StoryEditorOCM
ŽupanijaŽupanija objavila javni poziv

Udrugama u kulturi i civilnom društvu 1,5 milijuna kuna

Piše Katarina Rudan
6. siječnja 2018. - 17:05

Šibensko-kninska županija objavila je javni poziv za raspodjelu proračunskog novca namijenjenog financiranju godišnjeg programa udruga u sportu na području županije za 2018. godinu, te javni poziv za financijsku potporu programima i projektima namijenjenima zadovoljavanju javnih potreba u području kulture i udruga civilnog društva.

U javnom pozivu objavljenom na web-stranici Županije nije navedeno koliko je novca osigurano za udruge u sportu. Udrugama u kulturi, stoji u javnom pozivu, rasporedit će se prema programima koji prođu na natječaju ukupno 1.085.000 kuna, a udrugama civilnog društva 450.000 kuna.

Novac je namijenjen za kulturne djelatnosti kao što su zaštita kulturne baštine i tradicijskih običaja, arhivska i izdavačka djelatnost te književne manifestacije, likovna i muzejsko-galerijska djelatnost, glazbena i kazališna djelatnost, programi koji potiču kulturu mladih i alternativnu kulturu, te kulturno-umjetnički amaterizam i međunarodna kulturna suradnja.

Javnim pozivom obuhvaćene su i udruge čiji je rad vezan uz tehničku kulturu i informatiku, razvoj civilnog društva, socijalno-humanitarnu zaštitu, zdravstvenu zaštitu, zaštitu ljudskih prava i sloboda, djece i mladih, te za očuvanje okoliša.

Poziv za podnošenje prijava otvoren je do 9. veljače, a korisnici koji su u 2017. godini dobili financijsku potporu iz županijskog proračuna dužni su priložiti programsko i financijsko izvješće o namjenski utrošenom novcu.
 

24. rujan 2023 18:30