StoryEditor
ŽupanijaGlava šotobraco

Suci iz Šibenika i Knina šta su primali mito tribali su dobit nagrade za humanost, a ne kazne!

Piše Branimir Periša
26. rujna 2021. - 17:34
ilustracija/Nikolina Vuković Stipaničev/Cropix

Eto, ja nikako na zelenu granu, duboko je uzdahnila Dobra Parona čitajući friške novine. Narednoga trena njene najdraže mušterije saznale su šta jon je taklo dušu.

- Evo, uprav’ čitan kako sve poskupljuje, a plaće nan samo iđu doli, govori in. U mojen sektoru, “priprema i posluživanja hrane i pića”, šta bi rekli kolka je prosječna plaća? – pogledala je ka na kvizu u njiove nezainteresirane face.

- Kolka van je paga!? – zapiljija se u nju El Tigre. Pa onolka kolku oćete, ovisi od otomen kolko ste računa izdali, naročito poslin vakoga lita. Nakon kojega su svi ostali incukani, jerbo niko ništa nije očekiva, a najmanje da će nagrniti tolko turista, naročito poslin duge i teške.

- Aha, oćete reći da san umrla!? – zajapurila se Dobra Parona, ne svaćajući jezičnu figuru svoga pridragoga gosta. Tako vi meni, a u momen sektoru prosječna plaća je samo 4746 kuna!? – podbočila se i krvoločno gleda u njega.

Teške riči

- Ma o čemu vi!? – uzmuca se El Tigre u nelagodi, jerbo jon se ne da objasniti. Dobra Parona ništa ne sluša, nego samo mitraljira teškin ričiman, dok njemu nije zapišta ventil:

- A šta vi oćete? Prije tri godine vaša je glavna namirnica, ova praščevina – pokaza je rukon na bokune izložene u veltrini – tribala pojeftiniti, jerbo van je država PDV skinila na 13 posto u nabavi. Niste kalali, naravski, nego ste razliku sebi turnili u žep! – izvuka je krunski argument da ona traži kruva svr' pogače u otomen svomen sektoru nad kojin plače sirotinju.

- Je, pogledala ga je priteći ispo oka, tada su i pelene postale nikad jeftinije zbog sniženoga pe-de-vea, pa ih, kolko vidin, sve do danas ne stavljate prije nego šta progovorite! – odbrusila mu je tolko oštro da je pomislija da mu je sablja krivošija fijuknila iznad glave. Za svaki slučaj, uvuka ju je među ramena i osta neko vrime tako stisnut, ka kornjača.

Da stvar ne bi priko mire zagorila, Bili Smo Uskoro reka je pomirljivo da ni jednomen sektoru u našoj zemlji nije tolko lako kako se čini. Eto, prekršajnin suciman iz Šibenika i Knina sudi se u Splitu, a sve zato šta su izricali manje kazne nediscipliniranin vozačiman. U nekoj drugoj zemlji dobili bi visoke nagrade svojih zajednica za humanost, al' ne! – razočaran je Bili Smo Uskoro. Ode u nas pribija ih se na stup srama!

Odlična reklama

- U pravu ste! - zaboravila je Dobra Parona na one varnice šta su malopije vrcale između nje i El Tigrea. Rekla je da bi ona dala nagradu, a ne robiju onoj dvojici naoružanih razbojnika šta su iz apoteke kod Kronjinoga magazina ukrali 68 bočica ljekova.

- A zašto njiman? – obisija je justa El Tigre i zabuljija se u nju.

- Pa zato šta je oto odlična reklama i priznanje modernoj medicini i farmaciji. U atmosferi antivakserstva i teorija urota bilih kuta protiv čovičanstva lipo je viditi i čuti za nekoga ko ima tolko vire u farmakologiju da bi se i za pištolj mašija ne bi li se dočepa bočica s ljekoviman, objasnila je.

- Ol' sektoru triba još reklame!? - javija se iz kantuna B.S. Uskoro i čita in iz novina: „Najveće prosječne plaće: proizvodnja farmaceutskih proizvoda i pripravaka – 10.379 kuna…“

item - id = 1130216
related id = 0 -> 1145666
related id = 1 -> 1144613
25. studeni 2021 05:25