StoryEditorOCM

Vijećnica Mosta Marija Ćurić: Neprihvatljivo je ponašanje ministra Ćorića koji je i nedavno bio u našem gradu, ali ni riječi nije rekao o sanaciji laguna otpadnih voda

2. srpnja 2019. - 13:25

Sanacija kninskih laguna otpadnih voda već duže vrijeme opterećuje Grad Knin, a posljedično i županiju Šibensko-kninsku. Nedavno su objavljeni rezultati ispitivanja tla, mulja i vode u onečišćenoj (industrijskoj) laguni kod Orašnice koji su pokazali da je u laguni cinka, kroma i aluminija čak 50 puta više od dopuštenog, nafte i mazuta čak tri tisuće puta više, a sretna je okolnost, kako je prilikom prezentacije rezultata ispitivanja rečeno, da nema arsena, kadmija i žive. Ispitivanje je proveo i prezentirao u kninskoj Gradskoj vijećnici sudski vještak, profesor zagrebačkog Agronomskog fakluteta, dr.sc.Ivica Kisić koji nije decidirano naveo uzročnika zagađenja, ali prema prezentaciji to može biti samo tvornica DIV, kako navodi u priopćenju za javnost kninska gradska vijećnica Marija Ćurić (Most), pozivajući predsjednicu Gradskog vijeća Knina, Vedranu Požar,da hitno sazove tematsku sjednicu Vijeća posvećenu urgentnoj sanaciji laguna.

Vijećnica Ćurić navodi kako postoje čak tri lagune, a istraživanje je, upozorava, provedeno samo na jednoj, industrijskoj. Zašto? Ćurić smatra da gradonačelnik Knina, Marko Jelić, izbjegava preuzeti odgvoornost za saniranje fekalne lagune u koju se izlijeva kninska kanalizacija, i sva se odgvoornost pokušava prebaciti na DIV. No, za onečišćenje, pa tako i sanaciju tzv. crne rupe kako je naziva gradonačelnik, odgovorni su DIV i Grad Knin, tvrdi vijećnica Mosta, jer je "crna rupa" zajednička za otpadne tehnološke vode DIV-a i kanalizacijske vode Grada.

Da je prof. Kisić osim industrijske, istražio i fekalnu lagunu koja je uz industrijsku, otkrio bi u vodi i tlu prisustvo kadmija i žive, smatra Ćurić, pozivajući se na sudski spor koji je 2009. vodio jednan kninski poduzetnik s Gradom Kninom, i za potrebe kojeg je obavljeno istraživanje vode i tla u fekalnoj laguni koje je pokazalo prisustvo čak 20 opasnih tvari, te da je zemljište u toj laguni onečišćeno kadmijem u najvišem petom razredu.

Tadašnja gradonačelnica Knina, Josipa Rimac, uvjeravala je građane da će se fekalna laguna riješiti kroz IPA projekt EU težak 16,5 milijuna eura i izgradnju pročistača otpadnih voda, što se do danas nije dogodilo.Problem je što nisu onečišćene samo lagune, ističe vijećnica Ćurić, nego su u znanstvenim radovima uvrđene i potencijalne opasnosti za NP Krka. U vodi rijeke Krke uz grad Knin, dodaje Mostovka, očigledan je porast svih očitanih skupina bakterija od E.coli i enterokoka do klebsiella, enterobactera i citrobactera.A kad se sve to zna, pitanje je zašto se provelo istraživanje samo jedne, industrijske lagune.

Ćurić drži ciničnim najavu gradonačelnika da će DIV svoje otpadne vode moći ispuštati u gradski pročistač, s obzirom da je poznato da se za njega, zbog potonuća, traži nova lokacija na kojoj će biti izgrađen(!?)

Neprihvatljivo je kaže, ponašanje resornog ministra Tomislava Ćorića koji je krajem lipnja posjetio Knin radi proglašenje Dinare parkom prirode, a da ni riječi nije rekao o problemu sanacije laguna, kamoli ih obišao da se uvjeri u ozbiljnost situaicje.

Onečišćenje Orašnice i Krke je permanentno, a ne samo kod obilnijih kiša, tvrdi Mostova vijećnica, koja ključnim korakam ka sanaciji laguna smatra stavljanje u punu funkciju pročistača otpadnih voda.Prebacivanje odgovrnosti s DIV-a na Grad ili obrnuto, ne vodi, veli Ćurić, nikamo.

Znakovitim drži i ponašanje Hrvatskih voda, kao investitora kninskog pročistača, čiji se inženjeri zaduženi za izgradnju tog objekta odbijaju očitovati javnosti o stanju projekta i novoj lokaciji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

-Iluzorno je i neodgovorno pričati o tome kako će EU dati stotine milijuna kuna za sanaciju laguna u vrijeme kad se ne zna što je s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda za koji je Europska unija dala 70 milijuna kuna. Hoće li se graditi novi uređaj? Gdje će se graditi? Tko će platiti izgradnju novog uređaja? Hoće li se morati vraitti novac EU za postojeći uređaj?- pita se vijećnica, svjesna da tek kada se budu znali odgovori na ta pitanja može biti govora o sanaciji laguna, jer će otpadne vode i DIV-a i Grada tada prihvaćati i pročišćavati taj uređaj.

Zbog svega, a ponajviše zbog obaveze informiranja građana, Ćurić predlaže tematsku sjednicu Gradskog vijeća na koju bi trebalo pozvati ministra zaštite okoliša, ravnatelja Hrvatskih voda, župana, gradonačelnika, vlasnika DIV-a, sudske vještake i znanstvenike koji su istraživali vodu i tlo u lagunama i rijekama Orašnici i Krki, kako bi dali relevantne odgovore na sva pitanja zainteresirane javnosti. Grad Knin ne može sam riješiti ovaj teški problem, ali je Gradska vijećnica pravo mjesto za prvi korak ka rješenju, kaže kninska gradska vijećnica Marija Ćurić.

01. veljača 2023 23:36