StoryEditor
ŠibenikSastanak u Šibeniku

Kako osobama s invaliditetom poboljšati pristupačnost ugostiteljskim i trgovačkim objektima? U planu postavljanje rampe na Banju

Piše šibenski.hr
18. veljače 2020. - 15:14
U Šibeniku održan sastanak o tome kako pomoći osobama s invaliditetomGrad Šibenik

Pristupačnost ugostiteljskih i trgovačkih objekata u centru Grada Šibenika bila je tema današnjeg sastanka zamjenika pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Darija Jurišića i voditeljice Područnog ureda u Splitu Maje Karaman Grbavac s predstavnicima Grada Šibenika i Turističke zajednice Grada Šibenika.

Na sastanku održanom u prostorima tvrđave Barone razgovaralo se o trenutnom stanju, kao i aktivnostima i mjerama kojima Grad Šibenik prilagodbama i zahvatima u prostoru potiče povećanje razine pristupačnosti takvih objekata osobama s invaliditetom te ravnopravno uživanje u proizvodima i uslugama sa svim ostalim posjetiteljima.

Područni ured Pravobranitelja za osobe s invaliditetom nadležan za područje Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Dubrovačko-neretvanske i Zadarske županije otvoren je u Splitu u listopadu 2019. godine.

- Otvaranjem područnih ureda nastojimo osobama s invaliditetom koje žive na području za koje su područni uredi osnovani, približiti informacije o pravima koja imaju, o tome gdje i na koji način ta prava mogu ostvariti i kome se obratiti u slučaju kršenja njihovih prava te kako se zaštititi od diskriminacije na temelju invaliditeta“, istaknuo je zamjenik pravobraniteljice Darijo Jurišić dodavši i da se ured, sukladno ovlastima, zalaže se za zaštitu i promicanje prava osoba s invaliditetom te nadležnim tijelima predlaže poduzimanje mjera za izgradnju cjelovitog sustava zaštite i promicanja prava osoba s invaliditetom kao i mjera usmjerenih na unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom i njihovih obitelji.

Zamjenik gradonačelnika Paško Rakić kazao je kako smo kao socijalna sredina osviješteni za potrebe osjetljivih skupina društva, no uvijek se može i treba činiti više.

- Nedovoljna pristupačnost ugostiteljskim i trgovačkim objektima, posebice u užem centru grada je jedan od problema grada Šibenika, definiran konfiguracijom terena. U objektima javne namjene izgrađenim u novije vrijeme vodilo se računa o ostvarenju pristupa osobama s invaliditetom. Također, nedavno je ugrađen lift koji na gradskom bazenu u Crnici omogućava jednostavniji pristup osobama s invaliditetom, a u planu je i ugradnja pristupne rampe na plaži Banj- kazao je Rakić.

Na sastanku je istaknuto i da osobe s invaliditetom predstavljaju najveću manjinsku skupinu turista u svijetu koju čini 650 milijuna putnika s pratnjom te su veliki turistički potencijal za svaku državu. Sve veći broj osoba s invaliditetom iz drugih zemalja sa svojim prijateljima i obiteljima žele posjetiti Hrvatsku, posebno Dalmaciju. Stoga je pristupačnost ugostiteljskih i trgovačkih objekata, kulturnih sadržaja, te javnih sanitarnih prostora, osobito u užem gradskom središtu, neizostavan dio ponude Grada Šibenika kao turističkog odredišta.

S obzirom na ulogu udruga koje okupljaju osobe s invaliditetom, djecu s teškoćama u razvoju i članove njihovih obitelji, zamjenik Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Darijo Jurišić i voditeljica Područnog ureda u Splitu Maja Grbavac Karaman sastali su se i sa predstavnicima šibenskih udruga kao važnih i neizostavnih kreatora javnih politika u zaštiti prava svojih članova.

 

 

item - id = 1004373
related id = 0 -> 1112172
related id = 1 -> 1104290
22. listopad 2021 11:17