StoryEditor
ŠibenikIn memoriam

Dr. Doroteja Friganović (1939.-2018.): Bila je uzor kolegama i potpora oboljelima

11. srpnja 2018. - 14:25

Napustila nas je, nažalost, naša dr. Doroteja Friganović, dugogodišnja aktivistkinja u Ligi protiv raka Šibensko-kninske županije. Godinama se davala nesebično, održala je brojna predavanja i radionice, pored obveza na poslu psihijatrice i psihoterapeutkinje u Općoj bolnici Šibenik. I sama je preboljela rak dojke, te se posebno povezala s oboljelim ženama dajući im potporu u svim fazama bolesti i liječenja. Bila je također koordinator akcije Europa Donne za provođenje mamografije pokretnim uređajem u Drnišu.

Klub žena liječenih na dojci osnovan je 1999., a dr. Friganović postala je prva predsjednica i tu funkciju obavljala sve do 2010. Istodobno je bila i na dužnosti dopredsjednice Lige protiv raka Šibensko-kninske županije do iste godine, kada zbog zdravstvenih razloga više nije bila u mogućnosti aktivno sudjelovati u radu lige. Ostala je ipak svih ovih godina velika potpora i uzor u radu.

Rođena je 27. siječnja 1939. u Gradačcu, a Medicinski fakultet završila je u Zagrebu. Nakon obveznog liječničkog staža u Novoj Gradiški dolazi u Šibenik, u početku na poslu sanitarne inspektorice, a potom u ambulantama Perković, "Luka" i Plišac kao obiteljski liječnik. Od 1975. godine je započela specijalizaciju iz psihijatrije i nakon položenog specijalističkog ispita radila je na odjelu psihijatrije sve do umirovljenja 1999. godine.

Dobitnica je zahvalnice Hrvatske lige za 50. obljetnicu 2017. godine. Veliko hvala našoj doktorici za nesebičnu brigu i ljubav koju nam je pružala, poručio je Klub žena liječenih na dojci i Liga protiv raka Šibensko-kninske županije.

item - id = 555643
related id = 0 -> 574438
related id = 1 -> 574338
25. listopad 2021 07:29