Netransparentnost Ne zna se ni tko pije, ni tko plaća: Što se događa sa stanovima POS-a u Šibeniku, jesu li svi prodani ili ih je sedam slobodno?

Netransparentnost

Iako je rok za zaključivanje natječaja o dodjeli POS-ovih stanova u Šibeniku, za koje se prijavilo čak 268 građana, trebao biti zaključen još u studenomu prošle godine, zadnji poziv zainteresiranima upućen je u siječnju.

Ostalo je, međutim, nejasno jesu li svi raspoloživi stanovi POS-a rasprodani, kako se tvrdilo, ili ih je ipak ostalo sedam slobodnih kako je gradska vlast naknadno objavila.

Nekim je građanima, na njihov izravni upit, rečeno kako su svi stanovi iz poticane stanogradnje prodani. Takva netransparentnost oko dodjele ovih stanova, smatra Iris Ukić Kotarac, vijećnica GV-a s NL Stipe Petrine, ima za posljedicu da su tri obitelji, upravo zbog toga, odlučile otići iz Šibenika. Čekali su 12 godina da se počnu graditi POS-ovi stanovi, digli su kredit kako bi napokon riješili svoje stambeno pitanje, a onda se najprije mijenjala lokacija, a potom se stalno mijenjala lista. Da bi im 8. siječnja 2018. bilo rečeno da raspoloživih POS-ovih stanova više - nema!

Gradonačelnik Šibenika Željko Burić, na ove opaske vijećnice Ukić Kotarac odgovara prebacivanjem odgovornosti na APN kao jedinog vlasnika POS-ovih stanova. A stalno adresiranje problema na gradsku upravu, drži pukim pokušajem medijske prezentacije o nečemu što je javnosti odavno poznato.

Ako je tako, reći će vijećnica, zašto je onda GV imenovalo Povjerenstvo za utvrđivanje liste, u kojem sjedi pet članova, a samo je jedan iz APN-a?

Dogradonačelnik Danijel Mileta,pak, potvrđuje da je Povjerenstvo zaduženo za definiranje liste i redosljeda na listi, dok su za razgovore sa zainteresiranima i potpise predugovora nadležni u APN-u.

Kod takve dvojnosti nije ni čudo da se ne zna "ni k'o pije, ni k'o plaća", odnosno ima li ili nema slobodnih stanova i za koga...

Naslovnica Šibenik

Najčitanije