StoryEditorOCM
Šibenikna ulazu u NP KRKA

Stanovnici Lozovca protiv izgradnje solarne elektrane: ‘Jel se netko ruga s nama?! Ovo je šaka u oko‘

Piše Šibenski.hr
10. kolovoza 2022. - 14:05

Udruga "Krka nam je mati" objavila je priču oko najavljene gradnje solarne elektrane Lozovac na samom ulazu u Nacionalni park Krka. Kako su naveli, stanovništvo je s planiranim zahvatom upoznati tek kad je projekt već uzeo maha, upozorivši pritom da je loacija na kojoj bi se gradilo u najmanju ruku - neprihvatljiva.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Nastavlja se priča s potencijalnom gradnjom SE Lozovac. Naime, sami zahvat elektrane planiran je u neposrednoj blizini ulaza u NP Krka, odnosno kopnenog ulaza Lozovac. Uz to, cijelo područje obuhvata je Natura 2000 područje za ptice - Krka i okolni plato, a sama lokacija s JI strane graniči s još jednim Natura 2000 područjem Šibensko zaleđe - Lozovac. Također, zahvat se nalazi uz dvije glavne prometnice, Šibenik - Lozovac i Šibenik - Skradin.

Kako to obično biva, lokalno stanovništvo saznaje za cijeli slučaj u trenutku kad je on već uzeo maha i kad su napravljeni određeni pravni postupci. Izrađen je "Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš izgradnje SE Lozovac, Šibensko-kninska županija" koji skupa s upitom vezanim uz izgradnju ove SE šaljemo gradonačelniku Buriću (napominjemo da je mail poslan početkom listopada 2021. godine).

Uz to, izlazimo u medije smatrajući da ova lokacija nije primjerena za izgradnju takvog postrojenja zbog degradacije samog krajobraza, blizine naselja, blizine NP Krka i ostalih zaštićenih područja. Na upit o potencijalnoj izgradnji ovog postrojenja dobivamo odgovor od gradonačelnika da nije planirana sunčana elektrana na području Lozovca (kompletan upit i odgovor u prilogu).

Ipak, 27. travnja 2022. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja RH izdaje Rješenje o potrebi izrade studije o procjeni utjecaja na okoliš (u prilogu) te time shvaćamo da se ova priča nastavlja. 

Nadalje, u navedenom Rješenju piše da je Grad Šibenik 22. rujna 2021. godine dao mišljenje da je planirani zahvat prihvatljiv za okoliš što je upravo suprotno onome što je nama rečeno usmeno i putem mail-a i to tjedan dana nakon davanja mišljenja za ovaj dokument. Uz to, mišljenje da je zahvat prihvatljiv dao je i Upravni odjel Šibensko-kninske županije, što možemo vidjeti u Rješenju:

"Grad Šibenik dostavio je 22. rujna 2021. mišljenje (KLASA: 351-01/21-01/18, URBROJ: 2182/01-04-21-2 od 8. rujna 2021. godine) da predmetni zahvat neće imati negativni utjecaj na sastavnice okoliša- Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije dostavio je 12. kolovoza 2021. mišljenje (KLASA 351-03/21-01/45, URBROJ: 2182/1-15/1-21-2 od 9. srpnja 2021. godine) da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za okoliš- Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije Ministarstva poljoprivrede dostavila je 6. rujna 2021. mišljenje (KLASA: 351-03/21-01/174, URBROJ: 525-11/0596-21-2 od 20. kolovoza 2021. godine) da nije moguće očekivati značajan negativan utjecaj na šume i šumarstvo te divljač i lovstvo uz propisivanje mjera zaštite okoliša".

Pitamo se do kud sve ovo ide? Kome je u interesu da se tu gradi SE? Je li "more solarnih panela" ono što želimo prikazati posjetiteljima prilikom ulaza u najvrjednije i najposjećenije prirodno obilježje naše županije? Trebamo li uništiti i degradirati zadnji komad prirode nauštrb profita? Koju sliku šaljemo u svijet? Koliki je utjecaj na klimu, ptice koju su tu zaštićene pod Naturom 2000, na degradaciju krajobraza? Što nema hektara i hektara napuštene i zabačene zemlje gdje bi ovo bilo prihvatljivije? Gdje ovo sve ide?

Ovo postrojenje je mještanima Lozovca toliko neprihvatljivo, ovo je prst u oko pa se pitamo ruga li se tko s nama?

Ovim putem šaljemo apel da se uključe svi i da zajednički nađemo rješenje koje je svima prihvatljivo. Smatramo da solarnoj elektrani nije mjesto uz dvije glavne prometnice, uz samo naselje, ulaz u NP Krka i dva Natura područja.

I za kraj jedna indijansku poslovica:

"Tek kad sasiječete posljednje drvo, tek kad zatrujete posljednju rijeku, tek kad upecate posljednju ribu, tek tada ćete saznati da se novac ne može jesti." - Proročanstvo Cree Indijanaca" - napisali su iz Udruge 'Krka nam je mati'. 

03. lipanj 2023 03:02