Priprema dokumentacije Zatvara se postojeće odlagalište Hripe: Murter 2019. dobiva reciklažno dvorište

Priprema dokumentacije

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dodijelio je Općini Murter-Kornati 40 tisuća kuna za projektnu dokumentaciju potrebnu za dobivanje građevinske dozvole za izgradnju reciklažnog dvorišta.

– To su otprilike dvije trećine potrebnog novca za rješavanje prve faze uvođenja sustava razvrstavanja otpada i uspostave centra za gospodarenje otpadom te sanaciju i zatvaranje postojećeg odlagališta, što su jedinice lokalne samouprave zakonski dužne učiniti do kraja 2018. godine – kaže nam donačelnica Julia Ježina, te dodaje da dodijeljeni novac znači i ulazak u drugu fazu, naime da će se Općina s građevinskom dozvolom moći prijaviti na natječaj za sufinanciranje same izgradnje reciklažnog dvorišta.

U Općini se nadaju da će reciklažno dvorište, koje se planira urediti na postojećem odlagalištu Hripe, biti završeno u 2019. godini, a paralelno s tim projektom odradit će sanaciju i zatvaranje postojećeg odlagališta, za što su također tražili novac od Fonda te čekaju povratnu informaciju.

Imovinskopravni odnosi i u realizaciji ovog su projekta glavna kočnica te će se, kaže Ježina, pribjeći postupku izvlaštenja, a budući da je projekt od nacionalnog značenja, taj će postupak rješavati Ured državne uprave.

Naslovnica Županija

Najčitanije

Sedam gorostasa Dalmacija dobiva svoje 'Igre prijestolja': Drevni starohrvatski gradovi-utvrde u kanjonu uz gornji tok Krke nakon obnove će postati dodatna atraktivna ponuda Nacionalnog parka

Dalmacija dobiva svoje 'Igre prijestolja': Drevni starohrvatski gradovi-utvrde u kanjonu uz gornji tok Krke nakon obnove će postati dodatna atraktivna ponuda Nacionalnog parka
Trošenj, Nečven, Bogočin, Kamičak, Babin grad na gornjoj Krki, Uzdah-kula kod Dubravica, ponad Skradina, i Ključ...
Dalmacija dobiva svoje 'Igre prijestolja': Drevni starohrvatski gradovi-utvrde u kanjonu uz gornji tok Krke nakon obnove će postati dodatna atraktivna ponuda Nacionalnog parka