Zaštita osobnih podataka

Temeljem Zakona o zaštiti osobnih podataka, u Društvu je imenovan Službenik za zaštitu osobnih podataka koji obavlja slijedeće dužnosti:

- Vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka

- Upozorava voditelje zbirki osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka

- Upoznaje sve zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka

- Brine o izvršavanju obveza voditelja zbirke osobnih podataka i izvješćivanju Agencije za zaštitu osobnih podataka

- Surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u svezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka

kontakt: [email protected]
TEL. 021/352 - 904