OTKRIVAMO Skandal: Suci porotnici u Šibensko-kninskoj županiji godinama su imenovani nezakonito; Mahom iz stranačkih redova, prije svega HDZ-a i SDP-a

OTKRIVAMO

Živi zid Vukovarsko-srijemske županije nedavno je podnio kaznenu prijavu protiv članova Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Vukovara, i svih članova Gradskog vijeća koji su glasali za prijedlog odluke o imenovanju kandidata za porotnike Županijskog i Općinskog suda u Vukovaru. Jer su podržali kandidate koji su stranački ljudi, a Zakon o sudovima je decidiran i izrijekom kaže da "sudac, kao i sudac porotnik, ne smije pripadati nijednoj političkoj stranci niti sudjelovati u njezinim aktivnostima".

Zbog istog razloga mogli su komotno podnijeti kaznenu prijavu i protiv članova šibenskog Gradskog vijeća i njegova Odbora za izbor i imenovanja, jer za suce porotnike, zakonu usprkos, godinama uglavnom biraju stranačke ljude i time krše zakon. Ali, budimo realni, takva je praksa diljem Hrvatske, jer se i časna porotnička dužnost kod nas percipira samo kao još jedna stranačka sinekura za koju se dobiva novčana nagrada...

Da ne bismo nagađali ili spekulirali, provjerili smo tko su suci porotnici Općinskog suda u Šibeniku i došli do nevjerojatnih saznanja. Županijska skupština na prijedlog gradova i općina utvrđuje listu sudaca porotnika koje imenuje na mandat od četiri godine. Ali, gradovi i općine obraćaju se političkim strankama, sindikatima i gospodarskoj komori da im dostave prijedloge, pa je sasvim razumljivo da je od pedesetak porotnika glavnina stranački angažiranih! Dakle, radi se upravo suprotno od onoga što je zakon propisao. I to godinama!

Zakon drumom, praksa šumom

A Zakon o sudovima, članak 119., sasvim jasno kaže da se odredbe koje se odnose na suce, jednako primjenjuju i na suce porotnike, pa tako i ona prema kojoj sudac i sudac porotnik, ne smije biti član političke stranke niti se baviti političkom djelatnošću. Preciznije rečeno, za suca porotnika može biti biran punoljetni hrvatski državljanin dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika; osoba koja nije član političke stranke niti se bavi političkom djelatnošću; osoba koja dužnost porotnika može neometano obavljati. Za suca porotnika za mladež, primjerice, dodatno se navodi da to treba biti osoba iz reda profesora, učitelja, odgajatelja ili osoba koja ima iskustva u stručnom odgojnom radu s mladima.

 

 

Porotnici se, kaže Zakon, imenuju na četiri godine, i po isteku toga roka mogu biti ponovo imenovani, što se u pravilu i čini iz mandata u mandat. Ima šibenskih porotnika koji tu dužnost obnašaju i preko dva desetljeća! Dakako, stranačkih aktivista.

Sudac porotnik, propisano je Zakonom o sudovima, ne smije obavljati odvjetničku ili javnobilježničku službu, poslove člana upravnog ili nadzornog odbora(!) trgovačkog društva ili druge pravne osobe te ne smije obavljati drugu službu ili posao koji bi mogao utjecati na njegovu samostalnost, nepristranost i neovisnost, odnosno umanjiti njegov društveni ugled ili su inače nespojivi s obnašanjem sudačke dužnosti.

U nekom gradovima i općinama, a vjerojatno je zakonodavac i to propisao kao obavezu, suci porotnici potpisuju i izjave kojima pod kaznenom i materijalnom odgovornošću (a što je s moralnom?, pitamo) izjavljuju "da nisam član političke stranke niti se bavim političkom djelatnošću i da se protiv mene ne vodi kazneni postupak odnosno da nema drugih razloga zbog kojih ne bih bio dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika, te da u cijelosti ispunjavam sve zakonske uvjete za imenovanje na dužnost suca porotnika. Svojim potpisom potvrđujem točnost svih podataka navedenih u ovoj izjavi, a kao dokaz o hrvatskom državljanstvu i propisanoj dobnoj starosti (punoljetnosti) ovoj izjavi prilažem preslik osobne iskaznice.”
Tako to kaže Zakon, ali kako kod nas biva, dok zakon drumom, praksa ide šumom...

Svi iznenađeni

U šibenskom slučaju, kako saznajemo, nikakve se izjave (srećom) ne potpisuju, jer bi to bilo svjesno opstruiranje Zakona i falsificiranje činjenica. Što na ovo neugodno otkriće kažu oni koji su, po logici svoje funkcije, takvu praksu morali spriječiti?
Predsjednik Županijske skupštine, Nediljko Dujić, na našu konstataciju da se godinama krši Zakon prilikom imenovanja sudaca porotnika, a u čemu sudjeluje i osobno, ostao je zatečen.

 

 

- Županijska skupština na prijedlog gradova i općina utvrđuje prijedlog za imenovanje sudaca porotnika, a oni bi trebali predlagati ljude koji ispunjavaju propisane uvjete i za koje nema nikakvih zapreka da to i budu - veli Dujić, napominjući kako će odmah provjeriti tko su stranački ljudi među porotnicima i eventualnu grešku, nakon konzultiranja s pravnom službom županije, trenutno ispraviti.

- Nema smisla da kršimo zakon - dodaje Dujić, zahvaljujući na našem upozorenju.

Mada bi bilo naivno vjerovati da čelnik županijske skupštine, i čelnik Županijskog odbora vladajućeg HDZ-a, ne zna kako su i njegovi (HDZ-ovi) stranački ljudi među porotnicima, Dujić nije ni pokušavao tražiti opravdanje za takvo dugogodišnje nezakonito postupanje.

Umjesto toga, obavio je konzultacije u tajništvu županije i nakon toga nas promptno obavijestio: - Riješio sam problem! - zadovoljno će.
- Na prisegu ćemo pozvati samo one koji nisu članovi stranaka, a od jedinica lokalne samouprave koje su predložile stranačke ljude, zatražit ćemo da nam dostave nove, zamjenske prijedloge. U svakom slučaju, zakon nećemo kršiti - poručio je odlučno Dujić.

Ali, zar je trebala novinarska intervencija da bi se to dogodilo?
Nije samo HDZ nominirao stranačke ljude za suce porotnike. Činile su to sve stranke koje su bile u prilici kandidirati svoje akvizicije. Dakle, i SDP.

 

 

Predsjednik šibenskog SDP-a, Tonči Restović, također je bio zatečen pitanjem zašto su za suce porotnike, protivno Zakonu, uredno godinama predlagali i svoje aktiviste.

- Odredbe Zakona su jasne i smatram kao i vi, nedopustivim da jedinice lokalne samouprave propuštaju kontrolirati sve predložene kandidate i njihovu zakonom propisanu kompatibilnost za obnašanje dužnosti sudaca porotnika. Poznato je - reći će Restović - da se većina tih popisa porotnika po defaultu produžavala iz mandata u mandat, više od desetljeća, i njihova imena nekako su ostajala ispod radara. Osobno mi je drago što će se tome sada napokon stati na kraj - ističe čelnik šibenskog SDP-a preuzimajući i na sebe dio odgovornosti za ovaj "propust".

Nedorečenosti u zakonu

Predsjednik šibenskog Gradskog vijeća Dragan Zlatović ima ambivalentan odnos prema ovom pitanju, i smatra kako ni sam zakon nije dovoljno artikuliran i jasan u odredbama koje se tiču sudaca porotnika.

 

 

- Vjerujem da ta odredba kojom se decidirano propisuje da suci porotnici ne smiju biti članovi političkih stranaka, postoji dugi niz godina i na našoj listi svi su već dugogodišnji porotnici. Naravno, suština problema je nesporna i nitko ne dovodi u pitanje da li sudac porotnik može biti član političke strane. Ne može! To je jasno. Ali, u zakonu ima i nekih nedorečenosti, ostavljena je velika širina u definiciji tko može biti porotnik. Primjerice, kaže se kako to može biti punoljetni hrvatski državljanin dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika. Tko će to i temeljem čega procjenjivati nečiju "dostojnost"? Ili, osim što sudac porotnik ne može biti član stranke, ne smije ni politički djelovati. To znači da svaki porotnik mora izbaciti iz sebe zoon politicon, što je gotovo neprirodno stanje, a podrazumijeva i da porotnik ne može biti ni član mjesnog odbora! Jasno mi je da se želi isključiti bilo kakav utjecaj na donošenje sudačke odluke, i to je u redu. Ali, kompetencija imenovanja sudaca porotnika je na Županijskoj skupštini, a gradovi i općine na svojim vijećima, dakle političkim tijelima, utvrđuju prijedloge koje dostavljaju Skupštini. Kako očekivati da političko tijelo djeluje – nepolitički? Osim toga, što je s kandidatima koje predlažu sindikati, gospodarska komora, što je s njihovom nepristranošću ili mogućim sukobo interesa? - pita se Zlatović.

Saniranje štete

Zlatović smatra da je možda rješenje u potpisivanju izjava kojima kandidati jamče osobnim integritetom da nisu članovi političkih stranaka, niti politički djeluju. Ali, ni to nije apsolunto rješenje, jer se oslanja na povjerenje prema kandidatima i njihovoj istinoljubivosti. Jer, tko će, kaže Zlatović, provjeravati za svakog predloženog je li negdje politički angažiran ili nije. Ipak, izjava ih obvezuje, i vjerojatno se ne bi usudili tako lako staviti potpis na papir koji ih može prije ili poslije diskreditirati kao lažljivce.

Zlatović također pozdravlja "saniranje štete" po "Dujićevom modelu", dakle, da prisegu polože samo oni koji ne pripadaju nijednoj političkoj stranci, tako da se ne blokira rad sudova, a ostali, sporni kandidati povuku i zatraže zamjenski od gradova i općina.

Srećom, dodaje, da porotnici nisu još prisegli pa još nema konstitutivnosti odluke, dakle, ni kršenja zakona. Inače, pitanje porotništva za njega je an general specijalno pitanje, kao i pitanje utjecaja porotnika na sudačku presudu...

No, pitanje uloge porotnika nije ovdje tema. Ovdje se radi o kršenju zakona koje traje godinama. I tko zna koliko bi još trajalo da se netko nije sjetio potegnuti pitanje dugogodišnje nezakonite prakse imenovanja mahom stranačkih aktivista. A kad to čine oni koje smo izabrali da bi zakone provodili i građanima time jamčili pravnu sigurnost, kako možemo uopće očekivati da ova država afirmira "vladavinu prava"?!


I Z J A V A

kandidata za suca porotnika


kojom ja (ime i prezime) _______________________________________________________________

iz (mjesto stanovanja) ______________________, (adresa stanovanja) __________________________,

tel. kućni __________________, mobitel _____________________, tel.na poslu __________________

sa ___________ stručnom spremom, po zanimanju __________________________________________

zaposlen-a u _________________________________________________________________________

na radnom mjestu _____________________________________________________________________

po narodnosti _______________, prihvaćam kandidaturu za suca porotnika Županijskog suda u Osijeku

suda u ___________________________________, te pod kaznenom i materijalnom odgovornošćui z j a v l j u j e m

da nisam član političke stranke niti se bavim političkom djelatnošću i da se protiv mene ne vodi kazneni postupak odnosno da nema drugih razloga zbog kojih ne bih bio dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika, te da u cijelosti ispunjavam sve zakonske uvjete za imenovanje na dužnost suca porotnika. Svojim potpisom potvrđujem točnost svih podataka navedenih u ovoj izjavi, a kao dokaz o hrvatskom državljanstvu i propisanoj dobnoj starosti (punoljetnosti) ovoj izjavi prilažem preslik osobne iskaznice.


Napomena:

Podaci sadržani u ovoj izjavi prikupljaju se u svrhu provođenja postupka imenovanja sudaca porotnika u skladu sa Zakonom o sudovima i općim aktima Osječko-baranjske županije te se mogu koristiti isključivo pod uvjetima i na način predviđen propisima o zaštiti osobnih podataka i posebnih osobnih podataka, te drugim propisima i općim aktima nadležnih tijela uz pristanak potpisnika ove izjave koji svoj pristanak potvrđuje vlastoručnim potpisom ove izjave.U ______________________________, ___________ 2019._________________________

(vlastoručni potpis)Ovo su trebali biti suci porotnici Općinskog suda u Šibeniku po Rješenju o imenovanju koju je donijela Županijska skupština na svojoj 11. sjednici, 14.svibnja 2019.
Za suce porotnike Općinskog suda u Šibeniku imenuju se:
a) po prijedlogu Grada Šibenika
1. Jerry John Antolos, Put kroz Meterize 39, Šibenik
2. Stjepan Akmačić, P.Preradovića 10, Šibenik
3. Ante Badžim, Put Jurasa II 5, Šibenik
4. Zvonimir Blažević, S. Ninića 43, Šibenik
5. Ante Bolanča, S. Radića 33, Šibenik
6.Božidar Brnić Boće, Milice i Turka 84, Šibenik
7.Mladen Celić, Mandalinskih žrtava 16E, Šibenik
8.Vesna Cvetković, Frana Supila 64, Šibenik
9.Nevenka Deljanin, Mandalinskih žrtava 11, Šibenik
10.Nada Džale, Bana I. Mažuranića 17, Šibenik
11.Valentino Dražić Celić, Eugena Kvaternika18, Šibenik
12.Igor Fridrich, Stablinac XI 65 a, Vodice
13.Marko Grizelj, Put Birnja 12, Vrpolje
14.Jasminka Jaramaz, Sv. Julijana 4, Šibenik
15.Miljenko Jozipović, Cesta Ši-St 46, Vrpolje
16.Mirjana Jurić, Raslinska cesta 6,Zaton
17.Majda Lambaša, Don Krste Stošića 1, Šibenik
18.Nikola Lovrić, Bana Ivana Mažuranića 56, Šibenik
19.Vinka Kajdić, Put igrališta 11, Zablaće
20.Tanja Kokeza, Bana I. Mažuranića 3, Šibenik
21.Duška Krnić, Bregovita 3, Šibenik
22.Joso Laća, Bana J.Jelačića 2A, Šibenik
23.Ante Martinović, Raslinska cesta 46, Zaton
24.Marko Matas, Put kroz Meterize 14, Šibenik
25.Ana Milovac, Visovačka 1, Šibenik
26.Dejana Mihaljević, Put Jurasa 1/25, Šibenik
27.Dragana Mišić, Miljevačka 44, Šibenik
28.Mihovil Mrdeža, Ražinska 18, Šibenik
29.Rudolf Nikpalj, Obala palih omladinaca 4, Šibenik
30.Divna Petković, Put kroz Meterize 42, Šibenik 2
31.Miro Plavčić, Vrsno 46, Vrsno
32. Joso Pletikosa Put kroz Meterize 6, Šibenik
33.Mate Protega, Bana J. Jelačića 28, Šibenik
34. Azem Skrozić, Dalmatinske udarne brigade 46, Šibenik
35.Hrvoje Sutlović, Bože Peričića 22, Šibenik
36.Dravko Svirčić, Grebaštica Donja 66, Grebaštica
37.Marko Šarić, Bana J. Jelačića 2B, Šibenik
38.Boris Štrkalj, Trg A. Hebranga 23, Šibenik
39.Špiro Šumera, Put Drage 1, Žaborić
40.Ante Vrcić, S. Radića 60, Šibenik
41.Mate Teskera, Put kroz Meterize 39, Šibenik
42.Davor Živković, Trg pučkih kapetana 16, Šibenik
b) po prijedlogu Grada Vodica
43. Lucija Toprek, Španja Ante 4, Vodice
44. Petar Lozančić,Zatonska 33a, Vodice
45. Ante Radin Mačukat, Ulica Artina 23, Vodice
46. Goran Radin Mačukat,Ulica Brunac 29A, Vodice
47.Ivan Gojević, Nikole Šubića Zrinskog 18, Vodice
48.Gabrijela Dilber, Stablinac X 8, Vodice
c) po prijedlogu Općine Kijevo
49. Stipe Maloča,Novo naselje 13, Kijevo
d) po prijedlogu Općine Kistanje
50. Jovana Milinović, Vujasinovići 73, Ivoševci, Kistanje,
51. Marko Kardum, Kardum varoš 1A, Nunić, Kistanje,
52. Momčilo Grčić, Ulica 4. gardijske brigade 59, Zadar
e) po prijedlogu Općine Murter-Kornati
53.Vesna Juran,Hrvatskih vladara 44, Murter
54.Daniela Bašić,Hrvatskih vladara 5, Murter
f) po prijedlogu Općine Tribunj
55. Maja Jugov, Ribarska 9, Tribunj,
56. Nikola Perkov Stipičin, Velike luke 1, Tribunj,
57. Ante Gašpić, Put Male Gospe 14, Tribunj 3
g) po prijedlogu Općine Unešić
58. Ankica Slavica, Slavice 90, 22221 Lozovac,
59. Vjekoslav Višić, Višići 1, Koprno, 22323 Unešić
 

Naslovnica Županija

Najčitanije

SDP 'opleo' po Pauku Župan priča o ulaganju u školstvo, a u svom dvorištu ima školu u Oklaju koja je u užasnom stanju, te školu u Sitnom Donjem do koje djeca uslijed kiša mogu doći jedino čamcem

Župan priča o ulaganju u školstvo, a u svom dvorištu ima školu u Oklaju koja je u užasnom stanju, te školu u Sitnom Donjem do koje djeca uslijed kiša mogu doći jedino čamcem
U povodu jučerašnjih javnih nastupa šibensko-kninskog župana Gorana Pauka, koji je apelirao na prekid štrajka, u...
Župan priča o ulaganju u školstvo, a u svom dvorištu ima školu u Oklaju koja je u užasnom stanju, te školu u Sitnom Donjem do koje djeca uslijed kiša mogu doći jedino čamcem