StoryEditor
ŽupanijaINVENTURA

Na što sve birokrati troše vaš novac: Istražili smo koliko pet gradova i Šibensko-kninska županija plaćaju savjetničke i druge vanjske usluge

28. rujna 2018. - 16:11

Hipertrofirana birokracija u lokalnoj samoupravi koja često služi uhljebljivanju stranačkih vojnika, i za popravljanje lokalnih statistika o (ne)zaposlenosti, odavno je dio našeg političkog folklora. Mnogi gradovi i županije, osim što su namnožili administraciju preko svake mjere i potrebe, koriste i cijele timove savjetnika, navodno, kako bi bili učinkovitiji, djelotvorniji i na korist prosperiteta svojih sredina. Naravno, sve to na teret proračuna, jer dobra ideja, još bolja medijska prezentacija i javna percepcija vlasti, zlata vrijede, pa ih treba i platiti.

Pitali smo čelnike svih naših pet gradova - Šibenika, Knina, Drniša, Vodica, Skradina, ali i županije, koliko troše na godišnjoj razini za vanjske suradnike, za savjetnike, intelektualne usluge svih vrsta, projektantske, odvjetničke, promidžbene... I gle što? Nema ovdje Marine Merzel s ergelom od 13 savjetnika, nema prekomjernog trošenja na intelektualne "pripomoći", svi su manje-više skromni i naravno - transparentni. Grad Šibenik jedini odskače, što se i priliči sjedištu županije...

Skradin

Skradinski gradonačelnik Antonijo Brajković svu našu znatiželju o trošenju proračunskog novca za različite usluge koje se dadu ugurati pod kovanicu "intelektualnih", sveo je na tek četiri stavke.

Osobne i intelektualne usluge, što znači vođenje manifestacija, usluge procjene zemljišta, izrada strateških planova, Grad je lani platio 54.630,50 kuna. Druga stavka su obveze za katastarske usluge koja je iznosila 55.866,16 kuna. Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja plaćene su 24.016,50 kuna, i konačno, četvrta stavka, možda i najintrigantnija, usluge promidžbe i informiranja, Skradinjane su lani stajale 55.266,28 kuna. Ukupno, manje od 200 tisuća kuna, što je u skladu s razinom proračuna od oko 27 milijuna kuna (lani je bio dvostruko manji!).

Brajković nije naveo koliki je broj "vanjskih suradnika" bio angažiran i za koje usluge, pa je teško procijeniti koji se tip usluga cijeni više, a koji manje, tko je tu podcijenjen, tko precijenjen, i koliko se često za takvim uslugama posezalo.

Šibenik

Grad Šibenik, gdje nas je gradonačelnik Željko Burić odmah uputio na pročelnika odjela za financije Slobodana Tolića, o periodici i vrsti usluga kojima se koriste izvijestio nas je nešto preciznije i temeljitije. Prije svega, valja imati na umu da je proračun Grada Šibenika lani iznosio oko 200 milijuna kuna (ove je godine planiran na 236 milijuna), što premašuje ukupan iznos budžeta četiri preostala grada u Šibensko-kninskoj županiji (Vodice, Knin, Drniš i Skradin).

Pa tako saznajemo da je lani grad Šibenik na račun autorskih honorara (za potrebe obilježavanja tradicionalnih dana i obljetnica te provođenje EU projekata) isplatio 302.391,36 kuna, dok je temeljem sklopljenih ugovora o djelu imao trošak od 346.887,51 kune. Zanimljivo, iako je Grad trenutno u više sudskih sporova, lani su ga usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja stajale tek dvije tisuće kuna!

Ali, Šibenik zato itekako polaže na promidžbu i informiranje za što je 2017. potrošio 1,506.200,65 kuna. No, da netko ne bi pomislio kako je basnoslovno na šibenskoj promidžbi zaradio PR stručnjak Krešimir Macan, kojega je gradonačelnik još pred koju godinu angažirao kao suradnika za medijsku promociju Grada (navodno s mjesečnim honorarom od 14 tisuća kuna), Tolić nam je ukupni trošak specificirao. Dakle, spomenutih nešto više od 1,5 milijun kuna utrošen je na elektroničke medije, tisak, promidžbene materijale i ostale usluge promidžbe i informiranja, a tu spada i naknada troškova izborne promidžbe političkim strankama povodom lokalnih izbora, sufinanciranje međunarodnog festivala dalmatinske hrane i sportske manifestacije "Tour of Croatia“, te za poticanje razvojnih EU projekata.

Usluge projektiranja, a u igri je cijeli set projekata, Grad Šibenik su lani stajale 905.152,12 kuna, a usluge stručnog i projektantskog nadzora 401.511,57 kuna. Sve u svemu, kad se izdaci za sve intelektualne i ine usluge zbroje, stajale su Grad blizu 3,5 milijuna kuna! Sportaši bi na to odmah nezadovoljno dobacili kako je cijeli gradski sport na četiri milijuna kuna iz proračuna...

Drniš

Drnišani, sa skromnim proračunom od 32 milijuna kuna ove godine, referirali su se na izdatke za obavljene usluge u prvih osam mjeseci ove godine, a koji iznose ukupno tek 21 tisuću kuna!

Kako navodi gradonačelnik Josip Begonja, bojenje metalnih kandelabra na javnoj rasvjeti platili su 6500 kuna, izradu troškovnika i nadziranje radova sanacije nerazvrstanih makadamskih cesta pet tisuća kuna, edukaciju osnovaca u tjednu opasnosti od mina pet tisuća kuna, a pomoćne poslove u organizaciji manifestacija, što podrazumijeva montažu bine, redarske poslove, ozvučenje, (de) montažu štandova itd. 4500 kuna. Gradonačelnik ne spominje troškove promidžbe, oni, kaže, na to ne troše...

No, za sponzorstva i donacije Grad izdvoji gotovo 1,5 milijuna kuna. A u to spada od potpore Crvenom križu i TZ Drniša, preko pomoći DVD-u i GSS-u Drniš, župama, KUD-ovima, i braniteljskim udrugama, pa do sportskih klubova.

Vodice

Slično je i s Gradom Vodice. Gradonačelnica Nelka Tomić sasvim kratko nas je izvijestila da na usluge odvjetnika i savjetovanja troše 283.908 kuna, na geodetsko-katastarske usluge 61.850 kuna, a ostale usluge, poput javnobilježničkih, autorskih honorara itd., stoje proračun (koji iznosi oko 70 milijuna kuna) dodatnih 100 tisuća. Ukupno 445.758 kuna.

Knin

Grad Knin, tvrdi gradonačelnik Marko Jelić, koristi usluge savjetnika volontera. Potpuno besplatno! S proračunom koji je nešto manji od vodičkog (67 milijuna kuna) Knin je u ovoj godini na račun intelektualnih i drugih usluga potrošio 812.534 kune, koje su uplaćene na račune čak 25 različitih izvršitelja usluga.

Kako nas je izvijestila zamjenica gradonačelnika Kristina Perić, za usluge izrade idejnog i izvedbenog rješenja za novi gradski arhiv plaćeno je 8.532,51 kune, za idejno i izvedbeno rješenje Matičnog ureda u Kninu 6.094,66 kuna, a za izradu popisa arhivske građe 7.988,67 kuna. Održavanje web-stranice Grada i službenog glasila stajalo ih je 14.606,01 kunu, idejno rješenje obnove restorana Krčić 6.094,66 kuna, a usluge provođenja interne revizije za poslovanje Grada od 2013. do 2016. platili su 125 tisuća kuna.

Provedba Intervencijskog plana stare gradske jezgre (elaborati i geodetski snimci) stajala je Grad 40 tisuća, a toliko je plaćena i provedba Intervencijskog plana vezanog za razvoj turističke ponude Kninske tvrđave (projekt uređenja kuhinje u restoranu na Kninskoj tvrđavi te projekt rasvjete tvrđave), a za usluge odvjetnika i pravnog savjetnika isplaćeno je tek skromnih tri tisuće kuna.

Geodetsko-katastarske usluge (geodetski elaborati i snimke ulica te geodetski elaborati objekata) koštale su Grad 68.621 kunu, a ostale intelektualne usluge koje uključuju izradu generalnog urbanističkog plana, usklađenje plana gospodarenja otpadom, projekte nerazvrstanih cesta, snimke stadiona za gradnju atletske staze itd., 122.871,50 kuna.

Za promidžbu na portalima Grad je platio15.050 kuna, za izradu konzervatorskog elaborata za Kninsku tvrđavu 149.300 kuna, a za izradu i implementaciju e-referenduma 162.500 kuna. Osim promidžbe (mjesečna), sve ostale usluge su jednokratne naravi.

Županija

I za kraj, županija. Na pitanje koliko izdvajaju na vanjske suradnike, koriste li savjetničke i ine intelektualne usluge i u kojem obujmu, koliko je osoba angažirano i za kakve usluge, dobili smo odgovor iz Ureda župana Gorana Pauka, od v.d. pročelnice Senke Bilać. u kojem se navodi kako je ove godine za te namjene planirano 139 tisuća kuna u proračunu.

Od toga osam tisuća za autorski honorar (kome i za što, ne znamo), 55 tisuća za ugovore o djelu, 70 tisuća za usluge odvjetnika i pravnog savjetnika (savjetnike ipak koriste...), a šest tisuća za intelektualne usluge (koje, nije precizirano). Uzgred, upućuje nas se da na web-stranici Šibensko-kninske županije pogledamo objavljen registar sklopljenih ugovora, pa ćemo vidjeti o kakvim se uslugama radi.

S iznimkom Grada Šibenika i Grada Knina koji su detaljno naveli svoje izdatke za "uslužne namjene", svi ostali maksimalno su relativizirali potrebu za takvom vrstom izdvajanja proračunskog novca. A nije da ne koriste usluge, neovisno zvali ih intelektualnim ili kakvim god.

Grad Šibenik bez konkurencije najviše ulaže u promidžbu i medijsku prezentaciju svojih projekata, a troše za to, u skladu sa svojim mogućnostima, i drugi, ali prikazuju u zbirnim kategorijama pa nije jasno koliko je konkretno za pojedinu uslugu plaćeno. No, svi vjeruju da su apsolutno najtransparentniji u svom radu...

21. travanj 2021 13:53