StoryEditor
ŽupanijaVoda šporka, a svi peru ruke

Što kažu ključni akteri priče o sanaciji kninskih laguna otpadnih voda: DIV: 'Tvornica vijaka nije zagađivač'; Hrvatske vode čekaju poziv na tehnički

Piše Davorka Blažević
18. listopada 2019. - 11:57

Da je sanacija zagađenih kninskih laguna otpadnih voda problem koji je potrebno neodgodivo rješavati, svi će se odmah suglasiti. Ali, kad se dođe na teren konkretnih aktivnosti i provedbe mjera za sanaciju ovih opasnih "crnih točaka" koje ugrožavaju zdravlje ljudi i okoliš na širem prostoru Šibensko-kninske županije, cijela priča izgleda bitno drukčije, a vrijeme i rokovi postaju krajnje relativni. Kao da se nikomu ne žuri sanirati izvor katastrofalnog zagađenja koji se nalazi na samom rubu NP-a Krka, u prostoru iznimne prirodne vrijednosti koji je u posebnom režimu zaštite. Osim toga, u lancu onih koji su izravno ili neizravno sukrivci za nastanak laguna i njihovu sanaciju, svi teret odgovornosti prebacuju na onoga drugog.

U prošlom broju Šibenskog lista smo, po tko zna koji put, potaknuti oporbenim prozivanjem župana Gorana Pauka, otvorili ovu temu, jednostavno da bismo detektirali što se na tom planu događa, i koliko se poštuju rokovi za izgradnju kninskoga gradskoga pročistača otpadnih voda koji je i ključni preduvjet za ostale korake u sprječavanju novih zagađivanja i sanaciju postojećih laguna. Informacije koje smo dobili, iskreno govoreći, ne pobuđuju optimizam, jer i u ovom velikom projektu od iznimne važnosti za cijelu županiju, a ne samo za grad Knin, iako se uglavnom financira novcem europskih fondova, malo što je onako kako bi trebalo biti i kako je terminskim planom bilo predviđeno. A naš je dojam da nikoga eventualna penalizacija zbog nepoštivanja rokova u provedbi projekta gradskog sustava odvodnje, ne brine...

Čeka se poziv za tehnički pregled pročistača

Ovog puta donosimo vam službeno očitovanje odgovornih institucija i aktera u ovoj priči, od Hrvatskih voda koje su investitor u projektu izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih fekalnih voda u Kninu, preko Ministarstva zaštite okoliša, do Tvornice vijaka DIV d.o.o., kao redovito prvoprozvanog za onečišćenje iz lagune tehnoloških voda koja se nalazi uz sam kninski pogon tvrtke.

U lipnju ove godine, iz Hrvatskih voda su nam službeno priopćili kako je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Knina u probnom radu (još od listopada 2018. !) te da će tehnički pregled biti obavljen do ljeta. Sada, međutim, iz odgovora Hrvatskih voda, koje smo dobili na naše upite, doznajemo da tehnički pregled još nije obavljen "s obzirom na to da nadležno tijelo još nije poslalo poziv." Ali, "sva relevantna dokumentacija predana je krajem srpnja", napominju iz Hrvatskih voda koje su investitor kninskoga gradskog pročistača. Nadalje, u očitovanju navode da je građevinska dozvola za UPOV ishođena 2012., a dopune građevinske dozvole datiraju iz svibnja 2016. i travnja 2019.

- Ovim projektom izgrađen je sustav odvodnje, čime su se stvorili preduvjeti za izradu kućnih priključaka. Izgradnja kućnih priključaka je u nadležnosti isporučitelja vodnih usluga (Komunalno Knin d.o.o.), napominju iz Hrvatskih voda. A što se tiče rekonstrukcije gravitacijskog kolektora C21 " koji je tijekom vremena zbog terenskih uvjeta doživio određene pomake" (zapravo, potonuo u mačvarnom tlu!), ona još nije započeta. - Izrađena je dopuna projektne dokumentacije predmetne rekonstrukcije te je u tijeku prikupljanje ponuda.Trasa cjevovoda nakon rekonstrukcije ostaje nepromijenjena u odnosu na već izgrađeni cjevovod (???), glavni projekt i važeću građevinsku dozvolu, ističu iz Hrvatskih voda te napominju kako će ti (dodatni, neplanirani) radovi biti financirani sredstvima državnog proračuna, odnosno Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Na naš upit o tome koliko će koštati greška projektanta, koji je odredio da cjevovod prolazi močvarnim tlom u kojemu je dijelom i nestao, investitor ne odgovara...To valjda nije tako važno, jer novac je državni...

Sanacija laguna novcem iz EU fondova

A kad je riječ o uređaju za pročišćavanje tehnoloških voda tvornice vijaka DIV d.o.o., "još uvijek je u pokusnom radu", otkrivaju nam investitori kninskog sustava odvodnje.

- Hrvatske vode - kažu - nisu izdale vodopravnu dozvolu DIV-u, ali se kod Ministarstva zaštite okoliša i energetike provodi postupak izdavanja Okolišne dozvole, koju je DIV d.o.o. u obvezi ishoditi, a ona pokriva i dio koji se tiče zaštite voda.
Naposljetku, dodaju i kako su u tijeku dogovori o modelu sufinanciranja izrade Plana sanacije između Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Hrvatskih voda, grada Knina, Šibensko-kninske županije i DIV-a. A namjera je, kaže se, sanaciju laguna financirati preko EU fondova. No, o veličini zahvata kao i izvorima financiranja moći će se, napominju, razgovarati tek po izradi Plana sanacije onečišćenja.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike u odgovoru na naše upite navodi da je DIV obveznik ishođenja okolišne dozvole, zahtjev su podnijeli, a postupak je još uvijek u tijeku. Okolišnom dozvolom, odnosno postojećim postrojenjima, upozoravaju iz Ministarstva, propisuju se mjere i uvjeti vezani za proces u postrojenju, granične vrijednosti emisija za onečišćujuće tvari (industrijske emisije u zrak, vode, u sustav javne odvodnje, tlo, industrijske emisije buke). Ako je potrebno, dodaju, propisuju se i mjere koje se primjenjuju izvan postrojenja, te obveze izvještavanja javnosti i nadležnih tijela o rezultatima praćenja industrijskih emisija i usklađenosti s utvrđenim mjerama i uvjetima iz dozvole.

- Prema tome - zaključuje se u očitovanju Ministarstva okoliša - uvjeti i mjere koji će se propisati u okolišnoj dozvoli su mjere i granične vrijednosti koje operater mora poštovati, a nadzor nad njima će, sukladno Zakonu o zaštiti okoliša, provoditi Državni inspektorat.

Resorno ministarstvo posebno naglašava kako su "u cilju sprječavanja onečišćenja rijeke Orašnice Hrvatske vode tijekom 2014. godine na lokaciji između predmetnih laguna i rijeke Orašnice izgradile zaštitni nasip, kojim se sprječava prelijevanje rijeke Orašnice u lagune za vrijeme visokih vodostaja. Uložena sredstva u izgradnju nasipa iznosila su 1.500.000 kuna. Isto tako, po dojavi o onečišćenju Hrvatske vode, putem specijalizirane pravne osobe poduzimaju sve moguće korake za sprječavanjem daljnjeg širenja onečišćenja postavljanjem plutajućih i upijajućih brana, kao i sve druge aktivnosti, u takvim slučajevima, naložene od strane vodopravne inspekcije - naglasit će iz Ministarstva.

A kad je o sanaciji riječ, "u tijeku su dogovori o modelu sufinanciranja izrade Plana sanacije između Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Hrvatskih voda, Grada Knina, Šibensko-kninske županije i DIV-a. Namjera je sanaciju financirati putem EU fondova, ali o stvarnoj veličini tog zahvata kao i izvorima financiranja moći će se razgovarati tek nakon izrade Programa sanacije onečišćenja", navlas isto kao i Hrvatske vode poručuju iz Ministarstva.

DIV: Tvornica vijeka nije zagađivač

A što na sve to kažu u DIV-u?
Prije svega ističu "jednu bitnu činjenicu koja se sustavno prešućuje, a to je da Tvornica vijaka DIV Knin nije nikakav zagađivač, da se ne radi o kemijskom, farmaceutskom ili sličnom industrijskom pogonu, koji mogu značajno negativno utjecati na okoliš. DIV tvornica vijaka u Kninu je najnovija i najveća tvornica vijaka u Europi i u svojoj proizvodnji, ne koristi nikakve tako štetne supstancije", apostrofiraju iz samoborske tvrtke i navode:

- DIV Grupa d.o.o., poštujući sve zahtjeve iz vodopravnih uvjeta (KLASA:UP/I-325-01/14-07/4426) od 19. 9. 2014. g., sukladno svim pravilima struke, sagradila je pročistač tehnoloških voda pod nazivnom Postrojenje za predobradu kemijski opterećene tehnološke vode, čija obrada tehnoloških voda u potpunosti zadovoljava vrijednosti sastava tehnoloških voda definiranih u Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda za ispuštanje u sustav javne odvodnje(NN 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16) te u potpunosti zadovoljava sve tehničke i ekološke uvjete za spajanje na gradski kolektor. Istina je da je naš novi pročistač još uvijek u probnom radu, ali je istina da ni gradski kolektor (C21) nije završen, nije izvršena primopredaja Komunalnom poduzeću grada Knina, niti se zna kada će biti. Kada se i završi probni rad našeg pročistača i dobije uporabna dozvola za njega - mi nećemo biti u mogućnosti izvršiti spajanje na kanalizacijski kolektor C21. A koliko još korisnika osim nas čeka na priključenje i gdje završavaju sve te fekalne vode, očito je da medijima u ovom trenutku nije bitno, tvrde iz DIV-a, optužujući medije kako im je, lakše od traženja odgovora (?!), upirati prstom u DIV Knin zbog novog pročistača koji je još u režimu probnog rada.

DIV grupa je, poručuju, "kao i uvijek do sada, spremna sudjelovati u svim društveno-korisnim aktivnostima i projektima kojima je unaprijed poznat i jasan projektni zadatak". Ne samo da su otpočeli razgovore s Ministarstvom, Gradom Kninom, Hrvatskim vodama i županijom o izradi Plana sanacije onečišćenja, nego su ti razgovori, tvrde, vrlo česti.

- Istina je da su se iz Grada neko vrijeme oglušivali na naše pozive za razgovore o toj temi i još nekim za Knin važnim pitanjima, ali otkada su župan Pauk i ministar Ćorić preuzeli inicijativu, sastanci se redovno održavaju - naglasit će iz DIV-a.

Posebno ističu da je DIV kupio, a ne preuzeo, dio imovine TVIK-a u stečaju, no time nisu preuzeli nikakvu obvezu sanacije zagađenja kojima se, kažu, znao uzrok, vrijeme nastanka i zagađivač.

- Umjesto da smo po povoljnim uvjetima prihvatili zemljište i infrastrukturu te investirali u nekoj od industrijskih zona koje su nam se nudile širom Hrvatske, a koje bi za nas bile puno isplativije, odlučili smo se odazvati pozivu o potrebi otvaranja radnih mjesta na oslobođenim područjima i investirali više od 50 milijuna eura, sagraditi najveću i najmoderniju tvornicu vijaka u Europi i zaposlili oko 500 ljudi iz Knina i okolice. To je oko 5 posto stanovnika grada Knina. Možete li zamisliti da u jednoj tvornici u Zagrebu ili bilo kojem drugom gradu radi 5 posto njegovih stanovnika? Sigurni smo, kaže se na kraju očitovanja Službe za informiranje DIV-a, koje potpisuje Josip Jurišić, da kao investitori ne bi bili izloženi ovakvim neosnovanim zahtjevima i pritiscima koji graniče s ucjenama.

Što Knin i što Šibensko-kninska županija mogu očekivati u vezi sa sanacijom zagađenih kninskih laguna otpadnih voda, zaključite sami...

#KNIN# VODA# KRKA# DIV# ORAšNICA# LAGUNA

Izdvojeno