StoryEditor
ŠibenikProjekt od milijun kuna

Grad Šibenik osigurao besplatnu marendu za 868 učenika u osnovnim školama: Evo koji su uvjeti da je dobije i vaše dijete

Piše šibenski.hr
24. kolovoza 2021. - 10:20

Grad Šibenik je putem natječaja „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2021. – 2022.)“ osigurao sredstva za financiranje besplatne školske prehrane (marende) za 868 učenika u osnovnim školama, ukupne vrijednosti 999.081,83 kn posredstvom Fonda Europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020. 85% iznosa osigurano sredstvima Europske unije, a 15% iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

Projektni prijedlog pod nazivom „Prehrana 6“ u svibnju je prijavljen na Poziv na dostavu projektnih prijedloga Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, isti pozitivno ocjenjen, te je 16. kolovoza donijeta Odluka o financiranju, a uskoro se očekuje i potpis ugovora. U projekt je uključeno svih 9 osnovnih škola kojima je osnivač Grad Šibenik.

Obvezni kriterij za sudjelovanje u projektu je:

Djeca iz obitelji koje su korisnice prava na doplatak za djecu

Dokumenti kojima se dokazuje ovaj kriterij su:

Važeće rješenje HZMO-a o priznavanju prava na doplatak za djecu

Važeće rješenje o priznavanju prava na doplatak za djecu izdano od strane nadležne inozemne institucije i pisana izjava korisnika doplatka da ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 70% proračunske osnovice, odnosno ne prelazi iznos od 2.328,20 kuna

Potvrda HZMO-a o isplaćenom doplatku za djecu

Uvjerenje HZMO-a o priznatom pravu na doplatak za djecu

Potvrda o visini dohotka i primitka Porezne uprave iz koje je vidljiva isplata dječjeg doplatka

Dodatni kriterij prema kojem se može uključiti maksimalno 10% od ukupnog broja djece za sudjelovanje u projektu je:

Djeca iz obitelji u riziku od siromaštva, koja se po procjeni djelatnika škole ili centra za socijalnu skrb, nalaze u nepovoljnim osobnim, socijalnim i materijalnim okolnostima, a razlog nije činjenica da su iz jednoroditeljskih obitelji

Dokumenti kojima se dokazuje ovaj kriterij su:

Mišljenje/Izjava školskog pedagoga, učitelja, ravnatelja škole, socijalnog radnika ili druge stručne osobe upućene u nepovoljne životne prilike učenika

Molimo sve roditelje/zakonske skrbnike/posvojitelje/udomitelje čija djeca ostvaruju pravo na financiranje školske po navedenim kriterijima da ispune obrazac izjave/prijave (ispunjava se za svako dijete posebno) te ga zajedno sa dokaznom dokumentacijom dostave stručnoj službi vlastite škole do početka nastavne godine. Na web stranicama svake škola mogu se pronaći svi ostali detalji vezani uz način podnošenja prijave za sudjelovanje.

item - id = 1122174
related id = 0 -> 1160420
related id = 1 -> 1158746
19. siječanj 2022 02:33