StoryEditor
ŽupanijaLAG-u Krka 6 milijuna kuna

Evo novca za razvoj poljoprivrede i turizma u zaleđu županije

19. siječnja 2017. - 13:08

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju LAG-u Krka dodijelila je 6.312.773,88 kn za provedbu lokalne razvoje strategije .

Lokalna akcijska grupa (LAG) "Krka" predstavlja lokalno partnerstvo po načelima LEADER programa, a sastoji se od predstavnika javnog, privatnog i nevladinog sektora.

LAG "Krka" djeluje na području sedam jedinica lokalne samouprave Šibensko-kninske županije. Tu spadaju gradovi Drniš i Skradin, općine Bilice, Ružić, Promina i Unešić te sedam naselja grada Šibenika: Brnjica, Čvrljevo, Dubrava, Goriš, Gradina, Konjevrate i Lozovac, osnovan je 27. studenog 2011. godine, a trenutno okuplja 36 predstavnika civilnog, javnog i privatnog sektora. LAG-ovi su u RH registrirani kao Udruge.

U 2015. i 2016. godini obaveza LAG-ova bila je izrada lokalnih razvojnih strategija te usmjeravanje i praćenje njihove provedbe uključujući korištenje sredstava potpore. LAG „Krka“ u ožujku ove godine završio je proces izrade strategije područja koje obuhvaća, u sklopu kojega su održane radionice i konzultacije na kojima su svoj doprinos u izradi strategije dali članovi ali i stanovnici LAG-a. Glavni ciljevi koji se planraju ostvariti provedbom lokalne razvojne strategije LAG-a KRKA su razvoj i promicanje konkurentne poljoprivredne i prerađivačke proizvodnje, unapređenje održivosti i raznovrsnosti gospodarskih djelatnosti i unapređenje kvalitete života svih stanovnika i posjetitelja područja.

Iz dodijeljenih sredstava LAG “Krka” raspisivati će natječaje za financiranje: restrukturiranja, modernizacije i povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, razvoj nepoljoprivrednih djeltanosti na ruralnom području, gradnje turističkog informativnog centra, dječijih igrališta, biciklističkih staza, tematskih puteva, objekata za proizvodnju energije i prijem, obradu i skladištenje sirovina, i drugo

Preduvjet za prijavu na natječaj je da prijavitelji budu sa područja koje pokriva LAG "Krka“.

item - id = 464265
related id = 0 -> 1112162
related id = 1 -> 1112142
28. listopad 2021 17:41