Petak u 19 sati Poziv na predlaganje ideja za buduću namjenu i uređenje kompleksa na brdu Raduč

Petak u 19 sati

U sklopu građanske inicijative "Otkrijmo Raduč“ udruga Argonauta i općina Murter-Kornati pozivaju sve zainteresirane na javnu raspravu i predlaganje ideja za buduću namjenu i uređenje starog vojnog kompleksa na brdu Raduč koja će se održati u Narodnoj knjižnici i čitaonici Murter 20. siječnja 2017. s početkom u 19 sati.

Udruga Argonauta i Općina Murter-Kornati pokrenuli su inicijativu za uređenje i valorizaciju starog vojnog kompleksa na brdu Raduč, a prvi korak je izrada idejnog rješenja uređenja kojim bi se definirala buduća namjena kompleksa. Stanovnici otoka Murtera i njihovi gosti će imati priliku aktivno sudjelovati u promišljanju buduće namjene ovog važnog prostora, što je u EU ustaljena praksa.

Pozivamo sve zainteresirane koji žele doprinijeti kreiranju ideje uređenja i valorizacije starog vojnog kompleksa na brdu Raduč da do 20. siječnja 2017. predaju koncept u kojem će iznijeti svoje viđenje buduće namjene i uređenja starog vojnog kompleksa. Koncept treba kreirati u kontekstu stvaranju interakcijskih odnosa između prirodnog ambijenta u kojem je kompleks smješten, njegove kulturno-povijesne vrijednosti, naselja Murter te otočnog arhipelaga koji ga okružuje uključujući i Kornatsko otočje.

Područje obuhvata potrebno je oblikovati kao prostor prepoznatljivog identiteta i novih mogućnosti. 
Koncepte treba predati najkasnije do 20. siječnja 2016. na e-mail adrese info@murter.hr i info@argonauta.hr

Naslovnica Županija

Najčitanije

Sedam gorostasa Dalmacija dobiva svoje 'Igre prijestolja': Drevni starohrvatski gradovi-utvrde u kanjonu uz gornji tok Krke nakon obnove će postati dodatna atraktivna ponuda Nacionalnog parka

Dalmacija dobiva svoje 'Igre prijestolja': Drevni starohrvatski gradovi-utvrde u kanjonu uz gornji tok Krke nakon obnove će postati dodatna atraktivna ponuda Nacionalnog parka
Trošenj, Nečven, Bogočin, Kamičak, Babin grad na gornjoj Krki, Uzdah-kula kod Dubravica, ponad Skradina, i Ključ...
Dalmacija dobiva svoje 'Igre prijestolja': Drevni starohrvatski gradovi-utvrde u kanjonu uz gornji tok Krke nakon obnove će postati dodatna atraktivna ponuda Nacionalnog parka