Logo SD

Glavna urednica
Sandra Lapenda Lemo

Zamjenici glavne urednice
Ivo Bonković (Premium), Damir Dukić (Tisak), Saša Jadrijević Tomas (Web)

Izvršni urednik na portalu Zadarski.hr
Ivica Nevešćanin

Urednici na portalu i novinari
Lada Burčul, Mišel Kalajžić, Ivica Nevešćanin, Božana Sviličić, Ana Vučetić Škrbić, Iva Ivanac, Matea Magaš 

Novinar
Dražen Žura

Kontakti za čitatelje:
zadar@slobodnadalmacija.hr
info@zadarski.hr
portal@zadarski.hr
izvrsniurednik@zadarski.hr
tel: 023/300 870

HM Logo

HANZA MEDIA d.o.o.

NAKLADNIK
HANZA MEDIA d.o.o. Zagreb, Koranska 2

https://hanzamedia.hr/

MB: 0575682
OIB: 79517545745
MBS: 080091889
Račun u Raiffeisenbanci Austria d.d.
Žiro račun: HR752484008-1100401531 Raiffeisenbank Austria d.d.
Iznos temeljnog kapitala 141.578.500,00 kn, uplaćen u cijelosti
Tel: +385 1 610 3100
Fax: +385 1 610 3148
E-mail: digital@hanzamedia.hr
Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu

UPRAVA
Ana Hanžeković Krznarić (predsjednica Uprave)
Zorica Vitez Sever (članica Uprave)
Igor Cenić (član Uprave)

PROKURISTI
Amalija Bilušić (direktorica financija, računovodstva i kontrolinga)

NADZORNI ODBOR
Gvozden Srećko Flego
Maja Šilhard
Marijana Raguž
Krešimir Ćosić
Ana-Marija Presečan

IZDAVAČKI SAVJET
Nikola Bašić
Stjepan Lakušić
Dragan Ljutić
Davor Majetić
Petar Miladin
don Anton Šuljić
Željka Udovičić Pleština
​Mario Zovak

DIREKTOR PJ SLOBODNA DALMACIJA
Vinko Ursić Glavanović

DIREKTOR IZDAVAŠTVA
Tomislav Wruss

DIREKTOR PRODAJE OGLASNOG PROSTORA
Igor Cenić

DIREKTOR DIGITALNIH OPERACIJA
Domagoj Ćurković

DIREKTORICA PROMOCIJE I MARKETINŠKIH KOMUNIKACIJA
Ivana Rukavina

DIREKTORICA KORPORATIVNIH KOMUNIKACIJA
Paola Ježić

DIREKTOR PROIZVODA
Vladimir Janković

DIREKTOR PROIZVODNJE, PRETPLATE I PRODAJE
Igor Volarević

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Adresa: HANZA MEDIA d.o.o./Koranska 2/10000 Zagreb
Za službenika za zaštitu osobnih podataka / dpo@hanzamedia.hr 

SERVISI I KONTAKTI
Prodaja novina: 01 617 3870
Pretplata: 01 225 5374, pretplata@hanzamedia.hr
CROPIX: 01 610 3117, 01 610 3090/fax: 01 610 3033,
cropix@hanzamedia.hr, www.cropix.hr

09. ožujak 2024 00:30