Šibensko Gradsko vijeće Ograničen aktualac; Vijećnik Milorad Mišković Casper ponudio originalno rješenje: Zašto mi ne bi bili vodilja drugima i pokazali da naš sat traje sat i pol!?

Šibensko Gradsko vijeće

Šibensko Gradsko vijeće ubuduće će imati tzv. aktualac, rezerviran za vijećnička pitanja, poslovnički ograničen na sat vremena. Za promjene Poslovnika o radu GV-a glasala je tanka većina, rubnih 13, od ukupno 25 vijećnika. Devet vijećnika oporbe bilo je protiv i jedan suzdržan. HDZ-ova vladajuća većina u funkciji predlagača izmjena i dopuna Poslovnika promjene objašnjava usklađivanjem s općom praksom u RH, kako je to kazao predsjednik GV-a Dragan Zlatović. No, oporba je sasvim drugog mišljenja.

-Svjedoci smo udara na demokraciju i slobodu govora u Gradskom vijeću- eksplicitan je bio Mostov Ivo Glavaš. – Rade to jer nas se boje, jer su užasnuti mogućnošću da građani doznaju istinu- ocijenio je Glavaš, ne nalazeći nikakvog razloga za ovakvu poslovničku restrikciju jer, tvrdi, i dosad su se vijećnici svojim pitanjima kretali u okvirima jednog sata. Dakle, smatra Glavaš, nema nikakve potrebe vijećnička pitanja limitirati strogo na jedan sat.

Glavaš je u svome, uobičajeno nadahnutom i ciničnom obraćanju aludirao i na interese "neke druge nepoznate grupe Borg" u GV-u, pitajući se kome transparentnost nikako ne ide u prilog. Prigovorio je i zbog smanjivanja roka dostave materijala vijećnicima za sjednice GV-a na svega osam dana.

I Iris Ukić Kotarac, vijećnica NL Stipe Petrine, je pledirala na vladajuću većinu da se ne ograničava vrijeme za vijećnička pitanja jer opozicija ne može parirati vlasti u skupom PR-u, i Gradsko vijeće je jedina prilika za zastupnike građana da postave pitanja koja su od njihovog izravnog interesa. – U ime demokracije, predlažem da odustanete od ovog ograničenja- zamolila je nezavisna vijećnica.

Apelu se pridružio i SDP-ov Joško Šupe koji je kazao kako su socijaldemokrati u znak prosvjeda zbog poslovničkih restrikcija namjeravali reagirati šutnjom, ali su se naposljetku ipak odlučili dignuti glas protiv novog Poslovnika. Podsjetio je kako su raniji predsjednici GV-a uglavnom bili tolerantni, i naglasio kako je cilj svih u GV-u da se problemi rješavaju, da se na njih ukazuje, da grad ide naprijed i da ne bude samo na naslovnici britanskog Guardiana.

Gradonačelnik Željko Burić, očito isprovociran opaskom Iris Ukić Kotarac o skupom PR-u koji grad plaća za svoje promoviranje, ne samo da je demantirao takvu tvrdnju nego je i dodao:- Nismo mi platili Guardianu da nas proglasi najljepšim gradom u južnoj Europi. Vide to svi drugi osim oporbe koja ne može od muke zbog toga.

Protiv ograničenja aktualca očitovao se i Milorad Mišković Kasper (HSS), štoviše, upozorio je kako je u mandatu HSP-ovog predsjednika GV-a Gorana Grguričina to ograničenje doista bilo na snazi i svi su se tada osvjedočili koliko je to neprihvatljivo jer se vijećnike prekidalo usred riječi. Posebno je zamjerio gradonačelniku koji kaže kako oporba ne može od muke što je Šibenik osvanuo kao najljepši grad na naslovnici prestižnog Guardiana.

- Nemojte tako, pa svi mi volimo svoj grad- rekao je i a propos Poslovnika dodao: - A zašto se drugi gradovi ne bi ugledali u Šibenik kao demokratsku vodilju i zašto im ne bi pokazali da naš sat traje- sat i po!?

Naslovnica Šibenik

Najčitanije