StoryEditor
Šibenikteorija i praksa

Potpisan ugovor sa Sveučilištem u Splitu: ‘Solaris‘ postaje nastavna baza za studij Hotelijerstva i ugostiteljstva!

Piše Mila Puljiz/Universitas
26. siječnja 2021. - 14:58
Hotel Jure Amadria park hotelsNikša Stipaničev/Cropix

Preddiplomski sveučilišni studij “Hotelijerstvo i gastronomija” novi je studijski program u obrazovnoj ponudi Sveučilišta u Splitu kojim je Sveučilište prvi put izišlo iz Splita. Završetkom ovog studija, kojime se studentima nudi izvrsno teorijsko i praktično potkrjepljenje, studentima se nudi rad na različitim mjestima u hotelijerstvu i gastronomiji, ali i pokretanje vlastitog posla. Kao novost ovog studija jest nova nastavna baza, hotelsko poduzeće Solaris, a više o svemu kazao nam je voditelj studija prof. Ivan Pavić.

Sveučilište je upravo potpisalo ugovor kojim poznata hotelska kuća postaje nastavna baza studija hotelijerstva i gastronomije. Što je sadržaj toga ugovora, odnosno što njime dobiva studij?

- Ugovor kojim "Solaris" iz Šibenika postaje nastavna baza veliko je postignuće i velika je podrška studiju jer je riječ o hotelskom poduzeću koje u svojem sastavu, sada pod imenom Amadria Park Hoteli, ima hotele visoke kategorije u Šibeniku, Opatiji i Zagrebu. Da bi se potpunije sagledala važnost ovog ugovora, potrebno je kazati da je već prilikom pokretanja studija odlučeno da se studijski program oblikuje tako da studentima pruži odgovarajuća teorijska, ali i praktična znanja koja se zahtijevaju na radnim mjestima na kojima bi se zapošljavali nakon završetka studija. Drugim riječima, željelo se otkloniti onaj osnovni prigovor koji često iznose, recenzenti, posebice inozemni, i poslodavci kako naši diplomirani studenti na studiju ne stječu dovoljno praktičnih znanja i vještina. Da bi se u ovome smislu studente osposobilo bilo je potrebno potražiti nastavne baze, nešto slično kao što to su to kliničke bolnice u primjeru studija medicine.

Stručna praksa

Mora se priznati, posebice ako nije identično onoj standardnoj stručnoj praksi, da je to svojevrsna novina u našem visokom obrazovanju. Na koji način je propisano postizanje takvih ishoda učenja?

- U strukturi studijskog programa, pored brojnih više ili manje uobičajenih predmeta za ovakvu vrstu studijskog programa, nalazi se i predmet Stručna praksa. Riječ je o obaveznom predmetu kojemu je, s obzirom na njegov sadržaj i količinu obveza koje podrazumijeva, dodijeljeno čak sedam ECTS bodova, odnosno više nego i jednom drugom predmetu na studiju. Osim toga ovaj predmet se upisuje tijekom svake od tri godine studija, s time da je na prvoj godini studija usmjeren na recepciju i recepcijsko poslovanje, na drugoj godini na upravljanje hranom i pićem, dok je treća godina rezervirana za svojevrsnu sintezu i osposobljavanje za upravljanje pojedinim dijelovima ili cjelinom subjekta u hotelijerstvu i ugostiteljstvu, odnosno općenito u turističkoj djelatnosti.

Formalna uređenost predmeta je jasna, ali ona je tek pretpostavka za postavljene ciljeve u pogledu ishoda učenja. Kako se to operativno postiže?

- Da bi se osiguralo potrebno vrijeme i potrebna posvećenost predmetu Stručna praksa, za odnosni predmet je u cijelosti rezerviran svibanj i dio lipnja. U tome vremenu studenti prvo slušaju uvodna predavanja, u okviru kojih se također pripremaju za obavljanje konkretnih poslova na konkretnom radnom mjestu. Nakon toga odlaze na konkretno radno mjestu i pod nadzorom mentora iz odnosne organizacije obavljaju dodijeljene radne zadatke. U okviru ovog dijela studenti su dužni obraditi i jedan praktični problem, kojega prvo izlažu pred mentorom iz organizacije u kojoj je obavlja praksa, a potom i pred mentorom, odnosno nastavnikom koji je imenovan kao nositelj predmeta. Potonji na temelju svega donosi i konačnu ocjenu.

Ovaj predmet vode dva mentora, jedan sa Sveučilišta i drugi iz organizacije u kojoj se izvodi praksa. Kako se regrutiraju mentori iz poslovne organizacije?

- Točno, za predmet su zadužena dva mentora, pri čemu, kada se govori o mentorima iz organizacije, mentora može biti i više, ovisno o broju studenata koji se upućuju u pojedinu organizaciju. Da bi se postigla najveća moguća korist, pravilo je da jedan mentor iz organizacije može mentorirati samo nekoliko studenta. Inače mentori iz organizacije se biraju u posebnoj proceduri, posebno vodeći računa da su to osobe koje svojim fakultetskim obrazovanjem, stručnim znanjima i pedagoškim sposobnostima mogu udovoljiti mentorskoj ulozi. Izabrani mentori koji se u toj ulozi pojavljuju prvi put dužni su proći kratku metodičku i didaktičku pripremu. U planu je jedan broj njih usmjeriti i na doktorski studij kako bi u dogledno vrijeme mogli biti birani i znanstveno-nastavna zvanja.

Hoće li studenti nakon završetka ove razine studija, osim odlaska na tržište rada, moći nastaviti školovanje?

- Studij je već u startu zamišljen kao studij koji će imati svoju završnost u smislu da se po završetku studija može zaposliti na nizu radnih mjesta u turističkoj djelatnosti, ali jednako tako i kao studij koji će osigurati horizontalnu i vertikalnu pokretljivost. Kada je riječ o vertikalnoj pokretljivosti, u prvom redu vodilo se računa da studij pruži odgovarajuća znanja koja će omogućiti nastavak studija na diplomskoj razini. Dakle, studenti nakon završetka ovog preddiplomskog sveučilišnog studija bit će u formalnom i sadržajnom smislu u stanju nastaviti studij na diplomskoj razini, bilo na ovom ili nekom drugom sveučilištu, bilo u zemlji ili u inozemstvu.

Hotelska poduzeća

S kojim ste još organizacijama potpisali ugovore temeljem kojih su postale vaša nastavna baza?

- S obzirom da je sjedište studija u Makarskoj, iz posve razumljivih razloga prvo smo pokucali na vrata hotelskih poduzeća koja na srednjodalmatinskom području u svom sastavu imaju hotele s najmanje četiri zvjezdice. Tako su s velikim razumijevanjem za ovakav način rada i obrazovanja, ugovore o suradnji kojima su postala hotelska poduzeća Sunce hoteli d.d., WOT Hotels Adriatic Asset Company d.o.o., Imperial Riviera d.d., Hotel Split d.d., Andro International d.o.o., Grand Hotel Lav d.o.o. Posljednjim ugovorom sa Solarisom neće se zaustaviti naše ambicije. U planu je širenje mreže suradnih organizacija i uključivanja u naš program obrazovanja hotelskih poduzeća sa zadarskog i dubrovačkog područja.

Što ovako široka mreža nastavnih baza znači za vaše studente, a koju korist ostvaruju hotelska poduzeća?

- Na ovaj način studentima pružamo mogućnost većeg izbora i stjecanja širih iskustava, posebice u odnosu na mogućnost da na taj način upoznaju potencijalnu radnu sredinu. Našim nastavnim bazama se istodobno pruža prilika da izravno sudjeluju u obrazovanju svojih budućih kadrova. Držim također značajnim da ovakav koncept studija omogućuje nastavnim bazama da svoje potencijalne kadrove upoznaju i prije nego završe studij, a otvorena je i mogućnost da studente nakon prakse angažiraju tijekom ljetne sezone.

20. travanj 2021 03:27