PRIMOŠTEN Stipe Petrina otkriva kako će se boriti protiv mora: na svim plažama će izgraditi betonske barijere

PRIMOŠTEN

Općina Primošten za zaštitu i održavanje pomorskog dobra u općoj uporabi ove godine planira utrošiti 2,6 milijuna kuna. Za održavanje i čišćenje plaža namijenjeno je od toga čak 1,1 milijun kuna.

– Svake godine u plaže ulažemo sve manje novca, međutim 12 uređenih plaža treba održavati. Kada na svim plažama gdje su morske struje i valovi veliki napravimo betonske barijere, trošak održavanja bit će se znatno manji. Ove godine u betonske barijere ili školjere, koje će biti izgrađene na minus dva metra od najniže razine mora, ulažemo 350 tisuća kuna. Pomorsko dobro u općoj uporabi uređujemo i održavamo isključivo općinskim novcem, bez pomoći vlasnika i Ministarstva turizma – kaže primoštenski načelnik Stipe Petrina.

U godišnjem planu predviđena su i kapitalna ulaganja u šetnicu od 1,5 milijuna kuna, rad Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja Općinu će stajati 15 tisuća kuna.

Ulaganja višestruko premašuju zaradu jer od koncesijskih naknada na pomorskom dobru koje pripada Općini planirano je uprihoditi 250 tisuća kuna, a od koncesijskog odobrenja na području Općine 550 tisuća kuna.

Dužnici, odbijte!

Prema godišnjem planu, koncesija se može dobiti za iznajmljivanje brodica, skutera, dasaka za jedrenje, sredstava za vuču s opremom, pribora i opreme za ronjenje, podmornice, ležaljke, suncobrane, na nekim plažama dopuštena je ugostiteljska djelatnost, štandovi za rukotvorine, te za komercijalno-rekreacijske sadržaje. Određene su i kategorizirane mikrolokacije, uglavnom na uređenim primoštenskim plažama. Izričito je istaknuto da akvapark mora biti udaljen najmanje 15 metara od linije plaže.

Inače posebnost ove redovite godišnje odluke je svakako odredba da nitko neće dobiti koncesijsko odobrenje a da je po bilo kojoj osnovi dužan Općini Primošten, lokalnom komunalcu i Turističkoj zajednici. Koncesija će biti uskraćena i onom podnositelju koji na dan izdavanja odobrenja nije podmirio naknadu za proteklu godinu.

Vrlo je važna odredba kojom se iznajmljivačima ležaljki i suncobrana striktno propisuje da ne smiju svojim rekvizitima okupirati plažu na štetu drugih kupača. Sve ležaljke i suncobrani moraju biti uredno sklopljeni ili složeni na jednom mjestu unutar mikrolokacije i nije ih dopušteno postaviti prije korištenja. Nije dopušteno koristiti više rekvizita od odobrenog broja, niti prekoračiti koncesioniranu lokaciju. Svako iskakanje sankcionira se ukidanjem koncesijskog odobrenja.

Inače u gotovo svim turističkim mjestima, pa tako i u Primoštenu, kupači i okolno stanovništvo masovno se žale na prevelik broj rekvizita, te buka često smeta okolnim iznajmljivačima. O tome se, kaže primoštenski načelnik Stipe Petrina, vodilo računa. Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja pazit će na konfiguraciju mikrolokacije, gustoći razmještenih sadržaja te o potrebama i željama lokalnog stanovništva.

Naslovnica Županija

Najčitanije

BIZNIS NA IZVORU ČIKOLE Za Čavoglave su mnogi čuli zbog Thompsona, ali sve je više onih kojima su asocijacija na selo uz izvor Čikole i pršuti iz sušionice Ante Blaževića: Kako čuvamo meso? Pa imamo onaj tenk doli!

Za Čavoglave su mnogi čuli zbog Thompsona, ali sve je više onih kojima su asocijacija na selo uz izvor Čikole i pršuti iz sušionice Ante Blaževića: Kako čuvamo meso? Pa imamo onaj tenk doli!
Ruzinavi tenk, a pored njega hrvatski stijeg na jarbolu posred livade nijema su straža na prilazu Čavoglavama. "...
Za Čavoglave su mnogi čuli zbog Thompsona, ali sve je više onih kojima su asocijacija na selo uz izvor Čikole i pršuti iz sušionice Ante Blaževića: Kako čuvamo meso? Pa imamo onaj tenk doli!