StoryEditorOCM
Županijasve po planu

I Rogoznica napunila proračun: Vijeće prihvatilo polugodišnje izviješće o radu načelnice Živković

Piše Vedrana Stočić
15. rujna 2022. - 18:22

Rogozničko Općinsko vijeće prihvatilo je polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja.

Ukupni prihodi i primici iznosili si 16,6 milijuna kuna. Prihodi poslovanja iznose 13,3 milijuna kuna, a 3,3 milijuna kuna je zaduženje pribavljeno na domaćem tržištu novca i kapitala, odnosno Hrvatske banke za obnovu i razvoj i to po kamatnoj stopi od 0,50 posto. Kredit je namijenjen modernizaciji javne rasvjete, a vraćat će se u 120 jednakih uzastopnih mjesečnih rata. Inače u prvih šest mjeseci ove godine došlo je do povećanja prihoda od poslovanja i to za 36,09 posto, dok primici od zaduživanja manji su za čak 95 posto.

U ukupnim prihodima razni porezi čine 65,76 posto proračuna, ili u kunama 8,7 milijuna kuna što je u odnosu na isto razdoblje prošle, pandemijske godine povećanje od 63,42 posto. Ne treba posebno isticati da u poreznim prihodima kad je se radi o rogozničkom području prednjače prihodi od poreza na promet nekretnina.

Početkom ove godine došlo je do značajnog povećanja aktivnosti na tržištu nekretnina, kupovalo se i prodavalo na veliko, pa je u prvih šest mjeseci ostvaren prihod od 4,6 milijuna kuna.  Prihodi o poreza i prireza na dohodak iznosili su  nešto više od 3 milijuna kuna. Od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima ostvareni su prihodi u iznosu 3,7 milijuna kuna.

image

Načelnica Rogoznice Anita Živković

Nikša Stipaničev/Cropix

Nova rogoznička načelnica Anita Živković  neće imati problema s praznom blagajnom tim više što se gro proračunskog novca ubere koncem godine.   

Vijeće je prihvatilo i polugodišnje izvješće o radu načelnice Živković i to za razdoblje od 18. veljače kada je preuzela načelničku fotelju, pa do 30. lipnja ove godine.  Pored uhodavanja na novoj funkciji načelnica je imala pune ruke posla s pripremom općih akata, ali i s izgradnjom i održavanjem komunalne infrastrukture. Iz njenog izvješća svakako valja izdvojiti  konačno  spajanje na sekundarnu vodovodnu mrežu naselja u zaleđu koja su još uvijek bez pitke vode premda je regionalni cjevovod dovršen još u rujnu 2019. godine.  Za godinu dana na vodu bi trebala biti spojena naselja Donja i Gornja Dvornica, Zaselo, Runcini i Donji Modrići.

U svoj izvješću načelnica spominje i izgradnju ribarske luke u uvali Peleš koja je od nacionalnog značaja, a za koju su u cijelosti osigurana sredstva  iz EU fondova i to preko Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva regionalnog razvoja. Nositelj projekta je Županijska lučka uprava koja je u financijskom planu za 2022. godinu osigurala 500 tisuća kuna za izradu projektno-tehničke dokumentacije. Općina ima obvezu  izraditi parcelacijski elaborat i ishoditi lokacijsku dozvolu za pristupnu cestu.

26. rujan 2023 22:53