StoryEditorOCM
ŽupanijaSvaka kuna dobro dođe

Grad Drniš nagradit će sedmero izvrsnih učenika s 2000, a troje studenata s 8000 kuna. Potporu će dobiti i studenti lošijeg imovinskog stanja

Piše Katarina Rudan
3. veljače 2022. - 14:19

Na oglasnoj ploči i internet stranici Grada Drniša www.drnis.hr 1. veljače objavljen je javni poziv za dodjelu jednokratne financijske potpore izvrsnim učenicima srednjih škola sa  prebivalištem na administrativnom području Grada Drniša za školsku godinu 2021./2022. Kako se navodi u pozivu, sedmero izvrsnih učenika dobit će po 2000 kuna pod uvjetom da je u prethodnoj školskoj godini učenik imao minimalno 4,8 prosjek ocjena.

Za tu nagradu natjecati se mogu učenici koji su prvi put upisali drugi, treći, četvrti ili peti razred  srednje škole koji na dan predaje zahtjeva imaju prebivalište na području Grada Drniša. Uz ispunjeni obrazac za dodjelu potpore, kojeg mogu preuzeti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i društvene djelatnosti Grada Drniša ili na internet stranici www.drnis.hr,  trebaju priložiti i traženu dokumentaciju. Prijave s kompletnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj kuverti na adresu: Trg kralja Tomislava 1, 22 320 Drniš, s naznakom “Zahtjev za isplatu jednokratne financijske potpore izvrsnim učenicima srednjih škola” do zaključno 20. veljače 2022. godine. Nakon isteka roka za dostavu zahtjeva utvrdit će se popis primatelja koji ispunjavaju uvjete za dodjelu potpore.

image
Zgrada uprave Grada Drniša
Nikša Stipaničev/Cropix

Samo za redovne studente

Istog dana objavljena su još dva natječaja i to za drniške studente. Jedan je za dodjelu novčane pomoći studentima prema kriteriju visokog prosjeka ocjena, a drugi prema kriteriju materijalnog položaja i socijalnih uvjeta. Prema kriteriju visokog prosjeka ocjena dodijelit će se tri potpore u iznosu od 8.000 kuna, i to jedna za studenta/cu  prve godinu studija i dvije potpore za studente druge, treće, četvrte, pete i šeste godinu studija. Naravno, uz uvjet da su studentsku godinu upisali prvi puta.

Pravo na potporu može ostvariti student za kojega je utvrđeno: da ima prebivalište na području Grada Drniša, da je hrvatski državljanin, studenti viših godina studija koji u prethodnoj školskoj godini prosjek ocjena najmanje 4,40 a studenti prve godine ukupno ostvareni prosjek ocjena u srednjoj školi od najmanje 4,80. Nadalje, kandidati moraju imati status redovitog studenta, te dokaz da ne primaju drugu vrstu novčane potpore ili stipendiju

Prema kriteriju materijalnog položaja i socijalnih uvjeta Grad će dodijeliti sedam potpora također u iznosu od 8000 kuna.

Ovdje se ne traži prosjek ocjena, ali kandidati moraju priložiti dokaz o ukupnim oporezivim  primanjima članova kućanstva za prethodnu godinu koja ne smiju prelaziti iznos od 2.328,20 kuna po članu kućanstva mjesečno te izjavu o broju članova  zajedničkog kućanstva kao i izjavu da nije korisnik neke druge novčane potpore ili stipendije s osnove školovanja.

U oba slučaja pravo na studentske potpore ne mogu ostvariti studenti sa navršenih 26 godina života, izvanredni studenti, studenti na privatnim visokim učilištima i apsolventi. Prijave s kompletnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj kuverti na adresu: Grad Drniš, Trg Kralja Tomislava 1, 22 320 Drniš, s naznakom – za studentske potpore – ne otvaraj, do zaključno 15. veljače 2022. godine.

02. listopad 2023 13:25