Za Prominjane nema većeg sportskog i društvenog događaja, još tamo od 1949. godina, kada se odigrala prva, i kad se još

Prominske igre Za Prominjane nema većeg sportskog i društvenog događaja, još tamo od 1949. godina, kada se odigrala prva, i kad se još "trkalo" težačkim konjima i bicklima bez brzina, pa do današnjeg 1. svibnja, kada su se dogodile 64. po redu

Za Prominjane nema većeg sportskog i društvenog događaja, još tamo od 1949. godina, kada se odigrala prva, i kad se još "trkalo" težačkim konjima i bicklima bez brzina, pa do današnjeg 1. svibnja, kada su se dogodile 64. po redu
Page 95 of 100First9091929394[95]96979899Last