StoryEditor

Komunalci u Rogoznici na koljenima: ‘Svi ćemo se zaraziti, a mi bankrotirati! Čak 700 objekata ne plaća odvoz smeća‘

Piše Vedrana Stočić
28. svibnja 2021. - 10:26
Smrad i crvi nagnali su jučer komunalnalce na masovno čišćenje zelenih otoka, međutim tek što su očišćeni - nove hrpetine su ponovno bačene‘Škovacin‘

Ovo je vapaj i apel: prestanite bacati smeće na zelene otoke, na ceste, na putiće, u šumu... Svi ćemo se zaraziti,   komunalno poduzeće će bankrotirati, a turistička slika Općine Rogoznica je prestrašna.

Kada kao novinar primiš ovakvu poruku i to ne od zabrinutih građana već iz lokalnog komunalnog poduzeća, uz to još i desetke fotografije koje je strašno i gledati voda je očito došla do grla.

Smrad i crvi nagnali su jučer komunalnalce na masovno čišćenje najprije zelenih otoka, međutim tek što su očišćeni nove hrpetine su ponovno bačene.

- Morat ćemo ukloniti zelene otoke jer je ovo sizifov posao. Bacaju ljudi koji nemaju kante i do sada nikada plaćali odvoz smeće, bacaju i oni koji imaju kante, ali žele plaćati pražnjenje, a neki bacaju iz čistog inata. Mi smo tu nemoćni. Jučer sam jednog uhvatio kako nepropisno odlaže smeće, trčao sam za njim i prijavio ga komunalnom redaru, to je sve što mi možemo napraviti - kaže nam rezignirano direktor "Škovacina“ Ivan Ercegović.  

Da spriječe nepropisno odlaganje tona otpada na zabačenim cestama i terenima "Škovacin" je morao zatrpati neke lokalne puteve. Sa sedam kategoriziranih turističkih naselja i na više od 70 kilometara četvornih Općine Rogoznica trenutno su pobacane tone raznoraznog otpada. Na građevinski i krupni otpad nataložene su i vreće komunalnog kućnoga otpada, pa  je smrad oko tih nakupina neizdrživ.

image
‘Škovacin‘

Prošle godine prema općinskim podacima 4200 kuća plaćalo je komunalnu naknadu, a  svega 3500 objekata plaćalo je i odvoz smeća. Čak 700 kuća, među kojima ima iznajmljivača s objektima od milijun eura i restorana, nisu plaćali odvoz smeća.

-Od studenog prošle godine kada sam došao do tih podataka ubrzano ažuriramo popis korisnika i dijelimo kućne spremnike. Nadali smo se da će otpad na ulicama i cestama biti manji - kaže direktor Škovacina.

A nije, jer neplatiša je previše i gubici zbog loše evidencije su enormni. Samo na fiksnoj cijeni, takozvanom paušalu, za 700 kuća godišnji gubitak je veći od 500 tisuća kuna. Kada se tome pridoda i saniranje nelegalnih odlagališta onda se gubitak broji u milijunima, ne treba zaboraviti ni PDV za koji je zakinut državni proračun.

image
‘Škovacin‘

Treba istaknuti da Općina Rogoznica debelo kasni za zakonskom regulativom  i EU direktivama o zbrinjavanju i recikliranju otpada koji je na rogozničkom području gotovo nula posto iako se do 2020. godine otpad iz kućanstva trebao reciklirati 55 posto, a građevinski otpad čak 70 posto. Općina nema reciklažnog dvorišta, nema kompostanu, sve što ima to su općinske odluke koje su silom zakona morale biti donesene. Ne traba napominjati da se ni jedna od njih ne primjenjuje, pa tako ni odluka o divljim deponijima koja je  dekretom Vlade RH brzinskom postupkom  donesena  2018. godine. Ta odluka sadrži niz mjera koje bi trebale spriječiti i ukloniti divlja odlagališta, a općina je prema toj trebala trebala poraditi i na edukaciji stanovništa. Općina je još bila dužna uspostaviti sustav za primanje obavjesti o nelegalno deponiranom otpdu i evidenciju i nadzor lokacija na kojima je otpad odbačen. Dužni su redovito provoditi nadzor svoga područja, postaviti znakove upozorenja i provesti sve izobrazno-informativne aktivnosti o gospodarenju s otpadom.  Ukoliko se ne pronađe onečišćivač okoliša i ne zna se tko je vlasnik zemljišta otpad nakon proteka zakonskog roka mora ukloniti općina, ako pak vlasnik ili posjednik ne dozvoljava uklanjanje otpada, a komunalni redar procijeni da se radi o opasnom otpadu općina mora zatražiti asistenciju policije i sudske naloge.

I to je ono najbitnije za našu ružnu priču o smeću. Prema ovoj odluci Općina, a ne komunalno poduzeće Škovacin dužna je sanirati  divlja odlagališta. Na području Općine Rogoznica svo smeće bačeno izvan kućnih kanti i zelenih otoka je divlje odlagalište.

image
‘Škovacin‘

Općini Rogoznica a ne komunalnom poduzeću Škovacin zakonski je ostavljena mogućnost i pravo na naknadu troškova uklanjanja divljih deponija, naravno ako se pronađe počinitelj. Općinska Odluci o komunalnom redu koja ima zakonsku snagu za zagađivače okoliša i uništavanje  zaštićenog zelenila propisuje visoke kazne  i to do 10 tisuća kuna. Njih ne može naplati komunalno poduzeće Škovacin, ali može Općina.

Stoga ovaj vapaj i apel iz lokalnog komunalca treba i te kako ozbiljno shvatiti, inače ne računajte na turizam i zadovoljne goste.

item - id = 1101573
related id = 0 -> 1146751
related id = 1 -> 1146750
03. prosinac 2021 14:33