StoryEditor
ŽupanijaDrniš

U tijeku javni natječaj: Grad mladim obiteljima sufinancira kupnju "krova nad glavom"

Piše Katarina Rudan
6. studenog 2019. - 12:35

Prije nekoliko dana, točnije 4. studenog, na službenoj web stranici Grada Drniša objavljen je Javni natječaj za sufinanciranje kupnje stambenog objekta, kuće ili stana, mladim obiteljima koji se žele "skućiti" na administrativnom području grada. Ovisno o broju bodova koje skupi, mlada obitelj koja se na natječaj javi i prođe, iz gradske će blagajne dobiti jednokratnu financijsku pomoć u iznosu od 20 do maksimalno 70 tisuća kuna i ne može se kombinirati s drugim mjerama u okviru Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području grada Drniša.

Pod pojmom „mlada obitelj“ smatra se podnositelj prijave i njegov bračni ili izvanbračni drug, pod uvjetom da jedan od njih nije navršio 41 godinu života te da svoje stambeno pitanje rješavaju po prvi put u trenutku raspisivanja natječaja. Mladom obitelji, također, smatra se i jednoroditeljska obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj ili samohrani roditelj. Podnositelj zahtjeva, da bi ušao u konkurenciju, ne smije imati nikakvu nekretninu i svojem vlasništvu ili suvlasništvu s obitelji na području Republike Hrvatske.

Uz ostalo, mora priložiti i potvrdu da ima prebivalište na području grada Drniša, najmanje šest mjeseci prije objave javnog natječaja, neovisno o prebivalištu drugog bračnog druga koji, pak, mora dati izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da se namjerava stalno nastaniti na drniškom području. Jedan od uvjeta je i zaposlenost na neodređeno vrijeme, odnosno stalna primanja jednog od bračnih ili izvanbračnih drugova. Isti su uvjeti i za jednoroditeljsku obitelj i samohranog roditelja, a tko će ispuniti sve uvjete, provjerit će peteročlano Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja na čiji prijedlog konačnu odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći donosi gradonačelnik. Natječaj je otvoren 15 dana.

#DRNIš# KUćA# JAVNI NATJEčAJ# STAN

Izdvojeno