StoryEditorOCM
ŽupanijaI priroda se obnavlja

Ohrabrujuća vijest iz Nacionalnog parka Krka: Na Skradinski buk vratila se barska kornjača

Piše Joško Čelar
27. srpnja 2022. - 10:44

 

 

 

 

 

 

 

Na vrhuncu sezone 2022. sve aktivnosti Nacionalnoga parka Krka, kako kaže ravnateljica NPK-a Nella Slavica, usmjerene su na zaštitu rijeke Krke, dragulja koji nam je Bog dao na upravljanje. U uvjetima današnjega svijeta poremećaja, priroda je zadnja brana obrane čovječanstva.

– Svi posjetitelji koji dolaze obići Nacionalni park upoznaju se s pravilima ponašanja u zaštićenom području. Želimo ih educirati na način kako zaštititi naš planet Zemlju i prirodno bogatstvo koje imamo.

Nije nam cilj samo brojenje posjetitelja i ostvarivanje prihoda – dodat će ravnateljica. – Prihodi nas zanimaju isključivo zbog ciljeva koje želimo ostvariti, a to je obogaćivanje prirodnih resursa i poboljšanje sigurnosti i infrastrukture za posjetitelje te pomoć lokalnoj zajednici.

image

NP Krka

Joško Čelar/

Ipak, i pored tih temeljnih odrednica u funkcioniranju NP Krka na površini od 111 četvornih kilometara, i same brojke o posjetima nešto govore. Tako je na dan 20. srpnja Park obišlo 439.000 posjetitelja, prema 210.190 u istome razdoblju prošle godine.

A u očuvanju okoliša djeluje razgranata stručna služba čuvara prirode, koje je voditeljica Gordana Goreta i koja prati sve što se događa u okolišu. Što je moguće više, nastoji se smanjiti štetan utjecaj na prirodu, koji ponajprije dolazi od aktivnosti čovjeka.

Posebno se prati stanje biljnoga i životinjskog svijeta. I korona je donijela niz teških posljedica... I priroda se oporavlja; primjerice, utvrđeno je da se pojavilo 11 parova sova ušara, 22 vrste šišmiša na području Parka, sa 17 vrsta ugroženih u svijetu, potom vidra. Na Skradinski buk vratila se barska kornjača. Na taj način obogaćuje se bioraznolikost na prostorima NP Krka, o čemu treba čuti svijet današnjice, osvijestiti ga i u sjeni rata u Ukrajini i surovih klimatskih promjena, kad Europom haraju požari. Zbog toga NPK ima i vlastitu protupožarnu službu s cisternom, spremnu za intervenciju u svako doba. Gasili su i požare u Zatonu i Raslini. Sklopili su i poseban ugovor s vatrogasnim službama gradova Šibenika i Knina.

image

NP Krka

Joško Čelar/

Ove sezone u ustanovi radi više od 400 stalnih i sezonskih zaposlenika. Kad se na području Parka dnevno nađe i po 10.000 ljudi, što je dopušteni maksimum.

Svima je na raspolaganju oko 20 sadržaja, s Etno selom sa starim zanatima u Skradinskome buku i razgranatim ugostiteljstvom. Uz to, tu su i pješačke poučne staze, 47 kilometara, te biciklistička ruta od čak 380 kilometara.

Poseban su raritet alge diatomeje, zbirka izložena na Roškome slapu, prva takva u Hrvatskoj, koje u prirodi formiraju sedre slapova i same stvaraju kisik koji u zraku udišemo.

Posebno je atraktivan znanstveno popularni Eko kamp u Puljanima uz gornju Krku, u kojem rade i brojni volonteri. Ove godine, dodat će na kraju ravnateljica Nella Slavica, nakon dvogodišnje stanke zbog korone, u kolovozu se u rimski amfiteatar pokraj ostataka drevnoga Burnuma vraćaju i Burnumske ide, scenska uprizorenja običaja iz rimskoga doba, koje privlače tisuće posjetitelja.

image

NP Krka

Joško Čelar/
21. srpanj 2024 11:26