StoryEditor
ŽupanijaProgram stambenog zbrinjavanja

Grad Drniš sufinancirao krov nad glavom za 13 mladih obitelji. Za gradnju kuće maksimalno 75 tisuća kuna

Piše Katarina Rudan
27. srpnja 2021. - 13:36
ilustracijaNikolina Vuković Stipaničev/Cropix

Na natječaj Grada Drniša za sufinanciranje izgradnje obiteljskog stambenog objekta, odnosno kuće, koji je raspisan 7. i zaključen 22. srpnja, stigle su dvije prijave mladih obitelji.

Kako doznajemo od pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Šime Cigića, prijave još nisu otvorene, pošto Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja ima pred sobom 15 dana vremena za obaviti posao, od isteka roka za predaju pisanih prijava.

A da li će obje proći, ovisi o tomu ispunjavaju li, osim općih, i posebne uvjete natječaja. Ako prođu, ovisno o broju bodova koje prijavitelj na natječaj skupi, iz gradske blagajne dobit će jednokratnu financijsku pomoć u iznosu do 25 posto prihvatljivih troškova, a maksimalno u visini od 75.000 kuna.

Pod pojmom „mlada obitelj“ smatra se podnositelj prijave i njegov bračni ili izvanbračni drug, pod uvjetom da jedan od njih nije navršio 41 godinu života te da svoje stambeno pitanje rješavaju po prvi put u trenutku raspisivanja natječaja.

Mladom obitelji, također, smatra se i jednoroditeljska obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj ili samohrani roditelj. Podnositelj zahtjeva, da bi ušao u konkurenciju, ne smije imati nikakvu nekretninu i svojem vlasništvu ili suvlasništvu s obitelji na području Republike Hrvatske. Uz ostalo, mora imati prebivalište na području grada Drniša, najmanje šest mjeseci prije objave javnog natječaja, neovisno o prebivalištu drugog bračnog druga koji, pak, mora dati izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da će se stalno nastaniti na drniškom području. Jedan od uvjeta je i zaposlenost na neodređeno vrijeme, odnosno stalna primanja jednog od bračnih ili izvanbračnih drugova. Isti su uvjeti i za jednoroditeljsku obitelj i samohranog roditelja.


Za gradnju kuće maksimalno 75.000 kuna

- Kod ove mjere, prijavitelj mora imati vlastiti teren na kojem će kuću graditi, građevinsku dozvolu, troškovnik i ostalu potrebnu dokumentaciju. Inače, u „Programu mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području grada Drniša“, imamo četiri mjere. Ovo je bio natječaj za mjeru 2, odnosno izgradnju obiteljske kuće na vlastitom terenu. Ostale mjere su sufinanciranje kupnje stambenog objekta, kuće ili stana, dogradnja i rekonstrukcija postojećeg stambenog objekta i kupnja terena u vlasništvu Grada Drniša za izgradnju obiteljske kuće.

- U proteklih godinu i pol dana financijski smo pomogli 13 mladih obitelji i oni koji su iskoristili mogućnost sufinanciranja kroz jednu mjeru, ne mogu se natjecati za ostale mjere obuhvaćene ovim Programom, ali im to nije prepreka za korištenje drugih oblika pomoći preko APN-a. Grad je do danas pomogao tri mlade obitelji kod kupnje terena za kuću, po četiri obitelji za gradnju, te kupnju kuće ili stana i dvije obitelji koje su dogradile postojeći stambeni objekt – rekao je Cigić.

Iznos sufinanciranja nije isti za sve mjere, pa se tako za dogradnju i rekonstrukciju objekta maksimalno može dobiti 55.000 kuna, za kupnju stana ili kuće maksimalni iznos jednak je kao i kod sufinanciranja gradnje vlastitog doma, 75.000 kuna, dok je maksimalni iznos za kupnju terena u gradskom vlasništvu 145.000 kuna.

Na kraju dodajmo da je u proračunu Grada Drniša za ovu godinu planirano 600.000 kuna za provođenje „Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području grada Drniša“, a novi natječaj za jednu od mjera, mlade drniške obitelji mogu očekivati već na jesen. 

item - id = 1115658
related id = 0 -> 1136492
related id = 1 -> 1136489
23. listopad 2021 10:46