Reporteri 'Slobodne' na mjestu iz kojeg već desetljećima otrov ulazi u Zrmanju: mazut je zacrnio i desnu i lijevu stranu korita, bilje i životinje u zaštićenoj rijeci platili su visoku cijenu, a u zraku se još širi miris nafte!

ekološka katastrofa Reporteri 'Slobodne' na mjestu iz kojeg već desetljećima otrov ulazi u Zrmanju: mazut je zacrnio i desnu i lijevu stranu korita, bilje i životinje u zaštićenoj rijeci platili su visoku cijenu, a u zraku se još širi miris nafte!

Reporteri 'Slobodne' na mjestu iz kojeg već desetljećima otrov ulazi u Zrmanju: mazut je zacrnio i desnu i lijevu stranu korita, bilje i životinje u zaštićenoj rijeci platili su visoku cijenu, a u zraku se još širi miris nafte!
Page 10 of 100First56789[10]11121314Last