StoryEditorOCM
ŠibenikDo 8.kolovoza

O prostornom planu u vrijeme godišnjih odmora: Zašto javna rasprava usred ljeta? Zato da bi se stigli rokovi EU financiranja interpretacijsko - posjetiteljskog centra u Danilu!

2. kolovoza 2017. - 17:12

Javno izlaganje o petim izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja grada Šibenika i nije nešto što se čini kao napeta aktivnost u sezoni godišnjih odmora, no kada se otkrije sadržaj "izmjena i dopuna" što ih je za grad Šibenik izradila tvrtka "Urbing" onda ustanoviš da tu ima i zanimljivog materijala. Poput onog da se "malo preispitaju mogućnosti" proširenja građevinskog područja na Danilu, uz groblje, za potrebe izgradnje interpretacijsko - posjetiteljskog centra Danilo za prezentaciju povijesno – kulturne baštine.

To je, kazala je Madlena Dulibić Roša, pročelnica za prostorno planiranje u gradu Šibeniku, i glavni razlog zašto su s ovim planom požurili pa imamo javnu raspravu usred ljeta, što nikom ne odgovara. No, morali su se stizati rokovi vezani za financiranje ovog projekta od strane EU.

Po zahtjevu gradske četvrti Jadrija prenamijenila bi se namjena sportske luka u uvali Sičenica u luku otvorenu za javni promet, za komunalni vez. Po zahtjevu Sportskog društva proširilo bi se građevinsko područje u zona špoirtsko – rekeracijske zone u Dubravi, te preispitivanje mogućnosti proširenja građevinskog područja Sjeverno od zone jezera Mala Solina u skladu s planom ŠKŽ i GUP-om grada Šibenika. Tu se zapravo radi samo o usklađenju tih granica, kazala je pročelnica, pa nema novih građevinskih područja. Korigirano je, odnosno smanjeno i područje golf igrališta na Zablaću – sa 100 na 90 hektara - zbog zaštićene zone UNESCO-vog spomenika Svetog Nikole.

Izmjenama i dopunama plana utvrđene su i lokacije za izgradnju domova po zahtjevu planinarskih društava, te određene i lokacije za smještaj viška iskopa kod građevinskih radova, za građevinski otpad ili mineralnu isrovinu. Revizija građevinskog područja u Raslini išla je po amandmanu gradsko vijećnika i predsjednika MO Ivana Rajića, gdje je trebalo provjeriti odnos izgrađenog i neizgrađenog građevinskog područja i sukladno s tim, mogućnost njegovog proširenja. Na Bikarcu bi trebalo predvidjeti proširenje građevinskog područja za deponiranje mulja "Vodovoda i odvondnje" te Centra za istraživanje u marikulturi.

Javna rasprava traje od 2. do 8. kolovoza 2017. godine, a javni uvid u izmjene prostornog plana omogućen je već od 24. srpnja (dana objave oglasa u tisku. Uvid je moguć i u sjedištu šibenske gradske uprave, na stranicama Grada Šibenika, a svoje primjedbe na planirane izmjene i dopune plana građani mogu osim osobno poslati i poštom, kako običnom tako i elektronskom, uz osobne podatke, kazala je pročelnica, kako bi mogli ući u zapisnik i postati dio službene dokumentacije.

25. ožujak 2023 14:42