StoryEditorOCM
Županijapuna blagajna

Primošten dobio novi proračun: iduće godine planira se potrošiti 19,7 milijuna kuna, najviše na Dom za stare i nemoćne te uređenje ulica

Piše Vedrana Stočić
18. prosinca 2020. - 19:56

Primoštensko Općinsko vijeće prihvatilo je proračun za 2021. godinu u iznosu od 19,7 milijuna kuna, u istom iznosu predviđeni su i rashodi. Proračun je konsolidiran, istaknuto je, a naglasak je stavljen na razvoj i zadržavanju standarda, te javne potrebe mjesta, osobito u segmentu socijalnih prava.

U idućoj godini porez i prirez na dohodak planiran je u iznosu od 2,4 milijuna kun, dok bi porez na imovinu trebao bi prema planu iznositi 2 milijuna kuna. Značajan je prihod i od pristojbi po posebnim propisima, od komunalne naknade prihod bi trebao iznositi 3,5 milijuna kuna, a od komunalnog doprinosa uprihodovati 2,5 milijuna kuna.

Program održavanja komunalne infrastrukture težak je 1.478.950 kuna, dok će se u kapitalne projekte namjerava potrošiti 8 milijuna kuna. Najviše proračunskog novca bit će uloženo u projekt Put murve i Podakraje, i to 4 milijuna kuna, te u dom za stare i nemoćne - 2 milijuna kuna.

Vijeće je prihvatilo i drugi ovogodišnji rebalans kojim su ukupni prihodi umanjeni za čak 6.457.830 kuna, pa proračun za 2020. godinu u konačnici iznosi tek nešto više od 20 milijuna kuna. Inače u korona godini porezni prihodi pali su za 27 posto, a porezi na imovinu čak za 37,70 posto.

Općinsko vijeće prihvatilo je Odluku o trećim izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja naselja Dolac. Razlozi koji su navedeni za izmjenu ovog UPU su usklađivanje s Prostornim planom uređenja Općine Primošten, novi zakonski propisi o prostornom planiranju, jasnije definiranje prostorno planskih uvjeta za zadržavanje u prostoru nezakonito izgrađenih građevina, lakša rekonstrukcija postojećih građevina i realizacija novih zahvata u prostoru.

Prenamjenjuje se i dio prostora u obuhvatu koji se odnosi isključivo na građevinsko područje naselja ukupne površine 30 ha.

27. rujan 2023 06:51