StoryEditor
ŽupanijaPropadaju ‘pluća mista‘

Rogozničani organizirali prosvjednu šetnju za spas šume Kopara, stanje je tragično

Piše Vedrana Stočić
23. siječnja 2022. - 13:23

Bila je to šetnja po fortni bure za spas rogozničke šume Kopara koju napao potkornjak. Ovog puta građanima su se pridružila tri oporbena  općinska vijećnika i dva kandidata za novog rogozničkog načelnika koji su već službeno objavili svoju kandidaturu, nezavisni Joško Živković i Ljubo Županović Lebo NL Naše misto, te nezavisni Marko Vidović koji kaže još skuplja potpise.

Svi oni mogli su na licu mjesta uvjeriti u tragične razmjere propadanja šume. Posebni je problematična južna strana na kojoj je svaki drugi bor suh. Iako se više od već četiri godine zna za zarazu potkornjakom izuzev markiranja dijela bolesnih stabala Hrvatske šume nisu poduzele konkretnu akciju. Bolesni borovi nisu uklonjeni, pa nema ni sadnje novih.

Najnoviji prosvjed i apel za spas šumice koja već gotovo 150 godina krasi Otok organizirala je facebook stranica Đirada po Rogoznici. Ovo je u posljednje vrijeme već treća Điradina akcija, a pridružila im se i Građanska inicijativa za Spas šume Kopara koja je upravo na toj fb stranici uputila i svojevrsni proglas:

- Tražimo hitno uklanjanje potkornjaka koji pustoši našu šumu. Na mjesto uklonjenih borova tražimo sadnju novih, ali i ostalih mediteranske vrste. Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva u Kopari treba proglasiti zarazu, od Općina Rogoznica tražimo da se u Prvim izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja ukinu sve građevinske zone u Kopari, a to su: turistička zona zone T 1 Karaula i T 2 Gornji Muli. Treba se utvrditi i evidentirati vlasništvo svih šuma i šumskog zemljišta i staviti šumu pod zaštitu prve kategorije.

- Već godinama Građanska inicijativa bori se za spas šume. Pisali smo svim nadležnim institucijama, upozoravali na cijepanje parcela i otuđenje šumskog zemljišta. Najžešće smo se borili protiv 26 tisuća kvadrata šumskog zemljišta kojeg su općinska i županijska vlast stavila u građevinsku zonu zbog izgradnje takozvanog turističkog kompleksa Karaula. Uspjeli smo tu zonu smanjiti za 15 tisuća kvadrata, tražimo da se iz planske regulative ukloni i preostalih 11 tisuća kvadrata. Zahvaljujemo Điradi koja alarmira javnost i pomaže da se naš glas čuje.-kaže u ime Građanske inicijative Biserka Grgin.

image
Rogoznička šuma Kopara propada pod naletom potkornjaka, ali i uzurpatora koji se žele dočepati atraktivnog zemljišta
Ivana Stočić

Biserka Grgin ističe da se još 2009. godine zbog izrade prostornog plana uređenja Općina Rogoznica naručila izrada posebne geodetske podloge. Čitavo šumsko područje imalo je  oznaku 1/1, međutim oporbeni općinski vijećnici na Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Šibeniku izvadili su dokument koji ima broj UPI 923-07/19-65, a iz kojeg je vidljivo da je Općina Rogoznica 17.4.2013. godine zatražila od Područnog ureda za katastar Šibenik cijepanje dijela zemljišta.

Parcela je tada dobilo je novi katastarski broj 1/72, a iz izvoda katastarskog plana pored novog broja ucrtana je i nova namjena zemljišta: parkiralište.

O tome navodno ništa nisu znali u Hrvatskim šumama, a ništa ne znaju ni o uzurpaciji rubnih dijelova šume. Prije nekoliko godina jedan strani investitor pokušao je otuđiti 250 kvadrata šumskog zemljišta u vrijednosti od čak 130.000 eura. Zbog brze reakcije oporbenih vijećnika, građana i općinskog komunalnog redara „okupacija“ je završila neuspjehom. Međutim nitko ga nije spriječio i da na drugoj strani kućetine s pustim apartmanima za prodaju čupa borove iz korijena kako bi lakše dovozo materijal za gradnju bazena.  

U oba slučaja  radnici su uvjeravali komunalnog redara i policiju da imaju dozvolu Hrvatskih šuma, odnosno Šumarije Šibenik. U prodaju rubnih dijelova šume uključilo se i Ministarstvo državne imovine. Bivši ministar Goran Marić prodao je 383 kvadrata najatraktivnijeg mogućeg zemljišta za svega 100 eura po kvadratu što je Ministarstvu državne imovine donijelo prihod od 291 tisuću kuna, a u Rogoznici je otvorilo Pandorinu kutiju i najavilo rasprdaju i devastaciju.

-Upozoravali smo kao oporba kad se na šumu nasrtalo prostornim planovima, upozoravali smo na nebrigu, apelirali na zaštitu bilo od prirodnih parazita ili čovjekove pohlepe. Upozoravali smo na cjepkanje i formiranje novih čestica namijenjenih broju ležajeva, odnosno moćnicima koji prirodu otimaju za sebe i stavlju je u funkciju zarade.  Upozorenja viši nisu dovoljna, trebaju odlučne akcije -kaže Boris Abaza.

A odlučne akcije najavljuje i Građanska inicijativa i nada se da će kandidat za novog rogozničkog načelnika, kojih će navodno biti čak šest, čuti njihove najve i upozorenja. 

27. svibanj 2022 21:52