1.Krka polumaraton Zbog atletske utrke bit će zatvorene neke ceste; Pripazite u prometu i saznajte koje alternativne pravce možete koristiti

1.Krka polumaraton

U subotu, 14. travnja između 10 i 13 sati, u organizaciji Atletskog kluba „Maraton 2000“ iz Karlovca i Atletskog kluba „Šibenik“, održat će se međunarodna atletska utrka „Krka polumaraton – Nacionalni park Krka“.

Utrka će se održavati na trasi: Eko centar Puljane – županijska cesta ŽC 6055 – nerazvrstana cesta za Paraće – Paraći – nerazvrstana cesta za Mratovo – Mratovo – nerazvrstana cesta za Čitluk – Čitluk – županijska cesta ŽC 6055 – Oklaj - u Oklaju okret na raskrižju županijskih cesta ŽC 6055 i ŽC 6056 – županijska cesta ŽC 6055 – Brljan – raskrižje državne ceste DC 59 i županijske ceste ŽC 6055 – državna cesta DC 59 - neasfaltirani put koji vodi do amfiteatra – amfiteatar Burnum.

Za vrijeme održavanja utrke državna cesta DC 59 i županijske ceste ŽC 6055 ŽC 6056 će se, na određenim dionicama koje se nalaze trasi utrke, periodično zatvarati u vremenu od 09,30 do 13,00 sati uslijed čega će promet biti preusmjeravan na alternativne pravce prometovanja.

- Pozivamo sve sudionike u prometu da pri planiranju kretanja državnom cestom DC 59 i županijskim cestama ŽC 6055 i ŽC 6056 prema odabranim destinacijama za kretanje u navedenom vremenu odmah izaberu alternativne pravce kretanja a ukoliko se ipak za vrijeme održavanja utrke nađu na ovim državnim i županijskim cestama da poštuju uspostavljenu privremenu regulaciju prometa, postupaju po znakovima koje će im davati ovlaštene službene osobe te slušaju savjete redara organizatora utrke, sve kako bi svojim ponašanjem u prometu pridonijeli sigurnom odvijanju ove utrke- kazali su u šibenskoj policiji.

Naslovnica Županija

Najčitanije