StoryEditorOCM
ŽupanijaDRNIŠ

Aplikacija na EU fondove: Za sanaciju odlagališta otpada Moseć 13,3 milijuna kuna

9. siječnja 2020. - 10:01

Grad Drniš prijavio je projekt "Sanacija odlagališta otpada Moseć u Gradu Drnišu" putem aplikacije e-fondovi. Projekt je prijavljen na Poziv na dostavu projektnih prijedloga - otvoreni postupak u modalitetu trajnog poziva Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada.

Vrijednost projekta je 13.317.755,47 kuna, a intenzitet potpore iz EU fondova je 85 posto.

Odlagalište otpada "Moseć" je neuređeno odlagalište otpada Grada Drniša, koje je zatvoreno 26. ožujka 2019. godine Odlukom Gradskog vijeća Grada Drniša, budući ne zadovoljava zakonske uvjete.

Provedbom ovog projekta neusklađeno odlagalište će se sanirati sukladno važećim zakonskim odredbama i najboljim praksama za tu vrstu projekata. Osim unaprjeđenja stanja okoliša na širem području lokacije, sanacijom će se osigurati brojne koristi i postići zaštita tla, podzemnih voda, zdravlja ljudi, smanjenje onečišćenja zraka i utjecaja na klimatske promjene, a sve će to pridonijeti da Grad Drniš očuva i zadrži titulu zelene destinacije, navode iz Grada Drniša.

Izradu projektno-tehničke dokumentacije sanacije odlagališta otpada Moseć financirao je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sto postotnom iznosu od 367.500 kuna.

05. lipanj 2023 23:10