StoryEditorOCM
ŽupanijaEKOSUSTAV NACIONALNOG PARKA

Biserna voda u Krki neprocjenjivo je blago

26. ožujka 2018. - 13:39

Javna ustanova Nacionalni park Krka redovito poduzima mjere kojima kontrolira kvalitetu vode i osigurava uvjete za očuvanje flore i faune vodenog ekosustava rijeke Krke, unatoč tomu što su tehnološke i otpadne vode s područja grada Knina zbog neaktivnog pročišćivača stalna opasnost.

To je, kaže mr. sc. Gordana Goreta, rukovoditeljica Odsjeka za zaštitu voda, sedrenih barijera i biološku raznolikost, prioritet i trajna zadaća Javne ustanove NP Krka.

- U skladu sa zakonskim regulativama, polazi se od koncepcije održivog razvoja, racionalnog upravljanja vodnim resursima i očuvanja ekoloških sustava kroz redovito praćenje fizikalno-kemijskih i ekoloških svojstava rijeka Krke i Čikole, važnih za osjetljivi proces sedrenja, praćenje hidrološkog režima voda i rada hidrocentrala, istraživanje flore i faune vodenih staništa i sedrenih barijera, monitoring stanja i brojnosti populacija, kao i inventarizaciju i monitoring kakvoće podzemnih voda - kaže rukovoditeljica.


Zaštita okoliša


Razvoj kanalizacijskih sustava za prikupljanje otpadnih voda koje nastaju ljudskim aktivnostima te gradnja uređaja za njihovo pročišćavanje proizlazi, dodaje, iz potrebe čuvanja ljudskog zdravlja i zaštite okoliša.

- Njihovo kvalitetno rješenje jedno je od najvažnijih pitanja održivog razvoja modernog društva i očuvanja kakvoće pitke vode za opskrbu stanovništva. Vodotok rijeke Krke u granicama nacionalnog parka Krka pripada I. kategoriji, stoga se na lijevoj obali rijeke, na Skradinskom buku, izgradio pročišćivač s trećim stupnjem pročišćavanja, kojim se organska tvar, prije ispuštanja pročišćene vode u rijeku, razgradi oko 80 posto.

Uređaj je izgrađen i pušten u rad 2006. godine. Također, Nacionalni park Krka, kao jedan od partnera, sudjeluje u provedbi projekta EcoSUSTAIN u sklopu kojeg će na Visovačkom jezeru biti postavljena plutajuća bova sa senzorima. Odabrani senzori će u realnom vremenu pratiti parametre potrebne za određivanje kvalitete vode, što će omogućiti pravovremenu reakciju na sve promjene, realne ili potencijalne. Ako se postavljanje bove pokaže učinkovitim, planira se postaviti bove duž cijelog toka Krke.
Što se, pak, tiče intenziteta uzorkovanja vode i lokacija na kojima se provode, Goreta ističe kako je ono, kao i ukupna zaštita vode, uređeno pravilnikom o unutarnjem redu Javne ustanove Nacionalni park Krka.


Prirodni režim


- U njemu se navodi da se vode rijeke Krke mogu koristiti tako da se ne mijenja kvaliteta vode i živog svijeta u njoj te prirodni režim vodotoka. Zavod za javno zdravstvo, ovlašteni laboratorij, redovito prati fizikalno-kemijske parametre duž toka. Te podatke možemo pratiti unazad dvadeset godina. Rezultati pokazuju da kakvoća vode uglavnom varira između I. i II. vrste, ovisno o lokaciji i godini promatranja. Izvorišni dio, Krčić, pokazuje da je voda I. vrste. Nakon samopročišćenja unutar prostora parka, na lokalitetu Brljanskog jezera, kvaliteta vode se vraća na I. ili, iznimno, II. kategoriju, kakva je uglavnom i na Visovačkom jezeru i Skradinskom buku.

Brojnim znanstvenim istraživanjima, JU NP Krka, napominje rukovoditeljica, prati stanje biljnog i životinjskog svijeta, a pogotovo vrsta koje se kao indikatori pojavljuju samo u čistim vodama.
- Sedra ili tufa i nastajanje sedrenih slapova temeljni su fenomen parka. Stoga je temeljni cilj očuvati uvjete za nesmetano sedrenje - izričita je naša sugovornica.

Na pitanje što bi u idealnim okolnostima za područje nacionalnog parka Krka značilo aktiviranje pročišćivača na svim postojećim izvorima zagađenja, spremno odgovara:


Ekokampus Puljane


- Aktiviranje i pravilan rad pročišćivača u Kninu i Drnišu svakako bi dodatno pridonijeli kvaliteti vode rijeke Krke. Krka je u mnogočemu izvanredna rijeka, pa se tako dijelom sama "brine" za pročišćavanje kroz sustav samopurifikacije. Naime, dio tvari koje dolaze iz gornjeg toka sedimentiraju se u jezeru Brljan. U tijeku je izgradnja pročišćivača u sklopu uređenja Ekokampusa Puljane, koji će dodatno pridonijeti očuvanju kvalitete vode i biološke raznolikosti nacionalnog parka Krka.


Pročišćivač otpadnih voda
Probni rad u trajanju od pet mjeseci


Pročišćivač otpadnih voda grada Knina još uvijek nije u funkciji, a kako je riječ o skupom IPA projektu koji je formalno započeo prije točno 7 godina, kninski gradski vijećnici toj temi posvetili su svoju posljednju sjednicu.

Zemljište na kojemu je uređaj izgrađen i prateća infrastruktura potonuli su u močvarno tlo između 20 i 30 centimetara i to je glavni razlog zašto se otpadne vode Zvonimirova grada ne pročišćavaju.

Hoće li se slijeganje tla zaustaviti za godinu-dvije, kako prognoziraju stručnjaci, teško je predvidjeti, posebno stoga što, prema riječima Srđana Dumanića, predstavnika Hrvatskih voda koji je preuzeo ulogu voditelja projekta nakon izgradnje pročišćivača, uređaj i dalje "tone" u tlo milimetar mjesečno. Kninjane nimalo ne tješi podatak da su mjerenja nekoć ukazivala i na 9-milimetarsko "poniranje". Posve je pritom svejedno je li za tu nezavidnu situaciju odgovoran izvođač radova koji je preuzeo obvezu realizacije projekta po modelu "ključ u ruke", kako smatra većina vijećnika, ili je krivca teško jasno definirati, kako promišlja Marko Jelić, kninski poteštat. Argumentira takav stav podatkom po kojemu je na prijedlog Hrvatskih voda Gradsko vijeće Knina prihvatilo prostorni plan i lokaciju pročišćivača koji je više tvrtki radilo bez ispravne geomehaničke studije.

Kako bilo, pročišćivač bi, po Dumanićevoj najavi, za mjesec-dva trebao biti pušten u probni rad u trajanju od 150 dana, a za to vrijeme će se sustavno pratiti sve eventualne promjene. Od izvođača je, pak, zatraženo produljenje roka dodatnog osiguranja s jedne na 3 godine za slučaj oštećenja objekata zbog slijeganja tla, te dodatno 7-godišnje jamstvo ako do oštećenja ne dođe.

Radovi na projektiranju i izgradnji uređaja svojedobno su, podsjetimo, povjereni austrijskoj zajednici ponuditelja "Angerlehner Hoch und Tiefbau GmbH" i "Integral-Montage Anlagen und Rohrtechnik GmbH" za nemalu svotu od 6,58 milijuna eura.

Prvotni rok izgradnje pročišćivača s 958 dana aneksom ugovora produljen je na 2522 dana, preciznije, do kraja ovog mjeseca, a vrijednost radova "skočila" je na 7,72 milijuna eura. U međuvremenu je, inače, jedna od dvije tvrtke s kojom je potpisan ugovor zapala u poslovne probleme koji su rezultirali stečajem, što je za posljedicu imalo obustavu radova od ožujka 2013. pa do kolovoza 2014. godine, reviziju projekta poboljšanja tla te, naravno, skuplju investiciju i prolongiranje roka završetka radova.

Unatoč činjenici što je projekt sufinancirala Europska unija i država, ni kninski gradski proračun nije ostao pošteđen milijunskih ulaganja u ugovorom nepokrivene poslove te posebno rješavanje imovinskopravnog stanja i tehničkih priprema zahvata.


Vodotok rijeke Krke u granicama nacionalnog parka Krka pripada I. kategoriji, stoga se na lijevoj obali rijeke, na Skradinskom buku, izgradio pročišćivač s trećim stupnjem pročišćavanja, kojim se organska tvar, prije ispuštanja pročišćene vode u rijeku, razgradi oko 80 posto.


Sedra ili tufa i nastajanje sedrenih slapova temeljni su fenomen parka. Stoga je temeljni cilj očuvati uvjete za nesmetano sedrenje - izričita je Gordana Goreta

31. svibanj 2023 10:49