Ja želim raditi Razvojna agencija Šibensko- kninske županije započela s provedbom tri projekta vrijednosti oko 3,3 milijuna kuna; Korist bi moglo izvući oko 450 poduzetnika

Ja želim raditi

U lipnju i srpnju su Razvojnoj agenciji Šibensko-kninske županije odobrena tri nova projekta: dva financirana iz Europskog socijalnog fonda (ESF) ukupne vrijednosti oko 3 milijuna kuna iz područja obrazovanja, ljudskih resursa  i zapošljavanja, i treći usmjeren na razvoj poduzetništva, vrijedan 450.000 kuna financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.  Uz ova tri projekta, odobrena je i prva faza projekta Centra kompetentnosti u strojarstvu, vrijednosti od oko 33 mil. kuna  čiji je nositelj Industrijsko-obrtnička škola a za koju je Razvojna agencija pripremala prijavu.   

Prvi projekt  „Razvoj partnerskog vijeća za tržište rada Šibensko-kninske županije, faza III“  kojeg je jučer u Razvojnoj agenciji predstavio voditelj projekta Grgo Bratić, vrijedan je oko 2 milijuna kuna, a Razvojna agencija ga u svojstvu nositelja,  provodi u partnerstvu sa Šibensko-kninskom županijom, Srednjom školom Lovre Montija Knin, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, područnim uredom u Šibeniku i Uredom Hrvatske gospodarske komore za područja posebne državne skrbi u Kninu.

Ukupnim iznosom  od oko 2 mil. europskih kuna će se u razdoblju od dvije godine financirati: edukacije za deficitarna zanimanja kuhara, konobara, bravara, stolara/parketara, varioca, zidara poduzetničke i motivacijske radionice za učenike osnovnih i srednjih škola, te će se omogućiti i tri male vrijednosti potpore u visini od 150.000 kuna za osobe koje se odluče na realizaciju svog poslovnog plana. Nadalje, organizirati će se i 2 studijska putovanja  u Toscanu (Italija)  i Salzburg (Austrija)  gdje će se u cilju razmjene dobrih praksi organizirati posjete obiteljskim poduzećima i potpornim poduzetničkim i razvojnim  institucijama. U okviru projekta uložiti će se i u daljnji rad i funkcioniranje Partnerskog vijeća za tržište rada (PVTR), tijela sastavljenog od 61 organizacije iz javnog, privatnog i civilnog sektora u županiji osnovanog s ciljem pružanja doprinosa i podrške te provođenja inicijativa kojima se djeluje na razvoj ljudskih potencijala na području ŠKŽ.
 
Drugi projekt financiran iz Europskog socijalnog fonda, vrijednosti od oko 860 .000 kuna, naziva „Ja želim raditi“ danas u Kninu predstavlja  voditelj projekta Miro Slavica. Ovim će se projektom u narednih dvije godine financirati osposobljavanje pripadnika ranjivih skupina (osoba s invaliditetom, žena starijih od 50 god., dugotrajno nezaposlenih i dr.) za rad na uzgoju i obradi ljekovitog i/ili aromatičnog bilja. Naime, na širem području grada Knina zasađene su brojne površine ljekovitog bilja, na kojima se trenutno odvija samo primarna proizvodnja (prodaje se samo sirovina bez dodane vrijednosti) istraživanjem tržišta utvrdilo je da će se poduzeća sve više i više baviti preradom ovog bilja, a za što će biti potrebna i kvalificirana radna snaga -  što će se omogućiti upravo ovim projektom.
 
Između ostalog, u okviru ovog projekta u Kninu će se osnovati Klub za zapošljavanje osoba s invaliditetom i starijih osoba čije upravljanje će nakon završetka preuzeti HGK Knin.
Svim projektnim aktivnostima djelovati će se na jačanje ljudskih resursa za tržište rada te posljedično na povećanje zapošljivosti i smanjenje nezaposlenosti prvenstveno ranjivih skupina i građana Šibensko-kninske županije. Predviđeno je da će u okviru projekta oko 300 osoba dobiti razne tipove edukacija namijenjenih jačanju njihovih kompetencija i vještina. 
 
Treći projekt naziva „Pružanje visokokvalitetnih usluga MSP-a putem PPI-a“, vrijednosti 410,000 kuna također je započeo s provedbom, a javnosti će biti detaljno predstavljen u rujnu ove godine. Radi se o projektu kojim će se u narednih 18 mjeseci poduzetnicima financirati izrada poslovnih planova, investicijskih studija te specijaliziranih edukacijskih radionica kojima je za cilj sve zainteresirane educirati o raznim aspektima poduzetništva. Procijenjeno je da će oko 450 poduzetnika imati koristi od različitih aktivnosti koje će biti provedene tijekom ovog projekta.
 

Naslovnica Županija

Najčitanije