StoryEditor
Hrvatska i svijetKako se prilagoditi

Sabor u četvrtak o Prijedlogu strategije prilagodbe klimatskim promjenama u RH

Piše HINA
4. ožujka 2020. - 20:54
 Goran Mehkek/Cropix


 Zastupnici Hrvatskog sabora u četvrtak će raspravljati o Prijedlogu strategije prilagodbe klimatskim promjenama u RH za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu kojoj je cilj okupiti sve relevantne dionike radi stvaranja jake potpore provedbi zajedničkih mjera i aktivnosti.


Neophodan je proaktivni pristup jer će bilo kakvo odgađanje smanjiti njihovu učinkovitost i učiniti ih skupljima. Strategija prilagodbe ima svrhu osvijestiti važnost utjecaja klimatskih promjena na društvo, ukazati na prijetnje te nužnost integracije koncepta prilagodbe klimatskim promjenama u postojeće i nove politike, strateške i planske dokumente, programe i ostale aktivnosti koje se provode na svim razinama upravljanja.


U tom smislu Strategija treba pomoći da načelo prilagodbe postane jedan od odlučujućih kriterija u planiranju i donošenja razvojnih odluka u budućnosti na svim razinama vlasti, smatraju predlagatelji. Time će se pridonijeti smanjenju ranjivosti okoliša, gospodarstva i društva od klimatskih promjena te će se ukloniti mogući konflikti među sektorima u postupku provedbe prilagodbe.


Unatoč značajnom napretku znanstvenih saznanja o klimatskim promjenama i njihovim utjecajima postoje brojne nepoznanice vezane za utjecaje klimatskih promjena i stupanj ranjivosti pojedinih sektora. Stoga Strategija prilagodbe ima također za cilj potaknuti, odnosno usmjeriti znanstvena istraživanja kako bi se bolje shvatila kompleksnost utjecaja klimatskih promjena i smanjio stupanj neizvjesnosti vezan uz učinke klimatskih promjena. Ulaganje u istraživanje i razvoj je nužno kako bi se pronašla inovativna rješenja u prilagodbi klimatskim promjenama, koja će biti od koristi za cijelo društvo u jačanju otpornosti na klimatske promjene, ističe se u obrazloženju prijedloga Strategije.


Provedbom Strategije prilagodbe ranjivi sustavi trebali bi biti otporniji nego što su danas te korisniji u cjelokupnoj prilagodbi društva klimatskim promjenama, a štete od elementarnih nepogoda bi trebale biti manje što će doprinijeti ostvarenju dugoročnog održivog razvoja Republike Hrvatske.
Sjednica počinje u 9. 30 sati.

 

item - id = 1007162
related id = 0 -> 1135125
related id = 1 -> 1135108
24. listopad 2021 11:28