StoryEditorOCM
ŠibenikSamo su dežurni krivci

Grad ne upravlja svojim najatraktivnijim prostorima: Zbog toga benzinska crpka ostaje na obali, a ne može se provesti ni projekt obnove kabina na Jadriji

10. kolovoza 2019. - 12:49

Kad je nedavno u uredu šibenskoga gradonačelnika Željka Burića prezentiran projekt rekonstrukcije benzinske crpke na rivi, vrijedan oko 3,2 milijuna kuna, uz najavu da radovi kreću do kraja ove godine, tom su viješću vjerojatno najneugodnije bili iznenađeni vlasnici hotela "Bellevue, smještenog preko puta crpke.

Jer, mada su sa spornom INA-inom crpkom na rivi suočeni već drugu godinu, imali su, ipak, puno razloga za vjerovati da je to samo privremeno stanje. Naime, ni u jednom planskom dokumentu Grada Šibenika i županije Šibensko-kninske, kako ističu, ove benzinske postaje nema, i već godinama se govori o nužnosti njezinog preseljenja. Sve dosadašnje gradske nomenklature bile su protiv crpke na rivi. A odjednom, umjesto dislociranja na primjereniju lokaciju, crpka se rekonstruira!

Zanimljivo je da su recentnoj INA-inoj "svečanoj prezentaciji" projekta "postaje na šetnici", u Uredu gradonačelnika Burića, redom bili prisutni oni isti koji su vlasnike hotela svojedobno uvjeravali da sporne crpke na rivi više neće biti, uz obećanje da će se Grad potruditi, i za njezino premještanje pronaći, ili kupiti, zamjensko zemljište.

Smjernice konzervatora

Hotel je izgrađen, uredno sve svoje obveze podmiruje prema Gradu i državi, ali njegovi gosti i dalje imaju pogled - na neuglednu benzinsku postaju, koja nije samo estetski, nego i sigurnosni problem, jer se ovdje redovito iz cisterne prelijeva gorivo u tankove.

Samo malo nepažnje i eto katastrofe… No, ni Gradu, ni Županiji, to više nije u fokusu. Sada su svu pažnju prebacili na rekonstrukciju, koju oduševljeno pozdravljaju oni isti koji su se 2014. na sastanku kod gradonačelnika Burića jednoglasno obvezali - naći drugu lokaciju za preseljenje crpke.

- Novo oblikovanje postojeće građevine planirano je u istim gabaritima te je projekt usklađen s urbanističkim smjernicama i s kontekstom prostornog oblikovanja uže situacije kao sastavnog dijela prirodne i kulturno-povijesne cjeline - priopćit će odgovorni iz gradonačelnikova ureda nakon prezentacije.

Naravno, pozivaju se i na smjernice Konzervatorskog odjela u Šibeniku, u skladu s kojima je projekt izrađen, a sve radi "ostvarenja što kvalitetnije prostorno-ambijentalne vizure grada". Rekonstrukcija koja slijedi, kaže se, obuhvaća uz osnovnu djelatnost benzinske postaje, i sigurnost svih sudionika u prometu(?), krajobrazno uređenje te uređenje okolnih parternih površina. Rekonstrukcijom se planira izgradnja novog zatvorenog objekta paviljonskog tipa, a postavit će se i nova nadstrešnica - ističe se. Bravo! Nadstrešnica sve rješava, samo neka je nadstrešnice…

Inače, planirana rekonstrukcija pumpne stanice je unutar obuhvata koncesije koja se temelji na Ugovoru o koncesiji za gospodarsko korištenje crpke, sklopljenom između INA-e i županijske Lučke uprave.

Što gradonačelnik Burić kaže danas, na ove nove okolnosti u kojima je, kako izgleda, rekonstrukcija "nepostojeće benzinske postaje" bez alternative?

- O premještanju ili rekonstrukciji crpke ne odlučuje Grad, nego županijska Lučka uprava. Sve što Grad donosi je neobvezujuće mišljenje. Činjenica je - napominje Burić - da je benzinska postaja na toj lokaciji godinama, a ako mene pitate, osobno sam protiv toga. Ali, to nije u ingerenciji Grada. Druga je stvar što Grad ne upravlja svojim najatraktivnijim prostorima. Evo, primjerice Jadrija. Mi imamo gotov projekt obnove kabina na Jadriji, ali je pitanje kako ga provesti s obzirom na to da je Jadrija na pomorskom dobru o kojem odlučuje Županija. Čak ni o Park-šumi Šubićevac ne odlučuje Grad, kao ni o šetnici kroz Kanal sv. Ante. Ili je zaštićeno područje, ili prirodni krajobraz, ili pomorsko dobro. Županija odlučuje o resursima grada, a mi smo dežurni krivci i od nas se očekuje da ulažemo gradski novac u tuđe vlasništvo - sad će već pomalo ljutito gradonačelnik.

'Nemoj se kriti iza grada'

- Kad treba pljuvati po gradu svi se ponašaju kao da je to pitanje u nadležnosti Grada, a kad se odlučuje, onda je netko drugi presudan. Pa ako je već tako - smatra Burić - onda stani iza toga što zagovaraš, a nemoj se kriti iza Grada!

Pročelnica za pomorstvo, promet i otočni razvoj županije, Jadranka Fržop, tvrdi: - Sve je u skladu sa zakonom, INA je ishodila građevinsku dozvolu za rekonstrukciju crpke, ima i odobrenje Konzervatorskog odjela u Šibeniku. Dakle, sve je lege artis!
Tražili smo i očitovanje naftne kompanije. INA nas podsjeća da je na sadašnjoj lokaciji na rivi crpka već duže od 40 godina, i "budući da je koncesijskim ugovorom s Lučkom kapetanijom definirana točna lokacija, 30. srpnja 2019. smo svim dionicima (Gradskoj upravi, Lučkoj upravi, Županiji) prezentirali novi projekt maloprodajnog mjesta koji je projektiran posebno za ovu lokaciju. Svjesni smo - napominju u odgovoru na naš upit o oportunosti rekonstrukcije crpke na postojećoj, neprimjerenoj lokaciji - posebnosti ove lokacije i upravo zato smo se maksimalno trudili da se maloprodajno mjesto prilagodi i uklopi u urbanističku cjelinu."

Iz odjela Korporativnih komunikacija i marketinga INA-e napominju da su projektanti vodili računa o svim specifičnostima lokacije, pa tako i o obližnjem hotelu, staroj gradskoj jezgri, ali i o turističkoj orijentaciji Grada, o čemu se do sada u više navrata razgovaralo s Gradom, Lučkom upravom, ali i konzervatorima koji su dali svoje smjernice.

- Na ovoj lokaciji INA planira poseban modernizacijski zahvat koji će u vizualnom smislu biti potpuno prilagođen zahtjevima gradskog obalnog područja i pružat će širok raspon usluga svim građanima i posjetiteljima Šibenika - odgovorili su nam iz INA-e.

Ali, o kakvom to širokom rasponu usluga govore? Zar bi bilo koji građanin ili turist (nautičar) bio uskraćen za neku od tih usluga da je crpka na gatu Vrulje? Zar nije normalno da Grad štiti svoje resurse i skrbi se nad sigurnošću svojih građana? I da INA-i bez pardona pokaže "palac dolje" kad je sporna lokacija u pitanju? Činjenica da je crpka tamo 40 godina nikako nije razlog da tamo i ostane. Naprotiv.

Obećavali micanje crpke

Prije izgradnje hotela, svi su čimbenici odlučivanja u gradu, vlasnicima hotela obećavali da će crpka biti dislocirana. To se vidi i iz "bilješke" sastavljene nakon sastanka o "anexu hotela Krka" (današnji hotel Bellevue) u Uredu gradonačelnika, 21. srpnja 2014. Gradonačelnik Burić tako objašnjava kako ugovor s INA-om Gradu ostavlja mogućnost premještanja benzinske postaje s rive, uz uvjet da se osigura nova lokacija od 4000 kvadrata, a Grad je spreman i kupiti zemljište za novu crpku u gradu. Gradonačelnik se obvezuje da će provjeriti postoji li mogućnost, u slučaju da Grad ne uspije pronaći novu lokaciju, da plati određeni iznos INA-i kao obeštećenje. Naglašava kako je cijena koju će Grad platiti za premještanje crpke neusporedivo manja u odnosu na profit koji će Gradu osigurati hotel. Župan Goran Pauk dijeli mišljenje gradonačelnika i projektu hotela daje punu podršku. Objašnjava da INA-i koncesija traje do 3. svibnja 2016. bez obveze produženja. A na pitanje Ante Mioča što će se dogoditi ako Grad ne uspije pronaći zamjensko zemljište, odgovara kako se koncesija ne daje bez konzultacija s jedinicama lokalne samouprave…

30. ožujak 2023 12:55