StoryEditor
Šibenikraspisali natječaj

Grad Šibenik za programe kulture, informatike i razvoj civilnog društva osigurao 2,38 milijuna kuna

Piše Šibenski.hr
20. siječnja 2021. - 11:34
Nikša Stipaničev/Cropix

Grad Šibenik je raspisao natječaj za financiranje programa javnih potreba Grada Šibenika za 2021. godinu. Natječaj se odnosi na prikupljanje prijedloga programa/projekata udruga i drugih organizacija civilnog društva, a namijenjeni su zadovoljavanju javnih potreba u područjima kulture, tehničke kulture i udruga civilnog društva Grada Šibenika.

Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja je 2.389.000 kuna, za što su osigurana sredstva u Proračunu Grada Šibenika za 2021. godinu. 

Od toga je za programe iz područja kulture planirano 1.040.000 kuna, za područje tehničke kulture 33.000,00 kuna, te za područje razvoja civilnog društva 1.316.000 kuna. 

Najniži iznos sredstava za financiranje programa /projekata je 3.000 kuna, a najviši iznos sredstava je 190.000,00 kuna.

Sredstva su namijenjena provedbi programa/projekata u sljedećim prioritetnim područjima:

KULTURA (kulturne akcije i manifestacije u svim djelatnostima, zaštita kulturne baštine, kulturno-umjetnički amaterizam, vizualna umjetnost, arhivska i izdavačka djelatnost, književne manifestacije, likovna umjetnost, glazbena umjetnost, kazališno-scenska i plesna umjetnost, programi koji potiču kulturu mladih i alternativnu kulturu i međunarodna kulturna suradnja);

TEHNIČKA KULTURA I INFORMATIKA (projekti i aktivnosti udruga iz područja tehničke kulture);

RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA (vannastavni programi i aktivnosti u područjima odgoja i obrazovanja, programi i projekti usmjereni na osnaživanje djece i mladih za vlastiti razvoj i aktivno djelovanje u društvu, programi iz područja socijalne skrbi i humanitarne zaštite, skrbi o osobama s invaliditetom, programi i projekti udruga proizašlih iz Domovinskog rata, umirovljenika i osoba treće životne dobi, programi zaštite zdravlja, te programi ostalih udruga i organizacija civilnog društva koje svojim aktivnostima u navedenim područjima promiču opće vrijednosti od interesa za Grad Šibenik).

Javni natječaj za podnošenje prijava otvoren je od 20. siječnja i traje do 20. veljače 2021. godine. 

Sve uvjete natječaja možete pronaći na stranicama Grada.

14. travanj 2021 21:40