i pojačati policijske ophodnje
Prostor Dječjeg vrtića Mali Mihovil na Jamnjaku u Šibeniku dodatno će se osvijetliti i opremiti video kamerama, ...
Održan sastanak predstavnika Grada Šibenika i Policijske uprave na temu prevencije vandalizma: škole i vrtići bit će dodatno osvijetljeni, postavit će se video kamere i pojačati policijske ophodnje