Najprije opomena, pa tek onda kazna S prvim danom 2018. godine na snagu je stupio novi Zakon o pružanju usluga u turizmu: Smanjene su kazne za prekršaje, one sada za pravnu i fizičku osobu iznose od 2000 do 30.000 kuna

Najprije opomena, pa tek onda kazna

Konačno su obrtnici i turističko-ugostiteljske tvrtke dobili ono što godinama traže – umjesto velikih kazni i prekršajnih prijava koje su odmah dobivali od Turističke inspekcije za svaku nepravilnost u poslovanju, ubuduće će imati "poštedu" od kažnjavanja i najprije opomenu, nakon koje će imati vremena popraviti propust. Tek ako se ogluše na tu obavezu, slijede ozbiljne novčane kazne i prekršajne prijave.

Prema novom Zakonu o pružanju usluga u turizmu, koji je nakon dugog usuglašavanja stupio na snagu s prvim danom ove godine, omogućena je primjena načela oportuniteta za pružatelje usluga u turizmu, odnosno samo upozorenje bez sankcioniranja, ali pod uvjetom da počinitelj nije već počinio isti prekršaj. Za sada ta mogućnost još ne postoji u Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti, koji regulira puno veći broj poslovnih subjekata iz područja pripremanja i usluživanja jela i pića te pružanja usluga smještaja. No, budući da je prijedlog izmjena i dopuna i tog zakona u proceduri, može se očekivati da će se isto pravilo primijeniti i u tom zakonu koji se odnosi na oko 87.000 iznajmljivača u Hrvatskoj, te na oko 20.000 ugostitelja čiji je rad reguliran Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti.


Pisana naredba


No, dok se taj dio zakonskih propisa tek očekuje, Zakon o pružanju usluga u turizmu, koji obuhvaća usluge turističke agencije, turističkog vodiča, turističkog animatora, predstavnika, zatim turističke usluge u nautičkom, kongresnom i zdravstvenom turizmu, usluge aktivnog, ribolovnog i pustolovnog turizma, turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi, već je na snazi nekoliko dana. Tim zakonom, koji prvi put donosi odredbe o upozorenju prije kažnjavanja, obuhvaćene su i usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car), turističkog ronjenja i iznajmljivanja opreme za sport i rekreaciju turistima.

Tako prema odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu, turistički inspektor ubuduće neće podnijeti optužni prijedlog ni izdati prekršajni nalog ili naplatiti kaznu na licu mjesta ako pravna ili fizička osoba tijekom inspekcijskog nadzora ili do donošenja rješenja ukloni nepravilnosti i nedostatke utvrđene u inspekcijskom nadzoru.

Isto tako, neće se kažnjavati one kojima je za utvrđene nepravilnosti doneseno rješenje, ali su oni popravili grešku po rješenju turističkog inspektora. Ako turistički inspektor utvrdi da je počinjen prekršaj, a kontrolirana osoba preuzme obvezu da u određenom roku ukloni nepravilnosti i nedostatke utvrđene u inspekcijskom nadzoru, neće biti prekršajnog naloga ili naplate kazne. Kako bi bili sigurni da će se nepravilnosti ukloniti, turistički inspektor će nadziranoj osobi izdati pisanu naredbu u sklopu zapisnika u kojoj će točno odrediti obvezu i rok za izvršenje.


Može i do 90.000 kn


Kako je u naravi mnogih pokušati "zaobići" zakonske obveze ili doskočiti inspektorima raznim smicalicama, predviđeno je da ako kontrolirana osoba ne postupi prema zahtjevu i uputi inspektora, turistički inspektor je dužan u roku od 15 dana od dana završetka inspekcijskog nadzora podnijeti optužni prijedlog, odnosno izdati prekršajni nalog ili naplatiti kaznu na mjestu izvršenja prekršaja. Primjera radi, ako tvrtka u čijem sastavu posluje turistička agencija na ulazu u poslovnicu vidljivo ne istakne radno vrijeme za rad s korisnicima usluga ili se ne pridržava istaknutog radnog vremena, ili na ulazu u poslovnicu ne istakne naziv tvrtke i sjedište agencije, turistički inspektor će nadziranoj osobi izdati pisanu naredbu u kojoj će točno odrediti što mora ispraviti, kao i rok za izvršenje. Ako trgovačko društvo u tom roku ne postupi na način koji je tražio inspektor, turistički inspektor će odmah podnijeti optužni prijedlog, odnosno izdati prekršajni nalog ili naplatiti kaznu na mjestu izvršenja prekršaja, doznajemo od dr. Jasenke Štiglec, načelnice Turističke inspekcije Ministarstva turizma.

Osim upozorenja, koje će biti prvi korak ka ispravljanju nepravilnosti, smanjene su i inspektorske kazne za prekršaje, pa su sada za pravnu i fizičku osobu, obrtnika i trgovca pojedinca propisane novčane kazne za prekršaje u rasponu od 2000 do 30.000 kuna, ovisno o težini prekršaja. Kazna za odgovornu osobu u tvrtki je od 1500 do 10.000 kuna, za fizičku osobu od 1200 do 8000 kuna. Turistički inspektori imaju i ovlaštenje da naplate kaznu na mjestu izvršenja prekršaja u iznosu od 500 kuna do 2000 kuna. U slučaju ponavljanja prekršaja, ta se kazna penje i do 90.000 kuna, kažu u Turističkoj inspekciji.


Za ponavljače nema poštede
Važno je, međutim, znati da se načelo oportuniteta ne odnosi na prekršaje za koje je propisana mjera zabrane, dakle one najteže povrede zakonskih odredbi, ali i u svim slučajevima kad se ponavlja isti prekršaj. Za takve prekršitelje i ponavljače istih prekršaja nema poštede, njihovo je kažnjavanje odmah i na licu mjesta. Pošteda, dakle, vrijedi samo za one koji su u neznanju ili nemaru propustili nešto napraviti i to im se prvi put dogodilo, objašnjavaju inspektori.


Naslovnica HrvatskaSvijet

Najčitanije