StoryEditor

Što nas očekuje u 2020. godini: veći ‘minimalac’, dječja kartica i novi borbeni avioni, a mijenjaju se pravila za branitelje

Piše SD
2. siječnja 2020. - 11:05

Vlada je za 2020. godinu pripremila niz aktivnosti i projekata, o čemu Hina donosi kratak pregled.

Nastavak aktivnosti vezanih za pristupanje Hrvatske schengenskom području i uspostavljanje bezviznog režima sa SAD-om do kraja 2020., planovi su MUP-a za iduću godinu. Na kraju tekuće godine, u kojoj je Hrvatska ispunila tehničke uvjete za Schengen, MUP je najavio nastavak komunikacije s nadležnim službama Europske komisije i Vijeća Europske unije.

MUP će u 2020. nastaviti nadograđivati sustav za učinkovito suzbijanje krijumčarenja ljudi u ilegalnim migracijama i s tim povezanim prekograničnim kriminalitetom. Planiraju također nastaviti poboljšavati uvjete rada policajaca - od materijalnih prava i nabave opreme do odgovarajućih radnih prostora, obrazovanja i stručnog usavršavanja.

MUP najavljuje da će se maksimalno angažirati u pitanju kriminalističkih istraživanja ratnih zločina, identificiranju počinitelja i kaznenom procesuiranju odgovornih.

U 2020. godini započet će temeljno obrazovanje za pričuvnu policiju, bit će pokrenut stručni studij Civilne zaštite i osnovan sveučilišni studijski program kriminalistike i javne sigurnosti.

Planirane su i izmjene Zakona o osobnoj iskaznici, a s prvim danom Nove godine stupa na snagu izmijenjeni Zakon o hrvatskom državljanstvu, kojim je olakšan postupak stjecanja državljanstva za pripadnike hrvatskog naroda u inozemstvu i hrvatske iseljenike.

MUP također namjerava uputiti u zakonodavnu proceduru prijedlog novog Zakona o strancima, kojim će se rad stranaca regulirati po modelu pogodnijem za poslodavce.

Javna objava izvješća o imovini pravosudnih dužnosnika

Ministarstvo pravosuđa najavilo je da će u 2020. omogućiti građanima da mogu kao stranke u sudskim postupcima elektronički komunicirati sa sudovima.

Nakon što je u tekućoj godini osiguran pravni temelj za javnu objavu izvješća o imovini pravosudnih dužnosnika, Ministarstvo kao sljedeći korak planira njihovu javnu objavu u 2020.

Ministarstvo je najavilo i da će se u 2020. iz državnog proračuna financirati uređenje potkrovlja Županijskog suda u Zagrebu u vrijednosti od dvanaestak milijuna kuna, te uređenje velike raspravne dvorane na Županijskom sudu u Osijeku u vrijednosti oko tri milijuna kuna.

Nova lokacija Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog građanskog suda u Zagrebu bit će budući Trg pravde u Zagrebu.

Zemljišnoknjižni odjel Općinskog građanskog suda u Zagrebu premjestit će se u zgradu konjušnice, koja je izgrađena 1903. i dio je povijesne urbane cjeline Zagreba.

Početak radova vrijednih 60 milijuna kuna planiran je za listopad 2020. godine, a završetak do kraja 2021. godine.

Ministarstvo također planira provoditi projekte financirane sredstvima europskih strukturnih i investicijskih fondova te drugih izvanproračunskih izvora. Ukupno ugovorena vrijednost (ESI fondovi i Norveška darovnica) iznosi oko 292 milijuna kuna.

Povećanje minimalne plaće, uvođenje nacionalne mirovine

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava u 2020. godini planira povećati minimalne plaće za 8,33 posto, koja će u 2020. iznositi 4062,51 kunu bruto, tj. 3250 kuna neto.

U planu je i uvođenje nacionalne mirovine socijalno ugroženim starijim osobama koje ne ostvaruju mirovinu na temelju prethodnog rada i plaćenih mirovinskih doprinosa, odnosno osobama koje nemaju minimalni mirovinski staž od petnaest godina za stjecanje prava na starosnu mirovinu, a starije su od 65 godina života i nemaju drugi izvor prihoda.

Izmjenama Zakona o osiguravanju radničkih tražbina planira se proširenje obuhvata radnika s dosadašnjih šest mjeseci na deset mjeseci, tj. omogućit će se pristup zaštiti i onim radnicima kojima je radni odnos prestao deset mjeseci prije otvaranja stečajnog postupka. Također, produljit će se zaštićeno razdoblje za koje radniku pripada materijalno pravna zaštita s dosadašnja tri mjeseca na pet mjeseci.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku novim Zakonom o socijalnoj skrbi planira poboljšati obuhvat osoba koje ostvaruju pravo na zajamčenu novčanu naknadu promjenom osnovice i povećanjem dosadašnjih iznosa, osobito skupinama koje su u najvećem riziku od siromaštva ili su već evidentirani kao siromašni.

Izmjenama zakona namjerava se proširiti krug osoba koje mogu ostvariti pravo na status roditelja njegovatelja i povećati iznos naknade, odnosno osigurati dodatne usluge.

Planirano je rasterećenje centara za socijalnu skrb u smislu smanjenja ovlasti i nadležnosti u postupanjima u stvarima koje nisu u najužoj vezi sa sustavom socijalne skrbi te provođenje organizacijske i strukturne promjene.

Novim Zakonom o socijalnoj skrbi planira se jačanje i razvoj novih usluga, programa i aktivnosti usmjerenih obitelji te razvoj i veća dostupnost izvaninstitucionalnih usluga.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku planira od travnja iduće godine uvesti dječju karticu s kojom će svi roditelji u Hrvatskoj, bez obzira na broj djece i visinu primanja, moći ostvariti razne popuste i pogodnosti. Kartica će biti u digitalnom izdanju, a bit će besplatna svima i dostupna preko sustava e-Građani u obliku mobilne aplikacije.

U fokusu provedba kurikularne reforme

Kvalitativno unaprjeđenje obrazovnog sustava radi ostvarivanja bolje povezanosti s budućim potrebama tržišta rada bit će jedan od fokusa Ministarstva znanosti i obrazovanja (MZO) u 2020., a kao ključan prioritet izdvajaju provedbu kurikularne reforme.

"Nastavak provođenja i praćenje implementacije kurikularne reforme u svim školama prioritet je u općem obrazovanju za čije je provođenje u tri godine osigurano dvije milijarde kuna", najavljuju iz MZO-a.

U strukovnom obrazovanju fokus rada MZO-a bit će uspostava svih 25 centara kompetentnosti u pet prioritetnih područja - elektrotehnika i računalstvo, strojarstvo, zdravstvo, poljoprivreda, ugostiteljstvo i turizam, za što je osigurano gotovo 1,3 milijarde kuna iz europskih fondova.

U visokom obrazovanju namjerava se unaprijediti zakonodavni okvir za osiguravanje kvalitete i financiranje projekata koji će omogućiti bolju povezanost s budućim potrebama tržišta rada te uvjete da izvrsni mladi znanstvenici ostanu u Hrvatskoj, za što je iz EU fondova u protekle tri godine osigurano više od tri milijarde kuna.

U 2020. započinje projekt cjelodnevne nastave, koji u sljedećih sedam do deset godina treba omogućiti da hrvatski učenici u školi provedu više vremena u kvalitetnom procesu učenja, za što je preduvjet da se svim školama omogući rad u jednoj smjeni.

Nastavak kapitalnih projekata u zdravstvu

Vlada najavljuje da će se u području zdravstva u 2020. nastaviti niz kapitalnih projekata pokrenutih u 2019. godini, među kojima su veliki projekti izgradnje bolnica u Rijeci i Puli, projekt Nacionalne dječje bolnice u Blatu, Nacionalni centar za medicinsku robotiku.

U rujnu 2019. položen je kamen temeljac za izgradnju nove riječke bolnice, čime su službeno počeli radovi na bolničkom objektu u kojem će biti smještene klinike za pedijatriju te ginekologiju i porodništvo, uz pripadajuće laboratorije za potrebe cijelog KBC-a Rijeka. Vrijednost gradnje je 875 milijuna kuna.

U 2020. će biti nastavljen projekt izgradnje Nacionalne dječje bolnice. Osigurana su sredstva iz EU fondova za studije izvodljivosti za Dječju i Sveučilišnu bolnicu u Zagrebu, te nove sveučilišne bolnice u Osijeku i Splitu.

U 2020. se očekuje usvajanje i početak implementacije Nacionalnog programa protiv raka, koji je među vodećim uzrocima smrti Hrvatskoj, odmah iza bolesti srca i krvnih žila.

Radi osiguranja hitne medicinske skrbi stanovnicima i posjetiteljima otoka u tijeku je uspostava pomorske medicinske službe prijevoza specijaliziranim brodicama. Bit će nabavljeno šest brodica za područja Malog Lošinja, Raba, Zadra, Šibenika, Brača i dubrovačkih otoka.

Ministarstvo uprave je tijekom ove godine u potpunosti digitaliziralo uslugu prijave rođenja djeteta (e-Novorođenče), a u idućoj godini planira izradu aplikacije koja bi omogućila roditeljima da zatraže isplatu potpore za novorođeno dijete od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

U pripremi je i povezivanje matice umrlih sa zdravstvenim sustavom na način da se podaci o umrlim osobama preuzmu elektronički i na taj način olakša i ubrza izdavanje smrtnog lista.

Nastavak procesa nabave borbenih aviona

U idućoj godini trebala bi biti donesena nova uredba o uredskom poslovanju koja bi propisivala obvezu vođenja informacijskih sustava uredskog poslovanja u javnopravnim tijelima u elektroničkom obliku, a trebala bi stupiti na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Ministarstvo obrane u idućoj će godini organizirati prvi međunarodni zrakoplovni miting CROIMAS 2020 u Zadru na Dan državnosti, 30. svibnja, a u sklopu predsjedanja Hrvatske Vijećem EU-a početkom ožujka bit će održan neformalni sastanak ministara obrane članica EU-a.

Uz nastavak procesa nabave višenamjenskih borbenih aviona, koji provodi međuresorno povjerenstvo kao jedan od ključnih projekata modernizacije HV-a, iz MORH-a ističu opremanje helikopterima Black Hawk.

Ministarstvo hrvatskih branitelja u idućoj godini planira predložiti izmjene Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, kojima bi se omogućilo ostvarivanje prava civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji to ne mogu po važećem Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata. U planu je i donošenje Nacionalnog plana skrbi za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji.

Ministarstvo kulture osmislilo je, u suradnji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, kulturni program Predsjedanja Vijećem EU-a, u sklopu kojeg će se diljem EU-a organizirati pedesetak pomno odabranih programa i kulturnih događanja.

Koncerti, ples, izložbe, knjige diljem EU-a

Priredit će se koncert Hrvatskog glagoljaškog rekvijema Igora Kuljerića u Münchenu, koji će izvesti Orkestar Münchenskog radija, a hrvatska kulturna baština i glagoljaško nasljeđe predstavlja se i izložbom "Glagoljica" te nastupom Katarine Livljanić i ansamblom Dialogosa.

Hrvatsku tradicijsku kulturu predstavit će Ansambl narodnih pjesama i plesova LADO na gostovanjima u Beču, Bratislavi, Pragu, Pečuhu, Malti i Cipru.

U korelaciji s grčkom arheološkom baštinom, hrvatska dostignuća na tom području predstavit će se izložbom Arheološkog muzeja Zagreb u Ateni, dok će se izložbom Zagreb - Budimpešta u Nacionalnom muzeju u Budimpešti usporediti umjetnički dosezi hrvatskih i mađarskih umjetnika.

Hrvatska će biti zemlja gost na sajmu knjiga u Montpellieru, a nije zapostavljen niti suvremeni umjetnički izričaj koji će pokazati hrvatska dostignuća na tom području nastupima ansambala suvremenog plesa i pokreta BadCo i Defacto.

Koncerte će još imati ansambl Elvisa Stanića, Tamara Obrovac, Zagrebački solisti i Zagrebački kvartet, a priredit će se i gostovanja zagrebačkog Hrvatskog narodnog kazališta diljem EU-a (Bruxelles, Liege, Sofija, Modena, Budimpešta, Gdanjsk, Lisabon).

Posebnim programom Hrvatska će se predstaviti tijekom svih šest mjeseci predsjedanja u Bozaru u Bruxellesu.

Ministarstvo kulture najavilo je da u 2020. namjerava zaokružiti reformu normativnog okvira upućivanjem u proceduru Zakona o financiranju i kulturnim vijećima, izmjena i dopuna Zakona o kazalištima i novog Zakona o umjetnicima i obavljanju umjetničke djelatnosti, a do sredine godine trebala bi biti dovršena Strategija kulturnog razvoja.


Planirano je povećati minimalnu plaću za 8,33 posto, koja će u 2020. iznositi 4062,51 kunu bruto, tj. 3250 kuna neto

13. travanj 2021 20:54