StoryEditorOCM
ŠibenikSocijalno osjetljiva presuda

Zbog prisvajanja 137 tisuća kuna od Zagrebačke banke Dario Mikulandra osuđen na 730 sati rada za opće dobro: novac je vratio banci, a uzeo ga je zbog troškova liječenja teško bolesnog djeteta<br /> <br /> <br />  

Piše Ante Talijaš
29. siječnja 2019. - 17:09

Na Općinskom sudu u Šibeniku danas je sutkinja Maja Šupe (javnosti poznata iz predmeta Horvatinčić) proglasila krivim Daria Mikulandru, zbog krivotvorenja dokumenata i pronevjere novca u Zagrebačkoj banci, te ga nepravomoćno osudila na zatvorsku kaznu u trajanju od godinu dana, koja će se zamijeniti radom za opće-društveno dobro.

Daria Mikulandru, inače, bivšeg predsjednika Kulturnog vijeća grada Šibenika, tužiteljstvo je teretilo da je kao djelatnik šibenske poslovnice Zagrebačke banke krivotvorenjem dokumenata protuzakonito prisvojio 138 tisuća kuna.

- Zadovoljni smo izrečenom presudom. Sud je pokazao socijalnu osjetljivost u slučaju mog branjenika. Pri donošenju presude uzeta je u obzir činjenica, što smo potkrijepili medicinskom dokumentacijom, da je Mikulandra novac prisvojio zbog pokrivanja troškova liječenja svog teškog oboljelog i životno ugroženog sinčiča po bolnicama i u toplicama. Ujedno, sud je uvažio i olakotnu okolnost, da je moj branjenik vratio sav prisvojeni novac banci prije otvaranja kaznenog postupka protiv njega. Dakle, ovim kaznenim djelom Zagrebačka banka nije pretrpjela materijalnu štetu – kazao nam je Krešimir Škarica, šibenski odvjetnik.

Na nepravomoćnu presudu sutkinje Šupe u ovom predmetu ni tužiteljstvo, ni obrana nisu najavili žalbu.
Kod ovakvih presuda, inače, jedan dan zatvora zamjenjuje se radom za opće dobro u trajanju od dva sata. To znači da će Mikulandra morati odraditi oko 730 sati.

- Nakon što presuda postane pravomoćna, Ured za probacijski sustav Ministarsta pravosuđa odredit će u kojoj će ustanovi moj branjenik odraditi kaznu. To može biti, primjerice, starački dom, dječji vrtić, ili pak, bolnica – dodao je odvjetnik Škarica.

 

 

27. ožujak 2023 02:29