StoryEditorOCM
Županijauoči sezone

Rogoznica donijela novu odluku o prikupljanju smeća, predviđene masne kazne za one koji se ne budu pridržavali

Piše Vedrana Stočić
10. svibnja 2022. - 15:53

 

Posljednjih nekoliko godina rogozničkim komunalnim poduzećem "Škovacin“ često smo se bavili na našem portalu. Svojedobno zbog radničke pobune i smjene direktora, kaznenih prijava, međusobnih sudskih postupaka unutar kolektiva...

Prošla godina bila je posebno dramatična, gomile smeća bile su doslovno na svakom koraku, a problem s otpadom na svim mogućim i nemogućim mjestima eskalirao je kada je započelo prikupljanje s kućnog praga. Kante su dobili samo oni koji su u evidenciji i uredno plaćaju odvoz, dok su ostatku stanovnika ostale ceste, tuđe ograde i zeleni otoci.

Prema općinskoj evidenciji ondašnji direktor "Škovacina“ utvrdio je da čak 700 vlasnika objekata, među kojima je bilo iznajmljivača apartmana vrijednih milijune eura i, ne plaćaju i nikada nisu plaćali odvoz smeća. Prema njemu brojka je bila i znatno veća. I onda se sve promijenilo."Nova uprava Škovacina i općina za točan registar korisnika uzeli su evidenciju Elektre, smeće je uglavnom nestalo s ulica, reciklira se, a prema nedavno prihvaćenom financijskom izvješću „Škovacin“ je prošle godine uprihodovao 7,5 milijuna kuna, sve su obveze podmirene, nama duga.

Da bi sve još bolje funkcioniralo i bilo u skladu s zakonima i direktivama EU donesena je i nova Odluka o načinu javne usluge sakupljanja komunalnog otpada koja detaljno propisuje kriterije obračuna, kategorije korisnika, veličine spremnika, učestalost pražnjenja, obveze davatelja usluge, ali i korisnika. Propisan je i način recikliranja i prikupljanje različitog otpada za recikliranje...

Tu su i ugovorne kazne. Od 300 do 1000 kuna platit će se kazna ako se primjerice u spremnik za reciklabilni  otpad odlaže otpad druge vrste, ako se u spremnik za miješani komunalni otpad ili spremnik za biotpad odlažu opasne tvari ili otpad koji se može reciklirati, kada se ošteti spremnik ili ovlaštenoj osobi davatelja usluge ne dopusti pristup nekretnini i nadzor kompostera za biootpad.

Ima toga još, a najveću kaznu platit će oni koji bacaju otpad u okoliš ili na javnu površinu. Maksimalna kazna za taj prekršaj je 3000 kuna.

Za Općini Rogoznica ostao je još jedan veliki problem s kojim muku muči i koji mora riješiti pod hitno. Na rogozničkom području gradi se na veliko, kuće niknu na svakom koraku pa građevinskog otpada ima na tone. Neodgovorno se odlaže na raznoraznim mjestima, uglavnom na privatnim parcelama, stvaraju se umjetna brda, a ima ga na  nerazvrstanim cesticama u zaleđu općine.

Nova načelnica Anita Živković na zadnjoj sjednici Općinskog vijeća naglasila je kako će se tim problemom ozbiljno uhvati u koštac. Osim Općine trebale bi reagirati i nadležne inspekcijske službe.

02. prosinac 2022 15:35