StoryEditor
ŠibenikPrijavite se

Šibenski Gradski parking dodjeljuje 200.000 kuna sponzorstava i donacija

Piše Promo
2. svibnja 2018. - 12:28

Gradski parking d.o.o. je komunalno poduzeće u 100%-tnom vlasništvu grada Šibenika koje se bavi uređenjem prometa u mirovanju, kolodvorskim djelatnostima, održavanjem brodske linije na relaciji Krapanj-Brodarica, održavanjem pauk službe i prijevozom robe u staroj gradskoj jezgri.

Gradski parking d.o.o. Šibenik prepoznaje važnost ulaganja u zajednicu u kojoj posluje te je od svog osnutka uključen u različite aktivnosti koje doprinose razvitku društva.

Formirali smo fond sredstava iz kojeg ćemo kroz našu podršku, sudjelovati u brojnim projektima na dobrobit lokalne zajednice, čija je cilj podizanje razine kvalitete života u Šibeniku, te promocija grada Šibenika u Hrvatskoj.


S ciljem transparentnosti i davanja šanse svim organizacijama koji žele aplicirati za podršku Gradskog parkinga d.o.o. , sponzorstva i donacije dodijeliti ćemo jednom godišnje putem Javnog poziva koji raspisujemo ove godine.


Predmet natječaja je dodjela donacija za podupiranje projekata i programa iz područja:
Mladi-sportske aktivnost djece i mladih, odnosno za djecu i mlade; kulturno- umjetničke aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade, organizacija izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti.
Umjetnost i kulturna baština- promocija hrvatske kulture, aktivnosti očuvanja nacionalne i lokalne kulturne baštine, glazbene, scenske i likovne aktivnosti.
Humanitarno djelovanje- odgojno-obrazovni rad s djecom i mladima s posebnim potrebama.

Prihvatljivi prijavitelji:
- Organizacije civilnog društva ( npr. Udruge, Zaklade, ustanove, vjerske zajednice i druge neprofitne organizacije) sa sjedištem u Gradu Šibeniku, čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, a kojima je financijska pomoć potrebna za realizaciju projekata iz zadanih programskih područja financiranja;
- Imaju pravni, financijski i operativni kapacitet za provedbu projekta;
- Nisu prekršili odredbe o namjenskom trošenju sredstava Gradskog parkinga d.o.o. o čemu su pravovremeno dostavili izvještaj;
- Uredno izvršavaju obveze prema Gradskom parkingu d.o.o.
- Da nisu koristili pomoć od Gradskog parkinga u 2018. godini.

Ukupna vrijednost Natječaja
Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 200.00,00 kuna.
Odobrena donacijska i sponzorska sredstva za pojedini prijavljeni projekt/program iznose najmanje 500,00 kn, a najviše 70.000,00 kn, te u prijavi nije dopušteno zatražiti veći iznos.
Gradski parking d.o.o. zadržava pravo poništiti natječaja bez posebnog obrazloženja, do trenutka objave rezultata na web stranicama Gradskog parkinga d.o.o.

Način prijave i rokovi
Prijavitelji se prijavljuju na Natječaj putem prijavnice koja je za vrijeme trajanja Natječaja dostupna na web stranici Gradskog parkinga d.o.o.
Prijavitelji mogu prijaviti samo jedan projekt/program za 2018. godinu.
Prijave koje nisu pristigle u zadanom roku neće se razmatrati.
Trajanje natječaja: od 2.5.2018. do 2.6.2018.
Rok za podnošenje prijave: zadnji dan natječaja do 12.00 sati
Rok za objavu natječaja na web stranicama Gradskog parkinga d.o.o. je 2.5.018.

Odluku i pojedinačne iznose sponzorstva ili donacija odredit će Povjerenstvo ovisno o kvaliteti pristiglih prijava.
 
Prijave izvan roka i bez tražene dokumentacije neće se razmatrati.
 
Podnositelje molbi koji su stekli pravo na sponzorstvo ili donaciju Gradski parking d.o.o. pozvat će na potpisivanje ugovora, te će rezultate natječaja objaviti na svojoj web stranici i u medijima.


Isplate dodijeljenih sredstava vršit će se sukcesivno, ovisno o potrebama i vremenu provedbe projekta.
Sve prijave za sponzorstva i donacije primaju se isključivo poštom na adresu:
Gradski parking d.o.o.
Draga 14
22000 Šibenik
s naznakom 'Poziv za sponzorstva i donacije'
 

14. svibanj 2021 08:33