StoryEditorOCM
ŠibenikSKANDALOZNO

Nova uredba donosi nove cijene otpada: Kućanstva s jednim članom plaćat će isti iznos kao i ono s osam ili deset članova!

Piše Katarina Rudan
24. kolovoza 2019. - 13:08

Tek što je, doduše kako u kojoj sredini, zaživio sustav novog načina prikupljanja i naplate usluge odvoza komunalnog otpada, Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom, koja je stupila na snagu 1. studenoga prošle godine i na temelju koje su donesene odluke i drugi akti na razini jedinica lokalne samouprave, već doživljava promjene.


Naime, Uredbom nije preciziran način formiranja kategorija u kućanstvima, privredi i gospodarstvu općenito, niti je dano tumačenje načela "onečišćivač plaća". Zbog toga su gradovi i općine donijeli različite odluke o kategorizaciji, a slijedom toga i cijene obvezne minimalne javne usluge, takozvani fiksni dio, za kućanstva i pravne subjekte.

Mnogi su se, kad je počela primjena novih cjenika u hrvatskim gradovima i općinama žalili, bilo je prigovora i upravnih sporova pa je Grupacija održavanja čistoće HGK, član koje je i šibensko komunalno poduzeće "Zeleni grad Šibenik", od Ministarstva zaštite okoliša i energetike zatražila preciznije odredbe. Izmjene i dopune su napravljene, eSavjetovanje završeno je 18. srpnja i sad se čeka da Ministarstvo konačan prijedlog uputi Vladi na odlučivanje.

Prema predloženim izmjenama i dopunama uredbe samo su dvije kategorije korisnika. U jednoj kategoriji su kućanstva, a u drugoj su korisnici koji nisu kućanstva svrstani u sedam potkategorija. Kako u prijedlogu izmjena i dopuna uredbe stoji, cijena obvezne minimalne javne usluge jedinstvena je na području pružanja te javne usluge za sve korisnike razvrstane u te dvije kategorije. Koliko je to prihvatljivo i tko će najviše "pobranati", ako predlagač ne uvaži primjedbe iz javne rasprave, nije teško pretpostaviti. Najveći teret opet će pasti na "leđa" onih koji proizvode najmanje komunalnog otpada, bilo da se radi o kućanstvima ili pravnim osobama u pojedinim djelatnostima.

Evo što o svemu kaže Novica Ljubičić, direktor "Zelenog grada Šibenik".

Svi u istom 'košu'

– Na administrativnom području grada Šibenika, prema postojećim aktima i odlukama Gradskog vijeća, imamo tri kategorije u kućanstvu. Za kantu od 80 litara fiksni dio s PDV-om mjesečno iznosi 38,42 kune, za kantu od 120 litara 80,68 te za kantu od 240 litara 126,79 kuna. Veličina kante ovisi o broju članova kućanstva, a ako izmjene i dopune uredbe budu izglasane, fiksni dio bit će jednak svima. Koliko bi on za naše korisnike u kućanstvima iznosio nismo računali. Svakako, bit će to povećanje za one s najmanjim brojem članova, jer će kućanstva s jednim članom plaćati isti iznos kao i ono s osam ili deset članova – kaže Novica Ljubičić.

Mišljenja je, kao i većina njegovih kolega iz Grupacije, da fiksni dio cijene treba biti određen prema različitim kategorijama, te da nije pošteno, ne samo za kućanstva, već i u slučaju, primjerice, privatnih iznajmljivača da isti fiksni dio plaća netko tko ima dva ležaja kao i onaj tko ih ima 20 i više.

– Jasno je svima da se tamo gdje ima veći broj ležajeva proizvodi i više otpada. Ili, na popisu sedam potkategorija korisnika koji nisu kućanstva jednak fiksni dio u jednoj od potkategorija plaćale bi škole i vrtići, učilišta, vjerski objekti, samostani, ali i bolnice, domovi za starije i nemoćne i slične djelatnosti. To nema logike, jer – opet ću navesti primjer – jedan vjerski objekt i bolnica ne proizvode jednaku količinu smeća. Ili, u istoj kategoriji su državne i lokalne i regionalne samouprave, razne agencije, odvjetnički uredi, kiosci za prodaju tiskovina i duhanskih proizvoda i obrtničke djelatnosti, kao što su frizerski saloni, brijači i kozmetičari, ali i stolari, vodoinstalateri, automehaničari, ribarski obrti, industrijske djelatnosti s proizvodnim pogonima i drugi. Moram navesti da su u toj istoj kategoriji i knjižnice, izložbeni prostori, muzeji, kazališta, sportske dvorane, ambulante i da ne navodim dalje. Ima ih još masu. To je nekorektno i u tom smjeru su išle i naše primjedbe, i za kućanstva i za djelatnosti – kaže Ljubičić.

Čeka se rujan

Kako će sve skupa završiti nije poznato, osim da bi sve trebalo biti jasnije u rujnu, kad se očekuje očitovanje Ministarstva zaštite okoliša i energetike na primjedbe, a konačnu odluku o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom donijet će Vlada RH. Kad se to dogodi, gradska i općinska vijeća morat će u roku od 60 dana od dana stupanja dopunjene i izmijenjene uredbe na snagu, uskladiti svoje odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Nakon toga davatelj javne usluge, u šibenskom slučaju "Zeleni grad Šibenik", dužan je u roku od 30 dana uskladiti, bolje rečeno donijeti novi cjenik usklađen s Uredbom i odlukom Gradskog vijeća.

– Jedino što je u ovim prijedlozima izmjene i dopune uredbe pozitivno je da će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost financirati sve troškove skupljanja i obrade korisnog otpada, koje davatelj usluge preuzima od korisnika – na kraju će Ljubičić.

Očekuju se reakcije

U šibenskoj javnosti o ovoj vrućoj temi za sada se malo zna i govori. Još uvijek je aktualno ljeto i turizam, a i godišnji su odmori. Za očekivati je da će početkom jeseni, kad se stvari oko novih cijena odvoza komunalnog otpada zahuktaju, biti reakcija.
– Očekujemo reakcije i građana i pravnih osoba, odnosno obrtnika i poduzetnika. I opet ću dati primjer: da jedan hostel ili vila za odmor plaća jednaku fiksnu cijenu kao hotel ili turističko naselje, nema nikakvog smisla. Ili, jednako bi trebali plaćati korisnici koji pružaju usluge pripreme hrane, kafići, noćni barovi, mesnice, ribarnice, supermarketi, tržnice i slično – kaže Ljubičić.

26. siječanj 2023 23:26