StoryEditorOCM
Šibenikambiciozni planovi

Šibenska vlast želi graditi nove škole u Ražinama i Vrpolju. Doznajemo koliko će koštati te dvije velike investicije

Piše Šibenski.hr
28. prosinca 2023. - 12:25

Do završetka natječajnog roka na adresu šibenske gradske uprave pristigle su četiri ponude vrijedne od 98.760 i 127.400 eura bez PDV-a za izradu glavnog i izvedbenog projekta nove osnovne škole u Ražinama, te šest ponuda vrijednih od 67.265 eura do 97.800 eura bez PDV- a za izradu glavnog i izvedbenog projekta nove osnovne škole u Vrpolju. Ponude koje uključuju i projektantski nadzor u fazi izgradnje je sada potrebno detaljno pregledati, a cjelokupna procedura za izbor najpovoljnijih ponuditelja koji zadovoljavaju sve natječajne uvjete jest do maksimalno 90 dana. U gradskoj upravi vjeruju da bi taj rok mogli svesti na 30 dana.

Dugoročni plan i strateška smjernica Europske unije i Republike Hrvatske je da svi osnovnoškolci pohađaju nastavu u jednoj, jutarnjoj, smjeni. U tu svrhu je Ministarstvo znanosti i obrazovanja u srpnju ove godine otvorilo javni poziv „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ za koji je u državnom proračunu Vlada RH rezervirala preko 302 milijuna eura, s naznakom da će biti još sredstava za istu namjenu. Javni poziv je otvoren do srpnja 2024. i do tada gradovi trebaju u predprijavama prvo pribaviti suglasnosti na gabarite škola koje projektiraju, da bi u drugom koraku napravili prijavu koja uključuje glavni projekt s troškovnikom. Grad Šibenik je već napravio predprijave za nadogradnju osnovne škole Jurja Dalmatinca i izgradnju nove osnovne škole Vrpolje. U sljedeća dva tjedna isto će biti napravljeno za novu osnovnu školu u Ražinama i dogradnju osnovne škole Brodarica.

- Za osnovnu škole Brodarica imamo spreman i glavni i izvedbeni projekt sa četiri nove učionice, tri kabineta i sportskom dvoranom, a ujedno i građevinsku dozvolu. Međutim, da bi Brodarica radila u jednoj smjeni bit će potrebno, pored ovih isprojektiranih, još šest učionica.

Izgradnjom velike škole u Ražinama te reorganizacijom i poštivanjem upisnih područja, riješio bi se i taj problem. Ako nam privatni vlasnici ne prodaju zemljište za izgradnju nove škole u Ražinama, a postupak izvlaštenja bi trajao predugo i ne bi se stigli prijaviti na natječaj Ministarstva, pričuvni plan nam je još veća dogradnju osnovne škole Brodarica na zemljištu koje smo, nakon nekoliko desetaka godina, uspjeli upisati na samu školu-  kazao jeDanijel Mileta, zamjenik šibenskog gradonačelnika.

Nova osnovna školu u Ražinama projektira se na mjestu stare područne škole, te bi u jednoj smjeni trebala brojiti do 300 djece. Osim sportske dvorane, istoj se u zadnjoj fazi predviđa nadstandard plivačkog bazena. Nova osnovna škola u Vrpolju se projektira na lokaciji oko 500 metara udaljenoj od stare škole. Zbog propisanih standarda, a da bi mogla imati pravu

sportsku dvoranu, treba prihvatiti 200-tinjak djece. Za obje škole je Grad Šibenik ishodovao lokacijske dozvole i obje su usklađene sa zadnjim Normativima dimenzioniranja prostora osnovnih škola.

- Još prije devet godina je Ministarstvo namjeravalo škole graditi putem javno-privatnih partnerstava, za što je bio zainteresiran i Šibenik, no taj model je neslavno propao. Sad imamo novu financijsku perspektivu-  pojašnjava Mileta.

Ukupna investicija izgradnje i opremanja novih osnovnih škola sa sportskim dvoranama za Vrpolje i Ražine je procijenjena na 7,7 i 10 milijuna eura.

24. srpanj 2024 01:47