StoryEditorOCM
Županijaatrakcija u murteru

Na plaži Podvrške bit će postavljena podmorska edukativno- promotivna staza

Piše Šibenski.hr
15. studenog 2022. - 12:15

U četvrtak, 17. studenog 2022. bit će postavljena podvodna edukativno-promotivna staza na plaži Podvrške u Murteru.

Postavljanje ove staze jedna je od aktivnosti u sklopu projekta TANGRAM, financiranog u sklopu Interreg programa ADRION kroz Europski fond za regionalni razvoj (European Regional Development Fund (ERDF)) i IPAII fondove.

Aktivnost postavljanja edukativne podvodne staze ima za cilj pridonijeti obogaćivanju turističke ponude, valorizaciji kulturnog nasljeđa i očuvanju prirodnih bogatstava lokaliteta.

Izrada podvodne edukativno-promotivne staze će osim povećanja atraktivnosti lokaliteta informirati posjetitelje koji ju žele istražiti o kulturnom nasljeđu Kornata, samim Kornatima, a u isto vrijeme pridonijeti povećanju bioraznolikosti podmorja na lokalitetu funkcionirajući kao umjetni podmorski greben, antropogena, umjetno izgrađena i uronjena čvrsta konstrukcija na dnu mora koja predstavlja prikladnu čvrstu podlogu za prihvat obraštajnih organizma koji pospješuju doseljavanje i razvitak autohtone ihtiofaune i drugih životnih oblika hridinastih staništa i tako pružaju sigurnu fizičku zaštitu novonastalim morskim bentoskim životnim zajednicama i osiguravaju učinkovitu zaštitu za riblju mlađ i za ličinačke oblike drugih morskih vrsta.

Također, podvodnom edukativnom stazom replicirat će se filmski set na najpoznatijoj kornatskoj utvrdi – Tureti.

Materijal za izgradnju skulptura/grebenske strukture (beton, metali, kameni blokovi i drugi) je inertan, u morskoj vodi kemijski stabilan i fizički dugotrajan te ne predstavlja nove moguće izvore kemijskog ili fizičkog onečišćenja.

Općenito, projekt TANGRAM podupire modele održivog turizma kroz valorizaciju i promociju zaštićenih dijelova prirode kao turističkih destinacija, umreženih s ostalim glavnim kulturnim i prirodnim resursima Jadransko-jonske regije, na temelju zajednički razvijenih metodoloških alata i novim sustavom upravljanja temeljenim na participativnom pristupu.

23. ožujak 2023 11:40