StoryEditorOCM
Županijastanje u kasi

Rogozničko Općinsko vijeće prihvatilo izvršenje proračuna za prošlu godinu, u ovoj se namjerava potrošiti rekordnih 57,6 milijuna kuna!

Piše Vedrana Stočić
31. ožujka 2021. - 15:29

Rogozničko Općinsko vijeće prihvatilo je izvršenje proračuna za prošlu godinu  koji je nakon tri rebalansa iznosio 18,9 milijuna kuna i ostvaren je 99,90 posto. Rashodi su znatno veći i iznose 33,2 milijuna kuna, a zbog proračunskih rezervo od 14 milijuna kuna općina godinu nije završila s minusom već s raspoloživim viškom  nešto manjim od milijun kuna. Nenaplaćena potraživanja na zadnji dan prošle godine iznosila su 6,4 milijuna kuna.

Iz opširnog objašnjenja izvršenja prošlogodišnjeg proračuna vidljivo je da se pandemija koronavirusa i te kako odrazila na prihode Općine Rogoznica. Najviše su pali prihodi od poreza i to gotovo 30 posto u odnosu na 2019. godinu. Na smanje poreza na dohodak utjecale su travanjske mjere za pomoć gospodarstvu Vlade RH, a zbog neizvjesnosti gospodarstva i turizma smanjila se trgovina nekretninama. Prošle godine od poreza na promet nekretninama ostvareno je 4,6 milijuna kuna što je smanjenje od 3.536.732 kune u odnosu na 2019. godinu.

Zato su rasli prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknade. U prošloj godini od tih pristojba i naknada prikupljeno je 6,9 milijuna kuna. Ukupne administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 555 tisuća kuna, a najznačajniji prihod u ovoj grupi je boravišna pristojba koja je iznosila 471 tisuća kuna.

Komunalni doprinosi i naknade naplaćeni su nešto manje od 6 milijuna kuna ili 3,09 posto više nego u 2019. godini. Coronavirus nije zaustavio legalizaciju bespravnih kuća, pa je komunalni doprinos u prošloj godini bio veći 287.233 kuna nego u 2019. godini i u konačnici je  iznosio 3.711.118 kuna.  Prihod od komunalne naknade smanjen je za nešto više od stotinjak tisuća kuna jer poduzetnicima koji zbog koronavirusa nisu mogli raditi ta naknada je oproštena.  

U svim ovim naknadama najviše pozornosti izaziva naknada naplaćena HT i to za služnost puta. Godinam je Općina pokušavala mobilnim operaterima naplatiti makar raskopavanje javnih puteva, tek je 2019. godine HAKOM je presudio u korist općine.  HT je  za pravo puta i polaganje optičkih kabela morao je  Općini Rogoznica platiti naknadu od 1.341.019  i to za razdoblje od  5 godina unazad, a godišnja naknada za prošlu i ovu godinu iznosi 221.000 kuna.

Prijedlog proračuna za 2021. godinu nikada nije bio veći, planirano je potrošti čak 57,6 milijuna kuna. Prvim ovogodišnjim rebalansom taj debeli proračun smanjen je za 684.000 kuna.

Proračun za ovu godinu diktirali su započeti i planirani kapitalni projekti. Pored novaca od vlastitog poslavaja blagajnu će puniti i zaduženje je 16,5 milijuna kuna, isto toliko novca stići će iz općeg proračuna kao pomoć iz inozemstva, odnosno EU fondova, te milijun kuna od prodaje nefinancijske imovine. Za gradnju školske sportske dvorane kapitalna pomoć iz državnog proračuna iznosi 15 milijuna kuna, a kapitalna pomoć od izvanproračunskih korisnika Hrvatskih voda iznosi milijun kuna i to za izgradnju sekundarne vodovodne mreže Supljak-Dvornica-Kanica.

27. rujan 2023 06:27