StoryEditor
ŠibenikRečeno učinjeno

Objavljen javni poziv Grada Šibenika za sufinanciranje obnove vanjske stolarije u 10 obiteljskih kuća i stanova u staroj gradskoj jezgri

Piše Katarina Rudan
6. travnja 2017. - 14:08


U današnjem broju "Šibenskog lista" objavljen je javni poziv Grada Šibenika za sufinanciranje obnove vanjske stolarije u obiteljskim kućama i stanovima na području stare jezgre grada. Prema programu "Stara gradska jezgra - obnova stolarije", kojeg je u srijedu na konferenciji za novinare predstavio šibenski gradonačelnik dr. Željko Burić, predviđeno je sufinanciranje 10 objekata za ugradnju energetski učinkovite drvene vanjske stolarije za što je u gradskom proračuni osigurano 200.000 kuna.
Ukoliko po podnesenim zahtjevima troškovi budu manji, moguća je realizacija više sustava sve do visine sredstava odobrenih od Grada Šibenika. Najviši ukupni iznos sufinanciranja koje jedan korisnik može ostvariti po objektu iznosi najviše 25 posto opravdanih troškova ulaganja, odnosno do 20.000 kuna uključujući PDV-e.Prijaviti se mogu punoljetne fizičke osobe s prebivalištem na području stare jezgre Grada Šibenika čiji se objekt, obiteljska kuća ili stan, nalaziti u tom dijelu grada prema priloženoj skici Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture u Šibeniku. Nadalje, prijavitelj mora posjedovati dokaz o vlasništvu nad objektom, prihvatiti opće uvjete zajedničkog sudjelovanja u Programu sukladno Javnom pozivu, te potpisati izjavu da će provesti mjeru obnove vanjske stolarije.
Među ostalim ostalim, potrebno je priložiti i dokaze da je građevina legalna, te prilažiti potvrdu da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968.godine. Potrebno je uz prijavu priložiti i troškovnik radova izrađen od ovlaštenog izvođača s izračunom koeficijenta prolaska topline prema uvjetima iz Javnog poziva, izvadak iz katastarskog plana, potvrdu konzervatora o pojedinačnom zaštićenom kulturnom dobru, ponudu u skladu s konzervatorskim smjernicama i drugu dokumentaciju na zahtjev Povjerenstva.- Tijekom provedbe projekta, nakon odabira zgrada za obnovu vanjske stolarije, potrebno je zatražiti izdavanje Posebnih uvjeta za svaku pojedinu građevinu od Konzervatorskog odjela u Šibeniku, stoji među ostalim u Javnom pozivu.
Prijave, neovisno o načinu slanja, moraju biti zaprimljene u Pisarnicu Grada Šibenika do 14 sati 5. svibnja 2017. godine.
Prijave predane poslije roka kao i nepotpune prijave neće se razmatrati, a o odabiru korisnika prijavitelji će biti pismeno obaviješteni najkasnije 30 dana po završetku Javnog poziva. Odabrani korisnici obvezni su potpisati ugovor s Gradom Šibenikom u roku 15 dana od objave rezultata, a rok za provedbu projekta je šest mjeseci od datuma potpisanog ugovora.
 

Izdvojeno

13. srpanj 2020 04:21