StoryEditorOCM
ŽupanijaGorući ekološki problem

Doznajte što je dogovoreno na sastanku na temu sanacije lokacije onečišćene otpadom „crne točke“ u sklopu bivše tvornice vijaka TVIK

Piše šibenski.hr
31. srpnja 2019. - 13:30

Jučer je u prostorijama Ministarstva zaštite okoliša i energetike održao nastavak sastanka na temu sanacije lokacije onečišćene otpadom „crne točke“ u sklopu bivše tvornice vijaka TVIK. Sastanku su prisustvovali Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, voditeljica Vodnogospodarskog odjela za slivove južnoga Jadrana Irina Putica, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije Sanja Slavica Matešić, gradonačelnik Grada Knina Marko Jelić, zamjenik gradonačelnika Marijo Ćaćić, te član Uprave DIV Grupe Darko Pappo sa svojim suradnicima.

Na sastanku je bilo riječi o načinu priključenja pročistača tvrtke DIV na gradski pročistač grada Knina koji je pod ingerencijom Hrvatskih voda kao provedbenog tijela projekta izgradnje. Uvjet za priključenje je da tehnološke otpadne vode iz tvornice prije njihova ispuštanja u građevine javne odvodnje zadovoljavaju granične vrijednosti emisija propisanih Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda. Obzirom da su i gradski pročistač i pročistač tvrtke DIV u probnom radu priključenje će biti moguće realizirati po isteku probnog rada odnosno najkasnije do kraja ove godine. U sljedećem razdoblju kontinuirano će se pratiti svi propisani parametri otpadnih voda na ispustu iz pročistača putem ovlaštenog laboratorija. Priključenje pročistača tvrtke DIV nužan je preduvjet za sanaciju laguna za koju je potrebno prije svega izraditi Program sanacije te utvrditi na koji način će se provesti sanacija i koliko će sanacija koštati. Do kraja kolovoza očekuje se postizanje dogovora oko sufinanciranja izrade Programa sanacije koji će biti izrađen putem ovlaštene tvrtke.

Sanacijski program mora sadržavati podatke o prijedlozima načina sanacije, utvrđivanju prihvatljivosti predloženih varijantnih rješenja sanacije s obzirom na utjecaj na okoliš, analizu isplativosti i rizika pojedinih metoda sanacije (cost benefit analiza), redoslijedu provedbe sanacijskih mjera i rokovima provedbe mjera odnosno sanacijskog programa, troškovima provedbe sanacijskog programa, te prijedlogu praćenja stanja okoliša na onečišćenoj lokaciji nakon sanacije.

 

28. studeni 2022 15:32