StoryEditorOCM
Hrvatska i svijetUskoro po novom zakonu

Potrošači mogu odahnuti: I Nijemci i mi mazat ćemo Nutellu iste kvalitete

Piše Sanja Stapić/SD
12. travnja 2022. - 22:18

Parkiranje na uređenim javnim površinama i garažama postaje javna usluga poput vodoopskrbe ili distribucije električne energije čime će se potrošačima olakšati podnošenje prigovora i smanjiti brojni sporovi pred upravnim sudom.

Osim toga, trgovci će ubuduće u svakoj najavi sniženja i tijekom sniženja morati uz sniženu, istaknuti i najnižu cijenu tog proizvoda u prethodnih mjesec dana kako bi kupac znao je li kupovina na sniženju pravi potez.

Lažne recenzije

Dio je to novosti koje startaju 28. svibnja kada se počinje primjenjivati novi Zakon o zaštiti potrošača što je izglasan u siječnju. U taj je zakon prenesena direktiva EU 2019/2161 pa će tako tijekom sezonskog sniženja, rasprodaje, akcijske prodaje, prodaje robe s greškom, kao i tijekom ostalih posebnih ponuda po nižim cijenama od onih u redovitoj prodaji, trgovci morati uz sniženu cijenu istaknuti najnižu cijenu proizvoda u roku od 30 dana prije sniženja.

Rezultat usklađivanja s odredbama europske direktive 2019/2161 je reguliranje dvojne kvalitete robe i lažnih recenzija i preporuka. Tako je propisana zabrana stavljanja robe na tržište uz tvrdnju da je identična robi na tržištima drugih država članica iako se u stvarnosti značajno razlikuje po sastavu ili obilježjima. Ta zavaravajuća nepoštena poslovna praksa će se utvrđivati u svakom konkretnom slučaju.

image
Shutterstock

Crna lista nepoštene poslovne prakse produžuje se za lažne potrošačke recenzije ili preporuke jer se potrošači, pri donošenju odluka o kupnji, sve više oslanjaju na recenzije i preporuke. Zato će trgovci morati informirati potrošače o tome postoje li postupci kojima se osigurava da recenzije potječu od potrošača koji su proizvode doista koristili ili kupili, objavljuju li se sve recenzije, i pozitivne i negativne te jesu li recenzije sponzorirane ili je na njih utjecao ugovorni odnos s trgovcem.

Potrošači koji su pretrpjeli štetu zbog nepoštene poslovne prakse imaju pravo na naknadu štete, a kako je nepoštenu praksu često teško dokazati, propisana je odredba o obrnutom teretu dokazivanja pa je teret dokaza na trgovcu.

Povrat od potrošača

Mijenjaju se i odredbe koje uređuju snošenje troškova vještačenja koje se provodi radi utvrđivanja postoji li materijalni nedostatak na robi. Trošak vještačenja sada snosi trgovac ako je materijalni nedostatak nastao u roku od šest mjeseci. Od 28. svibnja će taj rok biti godinu dana, ali trgovac predujmljuje, a ne plaća troškove vještačenja pa će moći od potrošača tražiti povrat plaćenog vještačenja kad trgovac nije odgovoran za nedostatak.

Još jedna novost je da inspektori mogu kupovati s tajnim identitetom i ako se tijekom te kupnje utvrdi postojanje nepravilnosti kod trgovca, trgovac je dužan snositi trošak kupljenog proizvoda i troškove postupka.

Kazne za povredu Zakona o zaštiti potrošača iznose od 10.000 kuna na 200.000 kuna, a predviđena je i mogućnost izricanja kazne u iznosu od minimalno četiri posto godišnjeg prometa za štetu kolektivnim interesima i pravima potrošača, uključujući nezakonitu praksu, a počinio ih je isti trgovac u najmanje trima državama članicama. Ako podaci o financijskim izvješćima nisu dostupni, počinitelj može biti kažnjen novčanom kaznom od milijun do 15 milijuna kuna. 

PRIGOVOR POTROŠAČA

- Trgovac mora odgovoriti na prigovor potrošača u roku 15 dana od dana zaprimanja prigovora, jasno se izjašnjavajući prihvaća li osnovanost prigovora. Često trgovci nejasno odgovaraju na prigovor potrošača i ne izjašnjavaju se o meritumu prigovora.

INTERNETSKA TRGOVINA

- Pružatelji internetskih tržišta obvezni su informirati potrošače o tome je li treća osoba koja nudi robu, usluge ili digitalni sadržaj trgovac ili osoba koja nije trgovac. Ako nije trgovac, pružatelji internetskih tržišta trebaju obavijestiti kupca da se prava potrošača ne primjenjuju na sklopljeni ugovor.

ZA RASKID UGOVORA 14 DANA

- Potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija trgovca i ugovora sklopljenih na daljinu u roku od 14 dana bez negativnih posljedica. Ako trgovac ne obavijesti potrošača o tom pravu rok od 14 dana produljuje se na godinu dana.

INSPEKCIJSKI POSTUPAK

- Inspektor može prije pokretanja inspekcijskog postupka nad trgovcem pisanim putem zatražiti izjašnjavanje o predstavci potrošača i hoće li udovoljiti zahtjevu potrošača. Ako se trgovac u svom očitovanju suglasio sa zahtjevom potrošača, ne bi se pokretao inspekcijski postupak.

28. ožujak 2023 14:20